• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΥΣΤΙΛΟΓΛΟΥ Αντώνιος' | 24 Μαΐου 2018, 00:13

    Η απεριόριστη διάρκεια της εταιρείας, όπου ισχύει και σήμερα, θα πρέπει να επισημανθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, όπου απαιτούν την καταστατική πρόβλεψη διάρκειας Α.Ε