• Σχόλιο του χρήστη 'NKats' | 24 Μαΐου 2018, 13:24

    Παράγραφος 2 εδάφιο 2 - Για τους σκοπούς καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος, προτείνεται οι ομολογίες να είναι υποχρεωτικά ονομαστικές.