• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος Παπαχριστόπουλος' | 24 Μαΐου 2018, 13:53

    Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 θα πρέπει να αναδιατυπωθεί ώστε να είναι σαφές ότι τα μέλη του Δ.Σ. εξασφαλίζουν ότι η εταιρεία (και όχι τα ίδια) τηρεί τα κατά νόμο βιβλία, κλπ.