• Σχόλιο του χρήστη 'Αλεξάνδρα Λιαποπούλου' | 25 Φεβρουαρίου 2014, 14:39
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το προς διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού, με το οποίο συγχωνεύεται η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (ΠΥΤ) Δυτικής Μακεδονίας στην ΠΥΤ Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα, συρρικνώνει τις παρεχόμενες τουριστικές υπηρεσίες και υποβαθμίζει την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για μία ακόμη φορά και ως τουριστικό προϊόν. Η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας, που φιλοξενείται στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, αδειοδοτεί και ελέγχει τις τουριστικές επιχειρήσεις, παρέχοντας άμεση εξυπηρέτηση στον πολίτη-επενδυτή-επιχειρηματία για θέματα που τον απασχολούν. Παράλληλα, μέσω στοχευμένων ενεργειών της υπηρεσίας μας, προβάλλεται η Δυτική Μακεδονία ως ανερχόμενος τουριστικός προορισμός τόσο στο εσωτερικό όσο και σε διεθνές επίπεδο (Ολλανδίας, Ρωσίας κλπ). Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, η εκδήλωση για το Ελληνικό Πρωϊνό και συνεργασίες με Τουριστικούς Πράκτορες από την Ελλάδα, την Βουλγαρία, την Ουκρανία, οι οποίες έχουν αποφέρει θετικά αποτελέσματα στην τοπική κοινωνία. Διεκδικούμε την παραμονή της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού στη Δυτική Μακεδονία, διότι η κατάργησή της θα επιφέρει την εξαφάνιση της Δυτικής Μακεδονίας από τον τουριστικό χάρτη της Ελλάδας, τη μείωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για δράσεις τουρισμού, την εκμηδένιση των δυνατοτήτων ανάδειξης της περιοχής μέσω συντονισμένων δράσεων, την υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά και την οικονομική επιβάρυνση των κατοίκων της περιοχής. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 1. Η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη, απαρτίζεται από 5 μόνιμους υπαλλήλους και φιλοξενείται στα Γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης χωρίς να έχει λειτουργικά έξοδα (ενοίκιο, ΔΕΗ, ΟΤΕ, καθαριότητα κλπ). 2. Οι χιλιομετρικές αποστάσεις που θα διανύουν οι τουριστικοί επιχειρηματίες μέχρι τα Ιωάννινα για να εξυπηρετηθούν (π.χ. Πρέσπες – Ιωάννινα-Πρέσπες 450 χιλ) δεδομένου ότι εκτός από τα προσωπικά έξοδα (βενζίνη, διαμονή κλπ) θα έχουν να αντιμετωπίσουν και τις δύσκολες καιρικές συνθήκες (χιόνια, πάγος κλπ). 3. Η Υπηρεσία μας έχει κάνει Δράσεις προκειμένου για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (με τουριστικούς πράκτορες από Ελλάδα, Ουκρανία, Βουλγαρία, Ελληνικό Πρωινό με το Ξ.Ε.Ε.) φιλοξενώντας τους και στους 4 νομούς καθώς και συνεργασίες με τουριστικούς επιχειρηματίες οι οποίες έχουν φέρει θετικά αποτελέσματα στην περιοχή μας. Επομένως αν σταματήσουν οι δράσεις για την προβολή της, θα επιφέρει τεράστια οικονομικά προβλήματα και θα αναγκαστεί να αφανιστεί από τον τουριστικό χάρτη η Δυτική Μακεδονία καθώς πολλές τουριστικές επιχειρήσεις θα κλείσουν και θα υπάρξει ανεργία. 4. Για όλη την Ελλάδα αλλά και για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, το προς διαβούλευση νομοσχέδιο είναι ένα τεράστιο πλήγμα ενάντια στον Τουρισμό. 5. Η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας πρέπει να παραμείνει ακέραιη στην έδρα της. Ε.Ο.Τ. Π.Υ.Τ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ