Άρθρο 05: Κατάργηση Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού

1. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ. της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α) και όλες οι οργανικές και προσωποπαγείς θέσεις μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου θέσεις εργασίας των υπηρεσιών αυτών, καταργούνται από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του προεδρικού διατάγματος για την αναδιοργάνωση του Υπουργείου Τουρισμού.

2. Το προσωπικό, που υπηρετεί στις υπηρεσίες που καταργούνται με την προηγούμενη παράγραφο, μεταφέρεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, με την ίδια σχέση εργασίας σε θέσεις ίδιας κατηγορίας και ειδικότητας των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού του προηγούμενου άρθρου ως εξής:
α) Οι υπάλληλοι της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Αττικής του ΕΟΤ, στην Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Αττικής του Υπουργείου Τουρισμού.
β) Οι υπάλληλοι των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και του Γραφείου Υποστήριξης Λάρισας, στην Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδος του Υπουργείου Τουρισμού.
γ) Οι υπάλληλοι των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού Ιονίων νήσων, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος του ΕΟΤ συμπεριλαμβανομένων και των υπαλλήλων των Γραφείων Υποστήριξης Τουρισμού Καλαμάτας, Κορίνθου, Αργοστολίου και Κυλλήνης, στην Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου του Υπουργείου Τουρισμού.
δ) Οι υπάλληλοι των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας του ΕΟΤ συμπεριλαμβανομένου και του Γραφείου Πληροφοριών ΄Αρτας και του Γραφείου Υποστήριξης Τουρισμού Ηγουμενίτσας, στην Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας του Υπουργείου Τουρισμού.
ε) Οι υπάλληλοι των περιφερειακών υπηρεσιών Β. Αιγαίου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου συμπεριλαμβανομένων και των Γραφείων Υποστήριξης Σάμου, Χίου και Κω του ΕΟΤ, στην Περιφερειακή Υπηρεσία Αιγαίου του Υπουργείου Τουρισμού.
στ) Οι υπάλληλοι της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Κρήτης του ΕΟΤ συμπεριλαμβανομένων και των Γραφείων Υποστήριξης Ρεθύμνου και Χανίων, στην Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κρήτης του Υπουργείου Τουρισμού.
ζ) Οι υπάλληλοι των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού Κεντρικής , και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης του ΕΟΤ συμπεριλαμβανομένου και του Συνοριακού Σταθμού Ορμενίου, και των Γραφείων Πληροφοριών Σ.Σ. Δοϊράνης, Προμαχώνα και Αερολιμένα Μακεδονία, στην Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Μακεδονίας- Θράκης του Υπουργείου Τουρισμού.

3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο μεταφορά του προσωπικού των καταργούμενων υπηρεσιών του ΕΟΤ θα γίνει με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Τουρισμού, με βάση την βαθμολογία που θα λάβει σύμφωνα με την αποτίμηση προσόντων και την μοριοδότηση του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ … ). Προσωπικό ανά Π.Υ.Τ. που πλεονάζει τίθεται, με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, σε διαθεσιμότητα.

4. Η αποτίμηση των προσόντων του προσωπικού των καταργούμενων Π.Υ.Τ. θα γίνει ανά κατηγορία, ειδικότητα και κλάδο, ξεχωριστά για κάθε καταργούμενη Π.Υ.Τ., από το Ειδικό Τριμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 του Υπουργείου Τουρισμού. Για το σκοπό αυτό τα προσωπικά μητρώα του προσωπικού των καταργούμενων Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. παραδίδονται εντός μηνός από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου στην Διεύθυνση Διοικητικού του Υπουργείου Τουρισμού.
5. Μετά την κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους ολοκλήρωση της μεταφοράς του προσωπικού των καταργούμενων Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Ε.Ο.Τ. στις αντίστοιχες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού, τυχόν κενές θέσεις κατηγορίας ΠΕ Κλάδου Μηχανικών και ΤΕ κλάδου Τεχνολογικών Εφαρμογών, κατανέμονται με απόφαση Υπουργού Τουρισμού, σε ειδικότητες. Τυχόν κενές θέσεις σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού των Π.Υ.Τ. του Υπουργείου Τουρισμού θα αφορούν στο εξής θέσεις μόνιμου προσωπικού. Με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Τουρισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα διαπιστωθεί ο αριθμός των θέσεων αυτών ανά κατηγορία ειδικότητα και κλάδο.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 14:23 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΟΙΚ/ΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ & ΔΙΑΜ/ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αξιότιμοι κύριοι,

  Πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας εδώ και χρόνια είναι η ενίσχυση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού στη Ρόδο καθώς και η δημιουργία γραφείων υποστήριξης σε όσα από τα νησιά του Δωδεκανησιακού συμπλέγματος το έχουν ανάγκη.
  Παρόλο που το περιφερειακό γραφείο παραμένει, θέλουμε να τονίσουμε τόσο την ανάγκη περεταίρω στελέχωσής του, όσο την ανάγκη ίδρυσης νέων γραφείων υποστήριξης τουρισμού -κυρίως στα βόρεια Δωδεκάνησα.
  Όχι μόνο πρέπει να παραμείνουν τα ήδη υφιστάμενα, αλλά επιβάλλεται να δημιουργηθούν κατά τόπους και νέα – σε νησιά που σημειώνουν ταχεία τουριστική ανάπτυξη και συνεπώς ανακύπτουν συνεχώς νέα ζητήματα.
  Μόνο με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλιστεί η καλύτερη επίβλεψη των ζητημάτων που απασχολούν πολλούς νησιώτες επιχειρηματίες σε αυτό το κομμάτι του Αιγαίου.

  Με τιμή,
  Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας
  Παναγιώτης Τοκούζης

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 14:22 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ
  Άρτα, 28 Φεβρουαρίου 2014

  ΘΕΜΑ: Κατάργηση Γραφείου Υποστήριξης Τουρισμού Άρτας

  Το Σχέδιο Νόμου περί αναδιοργάνωσης του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ, καθώς και η επικείμενη κατάργηση του Γραφείου Υποστήριξης Τουρισμού Άρτας πιστεύουμε πως θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στον τουρισμό της περιοχής μας.
  Σε μια περιοχή, με πλούσιο φυσικό κάλος –συνδυάζει θάλασσα (Αμβρακικός Κόλπος) και βουνό (Τζουμέρκα)- και με πολλά αρχαία, βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, στην οποία θα μπορούσε να αναπτυχθεί κάθε μορφής τουρισμός, από τον εναλλακτικό έως και τον θρησκευτικό.
  Προϋπόθεση, βεβαίως είναι η επιλογή αυτή να στηριχθεί από την κεντρική διοίκηση των Αθηνών.
  Το Γραφείο Υποστήριξης Τουρισμού Άρτας λειτουργεί 18 χρόνια και προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στους επαγγελματίες του κλάδου, αφού πέραν τον ελέγχων που διενεργεί, συνεργάζεται σε θέματα διαφήμισης και προσβολής με το Δήμο και την Περιφέρεια Ηπείρου και παρέχει πληροφορίες τουριστικού ενδιαφέροντος, αλλά και πληροφορίες για προγράμματα Επενδύσεων στους επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου.
  Εκτός των άλλων, έχει κομβικό ρόλο λόγω ακριβώς και της θέσης του, επί της εθνικής οδού που συνδέει την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Στερεά Ελλάδα. Ειδικά δε όταν τα γραφεία της ΠΥΤ Ηπείρου στα Ιωάννινα βρίσκονται χιλιόμετρα μακριά από τον κόμβο της Εγνατίας με την Ιονία Οδό.
  Επιπλέον, η κατάργηση του γραφείου εκτιμάται πως θα δυσχεράνει την διεκπεραίωση ποικίλων ζητημάτων των επαγγελματιών του κλάδου, αφού και το κόστος μετακίνησης θα αυξηθεί, και χαμένες εργατοώρες θα προστεθούν.
  Ενδεικτικά αναφέρουμε, πως για να εκδοθούν τα Δελτία Επιθεώρησης Τουριστικών Λεωφορείων, που ως τώρα γινόταν στην Άρτα, θα απαιτείται η μετακίνηση δεκάδων τουριστικών λεωφορείων από τον νομό Άρτας στα Ιωάννινα με σημαντικό κόστος, λόγω και της υψηλής τιμής των καυσίμων.
  Στην Π.Ε. Άρτας δραστηριοποιούνται 19 επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων,7 ξενοδοχεία, 7 επιπλωμένα διαμερίσματα και 5 ταξιδιωτικά γραφεία.
  Ως εκ τούτου, η διοίκηση του Επιμελητηρίου, εκφράζοντας τις τουριστικές επιχειρήσεις μέλη μας, ζητά τη διατήρηση του Γραφείου Υποστήριξης Τουρισμού Άρτας, τον εκσυγχρονισμό του και τη στελέχωσή του με εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε σε άμεση συνεργασία με την υπηρεσία μας, να παρέχονται οι καλύτερες δυνατές υπηρεσίες προβολής του τόπου και των τουριστικών μονάδων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

  Με εκτίμηση

  Ο Πρόεδρος

  Χρήστος Παπάζογλου

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυμάτων «Ο ΚΥΔΩΝ» ,που δραστηριοποιείται στον βόρειο οδικό άξονα του Νομού Χανίων, εκφράζει κατηγορηματικά την πλήρη αντίθεσή του στην κατάργηση του Γραφείου Υποστήριξης Τουρισμού Χανίων , όπως αυτό διαφαίνεται από την δημοσίευση του νέου, υπό διαβούλευση, σχεδίου νόμου του υπουργείου τουρισμού.

  Η κατάργηση του Γραφείου Υποστήριξης Τουρισμού Χανίων , θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα καθόσον εξυπηρετεί άμεσα τους επιχειρηματίες του τουριστικού κλάδου και παρέχει πληροφορίες στους επισκέπτες του Νομού Χανίων .

  Σε μία χρονική περίοδο , που αναμένεται να έχουμε μία πολύ καλή τουριστική χρονιά και για το Νομό μας, μέσα στην δύσκολη οικονομική περίοδο που περνάει η χώρα μας , μία τέτοια κίνηση μόνο αναχρονιστική ενέργεια μπορεί να θεωρηθεί .

  Θεωρούμε βασικό να διατηρηθεί και να ενισχυθεί με προσωπικό, το Γραφείο Υποστήριξης Τουρισμού Χανίων, καθόσον ο Νομός μας είναι από τους πλέον τουριστικούς νομούς της Ελλάδας .

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 13:53 | Δήμος Χανίων
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων με την με αριθμό 171/2014 Ομόφωνη Απόφασή του, με αφορμή τις αλλαγές που προβλέπονται στο υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου που αφορά μεταφορά αρμοδιοτήτων του ΕΟΤ στο Υπουργείο Τουρισμού και τις αλλαγές στο υφιστάμενο οργανωτικό σχήμα του Υπουργείου Τουρισμού και του EOT, ειδικά ως προς την μεταφορά των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού από τον Οργανισμό στη διοικητική δομή του Υπουργείου, με ταυτόχρονη συγχώνευση ορισμένων εξ αυτών, καθώς και την κατάργηση των Γραφείων Υποστήριξης Τουρισμού, εκφράζει την αγωνία του ότι αυτές θα δημιουργήσουν σημαντικότερα προβλήματα και περισσότερες δυσκολίες στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις πολλών περιοχών, από όσες στοχεύουν να επιλύσουν.

  Από την ανάγνωση των προτεινόμενων μεταβολών και του νέου οργανογράμματος, καθίσταται σαφές ότι ο εν λόγω σχεδιασμός δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες , υπολείπεται «κοινής λογικής» και χωροταξικής γνώσης της διασποράς του ξενοδοχειακού δυναμικού, καθώς και ότι δεν έχουν ληφθεί υπ’ όψιν οι πραγματικές ανάγκες των τουριστικών περιοχών της χώρας, ιδίως των Νησιωτικών και των ορεινών και ημι-ορεινών προορισμών της ενδοχώρας.

  Το όλο διοικητικό εγχείρημα παρουσιάζει πληθώρα αδυναμιών και κενών και κατά την εκτίμηση μας, εμπεριέχει απαγορευτικό ρίσκο ως προς τις δυσκολίες και την αναστάτωση που μπορεί να προκαλέσει η εφαρμογή του, θέτοντας ευθέως εν αμφιβόλω τη διασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης εφαρμογής του και μάλιστα σε περίοδο προετοιμασίας για τη νέα τουριστική περίοδο.

  Ο Ελληνικός Τουρισμός ετοιμάζεται, κατά πολλούς, για μία πολύ καλή τουριστική χρονιά, με τα μέχρι σήμερα στοιχεία να παραπέμπουν σε αύξηση των αναμενόμενων αφίξεων αλλοδαπών επισκεπτών. Συνεκτιμώντας τα ανωτέρω αλλά και με πρόσθετο δεδομένο ότι διοικητικές τομές τέτοιας έκτασης και έντασης θα πρέπει να αποφεύγονται στην αρχή κάθε τουριστικής περιόδου, σας παρακαλούμε να αναστείλετε την οριστικοποίηση των προβλεπόμενων και να θέσετε προς ριζική επανεξέταση τις ρυθμίσεις για τη γεωγραφική/διοικητική κατανομή των ΠΥΤ, και τη συνέχιση λειτουργίας των Γραφείων Υποστήριξης Τουρισμού και ειδικότερα όσον αφορά το Νομό Χανίων το αντίστοιχο γραφείο καθώς μέσω αυτού εξυπηρετείται πλήθος επισκεπτών και επιχειρηματιών του τουριστικού κλάδου, ούτως ώστε, οποιαδήποτε μεταβολή του ισχύοντος καθεστώτος, να συνοδεύεται από πλήρη εχέγγυα ως προς την αποτελεσματικότητα και την αμεσότητα της εφαρμογής της..

  Είναι αδιανόητο σε ένα τουριστικό Νομό, όπως τα Χανιά, να επιχειρείται το κλείσιμο του Γραφείου Υποστήριξης του ΕΟΤ που εξυπηρετεί χιλιάδες επισκέπτες αλλά και επιχειρήσεις τουρισμού.

  Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Χανίων, και οι συλλογικοί φορείς του Νομού εκφράζουν τη στήριξή τους στη διατήρηση και ενίσχυση του γραφείου ΕΟΤ Χανίων.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 13:12 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΩΤΖΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το Σχέδιο Νόμου περί αναδιοργάνωσης του Υπουργείο Τουρισμού και του ΕΟΤ καθώς και η επικείμενη κατάργηση της ΠΥΤ Δυτικής Μακεδονίας θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στον τουρισμό της περιοχής μας δεδομένου ότι στην Δυτική Μακεδονία ο τουρισμός τα τελευταία χρόνια αποτελεί έναν αναπτυσσόμενο κλάδο και αριθμεί σήμερα τετρακόσιες πενήντα τουριστικές επιχειρήσεις .
  Οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της περιοχή μας, αφού η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η μοναδική Περιφέρεια της χώρας που δεν βρέχεται από θάλασσα, καταστούν αναγκαία την ύπαρξη αυτού του γραφείου. Eπιπλέον η ενδεχόμενη μεταφορά της ΠΥΤ Δυτικής Μακεδονίας θα επιβαρύνει οικονομικά τους επαγγελματίες Τουρισμού και θα επιφέρει τεράστιες χρονικές καθυστερήσεις στην διεκπεραίωση ζητημάτων.
  Τέλος, η αναδιάρθρωση του ΕΟΤ θα πρέπει να έχει στόχο την πραγματική του αναβάθμιση καταστώντας τον ευέλικτο και αποτελεσματικό

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 13:28 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΩΤΖΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το Σχέδιο Νόμου περί αναδιοργάνωσης του Υπουργείο Τουρισμού και του ΕΟΤ καθώς και η επικείμενη κατάργηση της ΠΥΤ Δυτικής Μακεδονίας θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στον τουρισμό της περιοχής μας δεδομένου ότι στην Δυτική Μακεδονία ο τουρισμός τα τελευταία χρόνια αποτελεί έναν αναπτυσσόμενο κλάδο και αριθμεί σήμερα τετρακόσιες πενήντα τουριστικές επιχειρήσεις .
  Οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της περιοχή μας, αφού η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η μοναδική Περιφέρεια της χώρας που δεν βρέχεται από θάλασσα, καταστούν αναγκαία την ύπαρξη αυτού του γραφείου. Eπιπλέον η ενδεχόμενη μεταφορά της ΠΥΤ Δυτικής Μακεδονίας θα επιβαρύνει οικονομικά τους επαγγελματίες Τουρισμού και θα επιφέρει τεράστιες χρονικές καθυστερήσεις στην διεκπεραίωση ζητημάτων.
  Τέλος, η αναδιάρθρωση του ΕΟΤ θα πρέπει να έχει στόχο την πραγματική του αναβάθμιση καταστώντας τον ευέλικτο και αποτελεσματικό

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 13:03 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΛΟΥΤΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το νομοσχέδιο, για τον Τουρισμό και ειδικότερα οι διατάξεις για την επικείμενη συγχώνευση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας με την Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Ηπείρου, πλήττουν την ανάπτυξη του τομέα τουρισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
  Απομακρύνοντας την ΠΥΤ από την Περιφέρεια Δ.Μ. απομακρύνεται η υπηρεσία που πρέπει να σχεδιάζει, να κατευθύνει και να υλοποιεί τις πολιτικές και τις δράσεις που αφορούν τον τομέα του τουρισμού, όχι μόνο σαν προβολή αλλά και σαν τοπική επιχειρηματικότητα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ΠΔΜ κατέχει την πρώτη θέση στην ανεργία και κυρίως στους νέους.
  Στον τομέα λοιπόν του τουρισμού, ειδικότερα δε του θεματικού, που τώρα σχεδιάζεται, ώστε στην νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 να υλοποιηθεί και να αναπτυχθεί, όχι μόνο οι περιφερειακές υπηρεσίες δεν πρέπει να αποδυναμώνονται αλλά αντίθετα πρέπει να ενισχύονται, ώστε να παίζουν το ρόλο του συμπαραστάτη στις τοπικές και περιφερειακές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.
  Πριν την οριστικοποίηση και κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή, είναι απαραίτητο να λάβετε υπόψη σας, ότι:
  1. Ένα από τα βασικά στοιχεία, που αναφέρεται σαν προτεραιότητα στις στρατηγικές επιλογές του Προτύπου Χωρικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, είναι ο τομέας του ειδικού τουρισμού. Και αυτό διότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διαθέτει ένα σημαντικό αριθμό φυσικών και μοναδικών οικοσυστημάτων, γεώτοπους, λιμναίες – παραλίμνιες περιοχές, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους, πλούσιους πολιτιστικούς και ιστορικούς πόρους, κ.α. οποία δεν έχουν αξιοποιηθεί όσο θα μπορούσαν. Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν:
  •Το σύστημα των Λιμνών Πρεσπών (Εθνικό Πάρκο Πρεσπών)
  •Η δυτική ορεινή ζώνη Γρεβενών (Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου)
  •Η ζώνη Βόρα – Βεγορίτιδας
  •Η ζώνη Βιτσίου – Χειμαδίτιδας
  •Το σύμπλεγμα Όρους Γράμμος
  •Το σύμπλεγμα Όρους Βούρινου
  •Τα Στενά Αλιάκμονα – Πιέρια
  •Η περιοχή Καστοριάς.
  •οι τεχνητές λίμνες των φραγμάτων της τελευταίας δεκαετίας.
  •Οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία
  •Οι παραδοσιακοί οικισμοί
  Το σημαντικότερο δε είναι ότι χαρακτηρίζονται και αναγνωρίζονται ως πολιτιστικοί πόροι εθνικής εμβέλειας:
  •Οι αρχαιολογικοί χώροι της Αιανής και του Δισπηλιού
  •Οι παραδοσιακοί οικισμοί Καστοριάς, Σιάτιστας, Νυμφαίου και Βλάστης καθώς και το κέντρο της Φλώρινας
  •Τα αξιόλογα-παραδοσιακά οικιστικά σύνολα των: Βλαχοχωρίων (Σαμαρίνα, Σμίξη, Αβδέλλα, Περιβόλι) και Μαστοροχωρίων Βοΐου (Καλλονή, Πεντάλοφος, Τρίκορφο, Δασύλλιο, Άγιος Κοσμάς)

  2. Στο Γενικό πλαίσιο και τις προοπτικές της βιώσιμης ανάπτυξης έως το 2020 του Προτύπου Χωρικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ο τουρισμός, αναφέρεται στους τομείς της οικονομίας, ως σημαντική προϋπόθεση και κρίσιμο μέγεθος για την ενίσχυση της απασχόληση, του ΑΕΠ αλλά και της πληθυσμιακής εξέλιξης .
  Η περιφέρεια είναι κατάλληλη για την ανάπτυξη ήπιου, θεματικού τουρισμού, ώστε να προσελκύσει επισκέπτες όχι μόνο από το εσωτερικό αλλά και τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. Το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιφέρειας παραπέμπουν σε ανάπτυξη χειμερινού, αρχαιολογικού, θρησκευτικού, ορειβατικού, περιπατητικού, οικολογικού τουρισμού και πολλών δραστηριοτήτων αναψυχής, που όλα αυτά μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την συγκράτηση του πληθυσμού.

  3. Σε ότι αφορά τον Δ. Κοζάνης, έχουμε εντάξει στον στρατηγικό σχεδιασμό μας, μια σειρά από δράσεις εξωστρέφειας και ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος που διαθέτουμε και μέχρι τώρα δεν έχουν προβληθεί και είναι αναξιοποίητα. Πρόκειται για δράσεις ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος, της ενεργειακής ταυτότητας του Δήμου, την ανάπτυξη αθλητικού και οικολογικού τουρισμού στις λίμνες και στους ορεινούς όγκους του Δήμου μας, κ.λπ.
  Για την υλοποίηση και την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού όχι μόνο στην περιοχή μας αλλά και στο σύνολο της περιφέρειας, θεωρούμε απαραίτητη την λειτουργία της ΠΥΤ στην Περιφέρεια Δυτικής Mακεδονίας και ζητούμε να παραμείνει η ΠΥΤ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
  Ο Δήμαρχος Κοζάνης
  Λάζαρος Μαλούτας

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
  Με το προς διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού, με το οποίο συγχωνεύεται η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (ΠΥΤ) Δυτικής Μακεδονίας στην ΠΥΤ Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα, συρρικνώνει τις παρεχόμενες τουριστικές υπηρεσίες και υποβαθμίζει την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για μία ακόμη φορά και ως τουριστικό προϊόν.
  Η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη, απαρτίζεται από 5 μόνιμους υπαλλήλους και φιλοξενείται στα Γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης χωρίς να έχει λειτουργικά έξοδα (ενοίκιο, ΔΕΗ, ΟΤΕ, καθαριότητα κλπ).
  Οι χιλιομετρικές αποστάσεις που θα διανύουν οι τουριστικοί επιχειρηματίες μέχρι τα Ιωάννινα για να εξυπηρετηθούν (π.χ. Καστοριά – Ιωάννινα-Καστοριά περίπου 340 χιλ) δεδομένου ότι εκτός από τα προσωπικά έξοδα (βενζίνη, διαμονή κλπ) θα έχουν να αντιμετωπίσουν και τις δύσκολες καιρικές συνθήκες (χιόνια, πάγος κλπ).
  Η ΠΥΤ Δυτικής Μακεδονίας έχει κάνει Δράσεις προκειμένου για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (με τουριστικούς πράκτορες από Ελλάδα, Ουκρανία, Βουλγαρία, Ελληνικό Πρωινό με το Ξ.Ε.Ε.) καθώς και συνεργασίες με τουριστικούς επιχειρηματίες οι οποίες έχουν φέρει θετικά αποτελέσματα στην περιοχή μας.
  Ως Ενωση Ξενοδόχων του Νομού Καστοριάς, διεκδικούμε την παραμονή της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού στη Δυτική Μακεδονία, διότι η κατάργησή της θα επιφέρει την εξαφάνιση της Δυτικής Μακεδονίας από τον τουριστικό χάρτη της Ελλάδας, τη μείωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για δράσεις τουρισμού, την εκμηδένιση των δυνατοτήτων ανάδειξης της περιοχής μέσω συντονισμένων δράσεων, την υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά και την οικονομική επιβάρυνση των κατοίκων της περιοχής.

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Υποβάθμιση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Ιονίων Νησιών, που εδρεύει στην Κέρκυρα, σε Γραφείο Τουριστικής Υποστήριξης.

  Την κύρια πηγή εσόδων για τα Ιόνια Νησιά και ιδιαίτερα για την Κέρκυρα αποτελεί η τουριστική δραστηριότητα. Σημαντικά έσοδα από τον τουριστικό τομέα της περιοχής έχει και το Κεντρικό Κράτος. Τα ποσοτικά στοιχεία που αφορούν στον τουρισμό: ως πλήθος καταλυμάτων, διαφορετικών δραστηριοτήτων και έκτασης που καταλαμβάνουν οι δράσεις αυτές, συνηγορούν στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, δηλαδή υπέρ της ενίσχυσης της υπάρχουσας υπηρεσίας και όχι στην υποβάθμισής της.

  Η συγκέντρωση των κύριων τουριστικών διεργασιών στην Πάτρα σε επίπεδο Διεύθυνσης, θα αυξήσει το χρόνο εξυπηρέτησης των πολιτών, θα τους επιβαρύνει με κόστη μετάβασης, θα δυσχεράνει τη συνεννόηση με τις δημόσιες υπηρεσίες των νησιών και θα αποθαρρύνει νέες επενδύσεις. Ως εκ τούτων, είμαστε αντίθετοι στην εφαρμογή της πρότασης του Υπουργείου.

  Προτείναμε, σε σχετικό έγγραφό μας (α.π. 142/15.2.2013) προς τους συναρμόδιους υπουργούς, τον Γ.Γ. του ΕΟΤ και τον Περιφερειάρχη Ιόνιων Νησιών, τη συζήτηση του προβλήματος μεταξύ υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Τουρισμού, του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, τοπικών φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Για μια ακόμα φορά η κεντρική διοίκηση αποφασίζει χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές συνθήκες.
  Κρίσιμο ζήτημα αποτελεί και η λειτουργία εκπαιδευτικής δομής στελεχών τουρισμού στην Κέρκυρα.
  Το ΤΕΕ/ΤΚ, στηρίζει πάγια τις μεταρρυθμίσεις που οδηγούν στον περιορισμό της γραφειοκρατίας, την αξιοκρατική στελέχωση των υπηρεσιών και τον εξορθολογισμό της λειτουργίας τους. Όλες οι μεταρρυθμίσεις, όμως, οφείλουν να είναι αποτελέσματα μεθοδολογικής επίλυσης που λαμβάνει υπόψη όλους τους ουσιώδεις παράγοντες και όχι την μονοδιάστατη εξυπηρέτηση οικονομίστικων στόχων, κάτω από την πίεση της συγκυρίας.

  O Πρόεδρος της Δ.Ε.

  Νίκος Τρίαντος

 • Με αφορμή το σχέδιο νόμου περί αναδιοργάνωσης του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, σας δηλώνουμε ότι:
  Θεωρούμε αδιανόητο την μεταφορά των αρμοδιοτήτων από την ΠΥΤ Βορείου Αιγαίου με έδρα την Λέσβο στη Ρόδο και την κατάργηση του γραφείου υποστήριξης της Χίου. Γνωρίζει ο συντάξας το σχέδιο νόμου, πως μπορεί κάποιος συνάδελφος να μεταβεί στην Ρόδο από την Χίο? Γνωρίζει το κόστος και τον χρόνο που θα χρειαστεί ο κάθε ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας? Η γεωγραφική κατανομή των υπηρεσιών όπως προβλέπονται από το νέο σχέδιο νόμου θα δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση στους επαγγελματίες του τουρισμού και πολλά προβλήματα στην περιφερειακή τουριστική ανάπτυξη. Πρέπει να λάβετε υπόψιν σας τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Μέχρι τώρα η εξυπηρέτηση από την περιφερειακή υπηρεσία ΕΟΤ στην Λέσβο, παρότι λειτουργεί με ελάχιστο προσωπικό, αποτελεί παράδειγμα δημόσιας διοίκησης και εξυπηρέτησης προς τους συναδέλφους. Το ίδιο συμβαίνει και με το γραφείο υποστήριξης του νησιού μας. Αντί να αυξήσετε το προσωπικό για να μπορεί να κάνει σωστούς ελέγχους στα κακώς κείμενα, μηδενίζετε η αδιαφορείτε για την πάταξη της παρανομίας. Έχετε οδηγήσει το κόσμο στη παρανομία με την εξοντωτική φορολογία και ασφάλιση. Ποιός θα ελέγξει όλους αυτούς τους παράνομους που εσείς οι ίδιοι τους οδηγείτε εκεί?
  Με το τρόπο σας υποβαθμίζετε την τουριστική βιομηχανία της χώρας μας, της περιφέρειας μας του νησιού μας. Η απομάκρυνση του προσωπικού με το νέο κύμα απολύσεων δημιουργεί κοινωνικό και ηθικό πρόβλημα. Ευελπιστούμε στην απόσυρση της απόφασης για την κατάργηση της ΠΥΤ Βορείου Αιγαίου και του γραφείου υποστήριξης της Χίου, γιατί η ζημιά που θα δημιουργηθεί θα είναι μεγαλύτερη από τα οφέλη που αναμένετε.
  Για το Σύλλογο,
  Ο πρόεδρος
  Κυτριλάκης Δημήτρης

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 11:29 | ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ως Ένωση Ξενοδόχων Ν. Χανίων, παρατηρούμε στο νέο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, την περαιτέρω συρρίκνωση της υπηρεσίας του ΕΟΤ στην Κρήτη, αυτή τη φορά, σε θέσεις και προσωπικό ( κατάργηση των
  Γραφείων Υποστήριξης Χανίων και Ρεθύμνου) , μετά τη μεταφορά αρμοδιοτήτων των ΠΥΤ, που έγινε σε προηγούμενο νομοσχέδιο σας , στο οποίο είχαμε εκφράσει και πάλι την αντίθεσή μας .

  Με την εφαρμογή του προηγούμενου νομοσχεδίου, κατατίθενται στην ΕΥΠΑΤΕ ( ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ) αιτήσεις, για χορήγηση αδειών και αλλαγών αυτών ( Ειδικό Σήμα Λειτουργίας , άδειες υγειονομικού ενδιαφέροντος καταστήματος , άδειες κολυμβητικών δεξαμενών κ.λ.π. ), αιτήσεις για τροποποίηση σχεδίων, όχι μόνο των νέων μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων 4 & 5 αστεριών πάνω από 300 κλίνες, αλλά και των ήδη υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πάρει άδεια λειτουργίας από την ΠΥΤ Κρήτης ( Ν.4002/11 & Ν.4179/13 ) .

  Αυτό είχε ως συνέπεια την αύξηση της γραφειοκρατίας και των καθυστερήσεων όπως επίσης και εκτίναξη του κόστους λόγω της ανάγκης μετακινήσεων των επιχειρηματιών προς την Αθήνα και αντίστοιχα υπαλλήλων του ΕΟΤ προς την Κρήτη.

  Θεωρούμε ότι τα ήδη υφιστάμενα ξενοδοχειακά καταλύματα , για διευκόλυνση των μελών μας, πρέπει να εξυπηρετούνται από την ΠΥΤ Κρήτης , δεδομένου ότι παρά τον όγκο των, υπό την εποπτεία της, επιχειρήσεων και την έλλειψη προσωπικού καταφέρνει την άμεση εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων με αυτή επιχειρήσεων. Επιτελεί σημαντικό έργο, δρα με γρήγορα αντανακλαστικά και εξυπηρετεί άμεσα όλους τους επιχειρηματίες της Κρήτης.

  Ευελπιστούμε στην ενίσχυση των Περιφερειακών Υπηρεσιών και ιδιαίτερα της Περιφερειακής Υπηρεσίας Κρήτης , στη διατήρηση και επιπλέον ενίσχυση των Γραφείων Υποστήριξης Χανίων και Ρεθύμνου, στα πλαίσια της αποκέντρωσης των υπηρεσιών και της καλύτερης εξυπηρέτησης του επιχειρηματικού κόσμου, που εμπλέκεται με τον Τουρισμό .

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 11:22 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ-ΔΙΑΜ/ΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ‘ΑΠΤΕΡΑ’
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θα θέλαμε να εκφράσουμε την έντονη ανησυχία μας για τις εξελίξεις που προδιαγράφονται και την έντονη διαμαρτυρία μας σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις τους στο νομό μας, στις δικές μας επιχειρήσεις και στον τουρισμό γενικότερα.

  Για εμάς στα Χανιά, η κατάργηση του αποκεντρωμένου γραφείου του ΕΟΤ αποτελεί αναχρονιστική ενέργεια και μας μεταφέρει στο συγκεντρωτικό κράτος παλαιότερων δεκαετιών, το οποίο αποδείχτηκε ιδιαίτερα αναποτελεσματικό και δυσλειτουργικό.
  – Το γραφείο του ΕΟΤ στα Χανιά έχει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη επενδυτικών δράσεων μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας που στοχεύουν στην ανανέωση του τουριστικού προϊόντος, την ανάδειξη και την αύξηση της επιχειρηματικότητας με στόχο μια σταθερή και ισορροπημένη ανάπτυξη που θα διαχέει πλούτο σ’ όλους του πολίτες.
  – Με την κατάργηση του γραφείου ενός ακόμη επίσημου φορέα στα Χανιά, απαξιώνονται και αποψιλώνονται η τοπική τουριστική ανάπτυξη, οι τουριστικές υποδομές και κατ’ επέκταση ο τουρισμός στα Χανιά, σε ένα από τους πλέον δυναμικούς τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας, σε μια τόσο δύσκολη οικονομικά περίοδο για τη χώρα μας.
  Η Ομοσπονδία Ενοικιαζομένων Δωματίων – Διαμερισμάτων Νομού Χανίων «ΑΠΤΕΡΑ», εκφράζει κατηγορηματικά την πλήρη αντίθεση και άρνησή της, σε αυτό το ενδεχόμενο.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 23:19 | Σωμ/τειο ιδ.τουρ/κων λεωφ/ων Κέρκυρας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Κυρία Υπουργέ,διαβάζω ότι καταργείτε τον Ε.Ο.Τ.Κέρκυρας,που σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της χώρας είναι η ναυαρχίδα του τουρισμου.Προφανώς νατην υποβαθμίσετε θέλετε γιατί το παιγνίδι του τουρισμού παιζετε στη
  Κέρκυρα και όχι στην Πάτρα.Αρα το κέντρο ελέγχου,διαχείρησηςεπέμβασης,έρευνας και ότι άλλο, δεν μπορεί παρά να είναι στην Κέρκυρα.Ανλοιπόν σας ενδιαφέρει η αναβάθμιση του του ρισμού
  (όπως έχετε αποδείξει μέχρι σήμερα),σας παρακαλούμε να αναθεωρήσετε την άποψη σας.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 22:06 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΧΛΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ας πεισθούμε από τα λόγια ενός ανθρώπου που τόσα πρόσφερε και προσφέρει στον τουρισμό τα τελευταία 30 χρόνια. Και δεν τα γράφει έτσι τυχαία. Του πρώην Υπουργού Τουρισμού και Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. κ. Νικ. Σκουλά.

  ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΣΟΒΑΡΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΚΑΝΕΝΟΣ.

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Διαμαρτυρώμαστε για την κατάργηση των περιφερειακών υπηρεσιών τουρισμού οι οποίες αντί να ενισχυθούν μεταφέρονται στην Πάτρα.
  Οι μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις ,που θα είναι υποχρεωμένοι να διανύουν οι χιλιάδες επιχειρηματίες ,προκειμένου να διεκπεραιώσουν τα ζητήματα της επιχείρησής τους, θα είναι άλλο ένα μεγάλο βάρος πάνω στα δεινά που αντιμετωπίζουν.
  Αυτή η ενέργεια θα υποβαθμίσει το τουριστικό προϊόν αντί να το αναβαθμίσει,θα αποθαρύνει μελοντικούς επενδυτές και θα μεγαλώσει κι άλλο την παρανομία σε βάρος της νομιμότητας.
  Ειδικά για την Μεσσηνία που βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο της Πελοποννήσου μακριά από το σχεδιαζόμενο κέντρο υπηρεσιών τουρισμού το οποίο θα έχει τόσους πολλούς υπαλλήλους που θα μπορούσατε τουλάχιστον να δημιουργήσετε μια ΠΥΤ στην Μεσσηνία χωρίς να χρειαστούν νέες προσλήψεις .