• Σχόλιο του χρήστη 'Σύλλογος Υπαλλήλων Ε.Ο.Τ. Βορείου Ελλάδος' | 27 Φεβρουαρίου 2014, 13:08
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Ως Σύλλογος Υπαλλήλων ΕΟΤ Βορείου Ελλάδος, θεωρούμε ότι η αποστελέχωση των συνοριακών σταθμών και του γραφείου πληροφοριών στο αεροδρόμιο "Μακεδονία" καθώς και το κλείσιμο του γραφείου πληροφοριών εντός της πόλης, δηλαδή τα κομβικά σημεία υποδοχής, εξυπηρέτησης και πληροφόρησης των τουριστών από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, δημιουργεί ιδιαίτερα αρνητικές εντυπώσεις για τις προσφερόμενες τουριστικές υπηρεσίες της χώρας και προσβάλει με απαράδεκτο τρόπο την εικόνα του τουριστικού προϊόντος της χώρας. Αντίθετα, πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να ενισχυθούν με περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό, δεδομένης της αύξησης της τουριστικής κίνησης που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια και η οποία προβλέπεται να ενισχυθεί στην ερχόμενη τουριστική περίοδο. Επιπροσθέτως, η μεταφορά των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Κεντρική Μακεδονία, παρεμποδίζει και δυσχεραίνει την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, δηλαδή τις βασικές προτεραιότητες της προσδοκώμενης αναδιάρθρωσης του δημόσιου τομέα, λόγω των μεγάλων χιλιομετρικών αποστάσεων (π.χ. Έβρος – Θεσσαλονίκη 400 χιλ.) αλλά και του δυσανάλογα μικρού αριθμού των υπαλλήλων (προβλέπονται 30 οργανικές θέσεις) σε σχέση με τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των τουριστικών επιχειρήσεων, οι οποίες προστίθενται στις ήδη υπάρχουσες (κατά προσέγγιση 4.000 υπάγονται στην Π.Υ.Τ. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και περίπου 7.000 στην Π.Υ.Τ. Κ. Μακεδονίας). Κυρίως όμως, θεωρούμε άδικο τον παροπλισμό των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού από έμπειρο προσωπικό ανεξαρτήτου βαθμίδος, οι οποίοι αναγκάζονται να υποστούν τη δαμόκλειο σπάθη της διαθεσιμότητας.