• Σχόλιο του χρήστη 'ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡ. ΤΜΗΜΑ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ' | 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:06
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Υποβάθμιση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Ιονίων Νησιών, που εδρεύει στην Κέρκυρα, σε Γραφείο Τουριστικής Υποστήριξης. Την κύρια πηγή εσόδων για τα Ιόνια Νησιά και ιδιαίτερα για την Κέρκυρα αποτελεί η τουριστική δραστηριότητα. Σημαντικά έσοδα από τον τουριστικό τομέα της περιοχής έχει και το Κεντρικό Κράτος. Τα ποσοτικά στοιχεία που αφορούν στον τουρισμό: ως πλήθος καταλυμάτων, διαφορετικών δραστηριοτήτων και έκτασης που καταλαμβάνουν οι δράσεις αυτές, συνηγορούν στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, δηλαδή υπέρ της ενίσχυσης της υπάρχουσας υπηρεσίας και όχι στην υποβάθμισής της. Η συγκέντρωση των κύριων τουριστικών διεργασιών στην Πάτρα σε επίπεδο Διεύθυνσης, θα αυξήσει το χρόνο εξυπηρέτησης των πολιτών, θα τους επιβαρύνει με κόστη μετάβασης, θα δυσχεράνει τη συνεννόηση με τις δημόσιες υπηρεσίες των νησιών και θα αποθαρρύνει νέες επενδύσεις. Ως εκ τούτων, είμαστε αντίθετοι στην εφαρμογή της πρότασης του Υπουργείου. Προτείναμε, σε σχετικό έγγραφό μας (α.π. 142/15.2.2013) προς τους συναρμόδιους υπουργούς, τον Γ.Γ. του ΕΟΤ και τον Περιφερειάρχη Ιόνιων Νησιών, τη συζήτηση του προβλήματος μεταξύ υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Τουρισμού, του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, τοπικών φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Για μια ακόμα φορά η κεντρική διοίκηση αποφασίζει χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές συνθήκες. Κρίσιμο ζήτημα αποτελεί και η λειτουργία εκπαιδευτικής δομής στελεχών τουρισμού στην Κέρκυρα. Το ΤΕΕ/ΤΚ, στηρίζει πάγια τις μεταρρυθμίσεις που οδηγούν στον περιορισμό της γραφειοκρατίας, την αξιοκρατική στελέχωση των υπηρεσιών και τον εξορθολογισμό της λειτουργίας τους. Όλες οι μεταρρυθμίσεις, όμως, οφείλουν να είναι αποτελέσματα μεθοδολογικής επίλυσης που λαμβάνει υπόψη όλους τους ουσιώδεις παράγοντες και όχι την μονοδιάστατη εξυπηρέτηση οικονομίστικων στόχων, κάτω από την πίεση της συγκυρίας. O Πρόεδρος της Δ.Ε. Νίκος Τρίαντος