• Σχόλιο του χρήστη 'Εφη Καλαμπουκίδου' | 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:47
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Απαράδεκτη πρόταση νόμου, πλήρης υποβάθμιση, συνέχεια της κατηφόρας που έχει πάρει η εκπαίδευση του ξεναγού στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και σε πλήρη αντίθεση με το τι συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. η Η απόλυτη απαξίωση της εκπαίδευσής μας, των σπουδών, της εμπειρίας μας, του καταναλωτή-επισκέπτη μας, των διδασκόντων καθηγητών, του πολίτη της χώρας μας και του εξωτερικού, που δικαιούται να γνωρίζει για τι ακριβώς υπηρεσίες πληρώνει και ποιος είναι πιστοποιημένος με τι σπουδές, σε ποια γλώσσα και με τι τίτλο σπουδών. Η κυβέρνηση συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό την παραβίαση και απαξίωση των Οδηγιών της Ε.Ε. για τα επαγγελματικά προσόντα, του ευρωπαϊκού πρότυπου σπουδών ξεναγού, κάνοντας το ένας λάθος μετά το άλλο, που όμως αναπόφευκτα θα επηρεάσουν και τις άλλες χώρες τις Ε.Ε. στον τομέα των υπηρεσιών του ξεναγού. Παρέλαβε ένα διαμάντι - τις Σχολές Ξεναγών μας - και το κατάντησε άνθρακα, χωρίς σκέψη, χωρίς διαβούλευση, χωρίς ενδοιασμό. Να αποσυρθεί πάραυτα και να γίνει διαβούλευση με τον κλάδο των ξεναγών και την Επιστημονική Επιτροπή του Υπ.Τουρισμού,που διαθέτει τόσους έμπειρους και ειδικούς ανθρώπους στην εκπαίδευσή μας. Διπλωματούχος Ξεναγός, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ξεναγών της Παγκόσμιας και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σωματείων Ξεναγών (WFTGA & FEG), εκτελεστικό μέλος ΔΣ FEG.