Άρθρο 18: Ρύθμιση θεμάτων Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού

1. Συστήνεται στην Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ) Τμήμα Ξεναγών. Έτος έναρξης λειτουργίας του Τμήματος Ξεναγών ορίζεται το Εκπαιδευτικό έτος 2015-2016.

2. Για την εισαγωγή των σπουδαστών, την οργάνωση και λειτουργία του Τμήματος Ξεναγών της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 8 έως 20 του Ν. 3105/2003 (ΦΕΚ …/Α) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Οι επιτυχόντες στο Τμήμα υποχρεούνται κατά την εγγραφή τους να προσκομίζουν πέραν των λοιπών προβλεπόμενων δικαιολογητικών και αναγνωρισμένο τίτλο άριστης γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

3. Στο άρθρο 2 του Ν. 710/1977 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την περ. 2 της υποπαραγράφου ΙΔ.1 του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α) προστίθεται εδάφιο δ) ως εξής:
«δ) Απόφοιτοι του Τμήματος Ξεναγών της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ).»

4. Επαγγελματίες Ξεναγοί, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ξεναγών του άρθρου 9 του ν. 710/1977 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την περ. 4 της υποπαραγράφου ΙΔ.1. του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/1012, που προσκομίζουν αναγνωρισμένο τίτλο άριστης γνώσης και άλλης ξένης γλώσσας από αυτές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα γλωσσομάθειας προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, λαμβάνουν, με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού επέκταση της άδειας ξενάγησης στην γλώσσα αυτή. Η επέκταση της άδειας ξενάγησης χορηγείται και σε γλώσσες που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα προκηρύξεων του ΑΣΕΠ υπό την προϋπόθεση ότι οι επαγγελματίες ξεναγοί θα προσκομίσουν για την άριστη γνώση της γλώσσας, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας ή άλλο καθ΄ ύλην αρμόδειο Υπουργείο της οικείας χώρας ή πιστοποιητικά που προέρχονται από πανεπιστήμια δημόσιου χαρακτήρα ή εκδίδονται ή τελούν υπό την αιγίδα επισήμων μορφωτικών φορέων των οικείων κρατών.

5. Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών και του Τμήματος Ξεναγών, ανακατανέμεται, με απόφαση Υπουργού Τουρισμού, ανά Σχολή και Τμήμα το εκπαιδευτικό προσωπικό του άρθρου 18 του Ν. 3105/2003.

6. Το άρθρο 13 του Ν. 710/1977 (ΦΕΚ283 Α) και οι διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 34 του Ν. 3105/2003 (ΦΕΚ 29 Α) καταργούνται. Το αρχείο και οι βιβλιοθήκες των Σχολών Ξεναγών του άρθρου 13 του Ν. 710/1977 παραδίδονται στο Τμήμα Ξεναγών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 14:32 | Δεσποινα Α.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Κατάργηση, αλλαγές και όλα αυτά κάτω από τη διαρκή άρνηση της Υπουργού για να αποσύρει το νομοσχέδιο. Σε ποιο δημοκρατικό καθεστώς υπερασπίζεστε, κυρία Υπουργέ, ότι ζούμε; Όταν καθημερινά απλώς, δεχόμαστε τις αλλαγές που κατατοτροπώνουν και εκμηδενίζουν την επαγγελματική ταυτότητα των συμπολιτών μας. Όταν αυτές οι αλλαγές αφορούν ένα επάγγελμα-όπως οι ΞΕΝΑΓΟΙ- που φέρει πολιτισμό και προάγει την ελληνική κουλτούρα, διεθνώς, πόσο ακόμη θα πρέπει να ανησυχούμε για την πνευματική υποβάθμιση που θέλετε έμμεσα και άμεσα να μας επιβάλλετε; Ποια συμφέροντα εξυπηρετείτε; Στο τελευταίο ερώτημα έχουμε, ήδη, δώσει εμείς την απάντηση!

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 14:50 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών
  Με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού, άρθρα 1, 2, 3, 4 και 5 διαλύεται ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού που υπήρξε ο φορέας που δημιούργησε στην Ελλάδα την τουριστική συνείδησή της. Μπορούμε να πούμε ότι η διάλυσή του σημαίνει τέλος εποχής.
  Με το άρθρο 18 του νομοσχεδίου καταργούνται οι Σχολές Ξεναγών Αθηνών και Θεσ/νίκης οι οποίες ιδρύθηκαν από τον ΕΟΤ, και δημιουργείται Τμήμα Ξεναγών στην ΑΣΤΕ Ρόδου.

  Καταργεί δηλαδή το Υπουργείο Τουρισμού τις υψηλότερου επιπέδου επαγγελματικές σχολές της χώρας οι οποίες
  Α) έχουν χαρακτηριστεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (CEDEFOP) ως πρότυπο για την Ευρώπη
  Β) διαθέτουν ιδιόκτητα κτίρια
  Γ) υποστηρίζονται από μεγάλα πανεπιστήμια όλων των ειδικοτήτων, από όπου αντλούν τους διδάσκοντες καθηγητές τους
  Δ) προκηρύσσουν εξετάσεις που απευθύνονται σε Έλληνες και πολίτες ΕΕ που μιλούν άπταιστα τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα και ονειρεύονται να γίνουν ξεναγοί, με αποτέλεσμα να έχουν πολύ υψηλό επίπεδο σπουδαστών
  Ε) στο πρόγραμμα σπουδών τους, που καταρτίζεται από Επιστημονική Επιτροπή αποτελούμενη από Καθηγητές Πανεπιστημίου και διαρκεί 5 εξάμηνα, περιλαμβάνονται 110 μέρες εκδρομών σε όλα τα μνημεία και τόπους ενδιαφέροντος της Ελλάδας

  Και αντί αυτών ιδρύεται στα πλαίσια της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων
  Σχολή Ξεναγών, η οποία
  Α) Θα βρίσκεται στη Ρόδο, μακριά από το κέντρο της χώρας, όπου για να σπουδάσει κάποιος θα πρέπει να επωμίζεται και το υπέρογκο κόστος ζωής στο πιο τουριστικό νησί.
  Β) Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο με σχετικές ειδικότητες, άρα οι διδάσκοντες ή θα έρχονται από την Αθήνα με τεράστιες δαπάνες μετακίνησης ή θα επιλέγονται μεταξύ των καθηγητών μέσης εκπαίδευσης
  Γ) Οι σπουδαστές θα επιλέγονται μέσα από το μηχανισμό των Πανελληνίων οπότε θα είναι 18 ετών, θα βρίσκονται τυχαία στη σχολή αυτή ανάλογα με τη βαθμολογία τους και θα διαθέτουν απλά ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας το οποίο σε καμία περίπτωση δεν πιστοποιεί άριστη γνώση της γλώσσας
  Δ) Το πρόγραμμα σπουδών θα είναι θεωρητικό και φυσικά δεν θα περιλαμβάνει εκδρομές, το κόστος των οποίων θα είναι τεράστιο, εφόσον θα πρέπει πάντα να μετακινούνται από νησί προς το κέντρο.

  Αυτή την εξέλιξη το Υπουργείο Τουρισμού την αποκαλεί αναβάθμιση. Υπάρχει κάποιος που να πιστεύει ότι η νέα Σχολή Ξεναγών θα είναι καλύτερη από τις παλαιές;
  Υπάρχει κάποιος που να πιστεύει ότι οι απόφοιτοι αυτής της Σχολής θα μπορούν να σταθούν μπροστά σε μια ομάδα επισκεπτών της Ελλάδας και να υπερασπιστούν τον Πολιτισμό και την σύγχρονη Ιστορία της;
  Αν η Υπουργός Τουρισμού σέβεται την τεράστια πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας θα πρέπει να αποσύρει άμεσα το άρθρο αυτό ή και καλύτερα ολόκληρο το νομοσχέδιο και να ξεκινήσει διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς.
  Ελένη Δημητρακοπούλου,
  Γενική γραμματέας ΔΣ ΠΟΞΕΝ

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 13:41 | ΣΤΕΛΛΑ ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η εμμονή των κυβερνώντων να διαλύσουν τα πάντα με το πρόσχημα και την ομπρέλα των τρο’ι’κανικών απαιτήσεων,είναι γνωστή.Ομοίως γνωστό -αν και ακατανόητο- είναι το μένος και ο ζήλος της κας.Υπουργού να καταστρέψει ότι καλύτερο είχε να επιδείξει η Ελλάδα,σε θέματα εκπαίδευσης εξειδικευμένων εργαζομένων στον ΤΟΥΡΙΣΜΟ,άλλως την ΝΑΥΑΡΧΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ! Ηδη,οι τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας είναι γεμάτες από ανειδίκευτους,άσχετους,ορμώμενους εκ της Ανατολικής Ευρώπης & Βαλκανίων αμειβόμενους με εξευτελιστικά ποσά ή και μόνο με στέγη-φαγητό εργαζόμενους, ,χωρίς γνώση ξένων γλωσσών-ούτε καν των ελληνικών!- οι οποίοι έχουν εκδιώξει τους Ελληνες υπαλλήλους ,με τις ευλογίες των σχετικών νόμων που ψήφιζε ακάθεκτη η ελληνική βουλή,μετά από προτάσεις των φωστήρων του Υ.Τουρισμού…Το ίδιο συμβαίνει και με το επάγγελμα-λειτούργημα του ξεναγού…Η κα.Υπουργός εμμένει στην αποκαθήλωση μιας σχολής-καμάρι για τη χώρα,απ’όπου πέρασαν ως καθηγητές άνθρωποι-σύμβολα,όπως ο Μανόλης Ανδρόνικος και τόσοι άλλοι!Θα έχει γραμμένο με χρυσά γράμματα στο βιογραφικό της,το πως κατάφερε να γεμίσει τη χώρα της με αποτυχόντες διαφόρων ειδικοτήτων,αλλοδαπούς συνοδούς και κατ’επίφαση μεταφραστές και γλωσσομαθείς επιπέδου Α’ τάξεως δημοτικού σχολείου….βαφτίζοντάς τους επαγγελματίες ξεναγούς της Ελλάδας!ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΑ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ,ΑΞΙΑ!!!

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:47 | Εφη Καλαμπουκίδου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Απαράδεκτη πρόταση νόμου, πλήρης υποβάθμιση, συνέχεια της κατηφόρας που έχει πάρει η εκπαίδευση του ξεναγού στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και σε πλήρη αντίθεση με το τι συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. η Η απόλυτη απαξίωση της εκπαίδευσής μας, των σπουδών, της εμπειρίας μας, του καταναλωτή-επισκέπτη μας, των διδασκόντων καθηγητών, του πολίτη της χώρας μας και του εξωτερικού, που δικαιούται να γνωρίζει για τι ακριβώς υπηρεσίες πληρώνει και ποιος είναι πιστοποιημένος με τι σπουδές, σε ποια γλώσσα και με τι τίτλο σπουδών. Η κυβέρνηση συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό την παραβίαση και απαξίωση των Οδηγιών της Ε.Ε. για τα επαγγελματικά προσόντα, του ευρωπαϊκού πρότυπου σπουδών ξεναγού, κάνοντας το ένας λάθος μετά το άλλο, που όμως αναπόφευκτα θα επηρεάσουν και τις άλλες χώρες τις Ε.Ε. στον τομέα των υπηρεσιών του ξεναγού.
  Παρέλαβε ένα διαμάντι – τις Σχολές Ξεναγών μας – και το κατάντησε άνθρακα, χωρίς σκέψη, χωρίς διαβούλευση, χωρίς ενδοιασμό.
  Να αποσυρθεί πάραυτα και να γίνει διαβούλευση με τον κλάδο των ξεναγών και την Επιστημονική Επιτροπή του Υπ.Τουρισμού,που διαθέτει τόσους έμπειρους και ειδικούς ανθρώπους στην εκπαίδευσή μας.
  Διπλωματούχος Ξεναγός, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ξεναγών της Παγκόσμιας και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σωματείων Ξεναγών (WFTGA & FEG), εκτελεστικό μέλος ΔΣ FEG.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 08:39 | ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΟΥΜΠΙΔΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άρθρο 18: Ρύθμιση θεμάτων Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού.
  ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΗ στο Άρθρο 18.

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Να μειωθούν τα εκπαιδευτικά εξάμηνα των Σχολών Ξεναγών και να λειτουργούν παράλληλα με το νέο Τμήμα Ξεναγών της ΑΣΤΕΡ.

  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

  Διατήρηση λειτουργίας της Περιφερειακής Σχολής Ξεναγών Ηρακλείου Κρήτης του Υπουργείου Τουρισμού παράλληλα με το νέο Τμήμα Ξεναγών της ΑΣΤΕΡ.
  Είναι απαραίτητη και αναγκαία λόγω του γνωστού αποτελέσματος του έργου της,(Αποφοίτηση -διαχρονικά από το 1970 μέχρι σήμερα – Καταξιωμένων Ξεναγών)και λόγω συστέγασης της με το Εκπαιδευτήριο του Ηρακλείου (Δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός με επιπρόσθετες Δαπάνες του Δημοσίου).

  Η Περιφερειακή Σχολή Ξεναγών Ηρακλείου Κρήτης του Υπουργείου Τουρισμού:
  1.Δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός λόγω συστέγασης της με το Εκπαιδευτήριο (ΕΠΑΣ) Ηρακλείου που λειτουργεί σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της υπηρεσίας.
  2.Η Κρήτη αποτελεί την ναυαρχίδα του τουρισμού και για το επάγγελμα του Ξεναγού, γιατί η Κνωσσός είναι ο δεύτερος επισκέψιμος χώρος μετά την Ακρόπολη κάτι που συμβαίνει και για το Μουσείο Ηρακλείου. Μαζί με το πλήθος των υπόλοιπων οργανωμένων εκδρομών που έχουν στα προγράμματα τους τα Τουριστικά Γραφεία υπάρχει το αποτέλεσμα να έχουμε κάθε πρωί το μεγαλύτερο αριθμό Τουριστικών Λεωφορείων με Ξεναγό. Δηλαδή η Σχολή Ξεναγών Κρήτης μπορεί και υπερηφανεύεται ότι δεν βγάζει ανέργους Ξεναγούς στην αγορά εργασίας.
  3.Το Προσωπικό της Σχολής αξιοποιείται κατάλληλα από το Υπουργείο και απασχολείται παράλληλα με επιπλέον αρμοδιότητες του εκπαιδευτηρίου (Τμήμα Μετεκπαίδευσης Ηρακλείου που χρηματοδοτείται μέσω του ΕΣΠΑ).
  4.Ο εξοπλισμός της Σχολής χρησιμοποιείται από το εκπαιδευτικό προσωπικό του εκπαιδευτηρίου και η Βιβλιοθήκη αξιοποιείται από μεταπτυχιακούς φοιτητές και επαγγελματίες Ξεναγούς.

  Από τη στιγμή που στην ΑΣΤΕΡ δεν υπάρχει ούτε υπάλληλος γνώστης του εξειδικευμένου αντικειμένου της Σχολής Ξεναγών (από το 1999 δεν λειτουργεί η Σχολή Ξεναγών Ρόδου), πολύ φοβάμαι ότι λόγω δομής του εκπαιδευτηρίου & άγνοιας του περιεχομένου, αν τα αρχεία σταλούν ουδέποτε θα ξαναχρησιμοποιηθούν – το ίδιο θα συμβεί και με τα επιστημονικά βιβλία που υπερηφανευόμαστε ότι είναι μοναδικά για το επάγγελμα του Ξεναγού στη Κρήτη.

  Ο Προϊστάμενος της Σχολής Ξεναγών Κρήτης

  Ξενοφών Στουμπίδης

 • 26 Φεβρουαρίου 2014, 23:33 | κρίτων Πιπέρας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Είναι απαράδεκτος ό τρόπος μέ τον οποίο το υπουργείο απαξιώνει μέ κάθε κινησή του τήν εκπαίδευση τών ξεναγών. Ποιούς κοροιδεύουν όταν μιλάνε γιά αναβάθμιση σπουδών, κλείνοντας τίς διεθνώς αναγνωρισμένες σχολές ξεναγών καί αντικαθιστώντας τες μέ ταχύρρυθμα δίμηνα σεμινάρια θεωρητικής κατάρτισης αντί τής επαγγελματικής εκπαίδευσης? Ας πούνε ξεκάθαρα οτι δέν τούς ενδιαφέρει ή άρτια επαγγελματική κατάρτιση τών ξεναγών τής Ελλάδας, αλλά ή εξομοίωση τους μέ τούς κάθε είδους συνοδούς πού προσφέρουν κονσερβαρισμένες πληροφορίες αλλά είναι φτηνοί στά μεγάλα τουριστικά γραφεία τού εξωτερικού.Ντροπή γιά τό ξεπούλημα τής ποιότητας πού κάνει τήν Ελλάδα νά ξεχωρίζει στό τουριστικό χάρτη.

 • 23 Φεβρουαρίου 2014, 11:30 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ ΤΟΥ Ν.710/77 ΕΙΧΕ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ,ΕΙΧΕ ΟΡΑΜΑ,ΠΑΙΔΕΙΑ,ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ «ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΕΣ ΔΕΣΠΟΤΕΙΕΣ» ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΟ(ΒΛ. ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΑ 2ΜΗΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΤΥΧ.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ). ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ(ΡΟΔΟΣ) ΚΑΙ ΣΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ.
  ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΘΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ.
  ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΑΥΤΟΥΣΙΟ.