Αναδιοργάνωση Υπουργείου Τουρισμού και ΕΟΤ
Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση Υπουργείου Τουρισμού και Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Ρυθμίσεις Ειδικών Τουριστικών Υποδομών, Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Τουρισμό, Αγροτουρισμός και Λοιπές Διατάξεις».

Εισάγουμε από σήμερα Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014 σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «Αναδιοργάνωση Υπουργείου Τουρισμού και Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Ρυθμίσεις Ειδικών Τουριστικών Υποδομών, Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Τουρισμό, Αγροτουρισμός και Λοιπές Διατάξεις».Με το σχέδιο νόμου που προωθούμε, επιδιώκεται η ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και η βέλτιστη δυνατή διαχείριση των εθνικών πόρων με γνώμονα το εθνικό συμφέρον. Σε ειδικό κεφάλαιο εισάγουμε τροποποιήσεις στο πλαίσιο λειτουργίας των σχολών τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.Μέλημα μας είναι επίσης η προσαρμογή της τουριστικής οικονομίας στα σύγχρονα διεθνή δεδομένα της τουριστικής ζήτησης ώστε να καταστεί ανταγωνιστική στο διεθνές περιβάλλον. Στο δεύτερο κεφάλαιο του σχεδίου νόμου εισάγουμε θέματα που αφορούν στην αποδοτικότερη λειτουργιά των ειδικών τουριστικών υποδομών όπως οι τουριστικοί λιμένες, τα σύνθετα τουριστικά καλύμματα και τα χιονοδρομικά κέντρα.Με επόμενα άρθρα προωθείται η έννοια του αγροτουρισμού, η οποία μπορεί να δώσει στήριξη στις τοπικές οικονομίες της περιφέρειας αλλά και να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τ [...]

Περισσότερα »
28 Φεβρουαρίου 2014, 15:0032 Άρθρα190 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Βία στα Γήπεδα
Δήμοσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, της φαρμακοδιέγερσης, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις»

Φίλες και φίλοι του Αθλητισμού και του ΠοδοσφαίρουΣας καλωσορίζω στον ηλεκτρονικό χώρο που φιλοξενεί τη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, της φαρμακοδιέγερσης, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις»Το παρόν νομοσχέδιο υλοποιεί σε τέσσερα κεφάλαια τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση παθογενειών στο χώρο του αθλητισμού, και ειδικότερα τη βία στους αθλητικούς χώρους, τη φαρμακοδιέγερση και το φαινόμενο των προσυνεννοημένων αγώνων.Για την αντιμετώπιση της βίας εντός και εκτός αθλητικών χώρων ανασυγκροτείται η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας που λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η Επιτροπή παύει να έχει το χαρακτήρα συλλογικού οργάνου, στο οποίο απλώς μετέχουν οι εκπρόσωποι αθλητικών ομοσπονδιών, και αποκτά παραλλήλως και επιστημονικό χαρακτήρα με τη συμμετοχή προσωπικοτήτων κύρους. Η Επιτροπή αναβαθμίζεται σε επίσημο όργανο εισήγησης στη πολιτεία των κατάλληλων πολιτικών για την αντιμετώπιση της βίας, διατηρώντας τον αντιπροσωπευτικό της χαρακτήρα, καθώς σε αυτήν μετέχουν, με γνωμοδοτική αρμοδιότητα, όταν ζητηθεί, οι εκπρόσωποι των ομοσπονδιών, όπως και των συλλογικών φορέων των ε [...]

Περισσότερα »
22 Αυγούστου 2011, 23:5926 Άρθρα94 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Αναδιάρθρωση ΕΟΤ
Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου «Αναδιάρθρωση Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μείωση διοικητικών βαρών, απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας και λοιπές διατάξεις».

Εισάγουμε από σήμερα Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013 σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «Αναδιάρθρωση Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μείωση διοικητικών βαρών, απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας και λοιπές διατάξεις».Με το σχέδιο νόμου επιδιώκεται ο εξορθολογισμός και η ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, την διευκόλυνση των επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, την εξοικονόμηση πόρων και την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων την χώρας στον τομέα αυτό. Εν συνεχεία ρυθμίζονται ζητήματα που αίρουν χρόνιες αγκυλώσεις που επέβαλλαν αναχρονιστικοί νόμοι οι οποίοι εμπόδιζαν την τουριστική οικονομία να προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς και να καταστεί ανταγωνιστική στο διεθνές περιβάλλον. Δεδομένης της αναπτυξιακής σημασίας του τουρισμού στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της εθνικής οικονομίας, σας καλούμε να συμμετέχετε στη δημόσια αυτή διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις προτεινόμενες ρυθμίσεις.Το Υπουργείο Τουρισμού αναμένει τις σχετικές εισηγήσεις όλων των εμπ [...]

Περισσότερα »
29 Ιανουαρίου 2013, 15:0038 Άρθρα273 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Τουρισμός υπαίθρου
Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου που αφορά στον τουρισμό υπαίθρου, τους τουριστικούς λιμένες της χώρας και την αδειοδότηση των τουριστικών καταλυμάτων.

Ο Ελληνικός Τουρισμός, έχει αποδείξει ότι αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της οικονομίας και σταθερή πηγή θέσεων εργασίας. Σκοπός του ΥΠ.ΠΟ.Τ είναι να καταστεί, ο δυναμικός αυτός τομέας, όχημα για την έξοδο από την κρίση, επαναπροσδιορίζοντας κοινωνικές αξίες και επιχειρηματικές πρακτικές.Στόχος μας είναι η ισόρροπη ανάπτυξη της Ελληνικής περιφέρειας, με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη στήριξη της τοπικής παραγωγής, μέσα από ένα νέο, μακροπρόθεσμα ανταγωνιστικό μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, που σέβεται και αναδεικνύει το φυσικό και πολιτισμικό πλούτο της χώρας μας.Στο πλαίσιο αυτό οι προωθούμενες ρυθμίσεις εστιάζουν σε 3 επιμέρους ζητήματα: Την ανάπτυξη, οργάνωση και προώθηση δράσεων «Τουρισμού Υπαίθρου» Τη δημιουργία νέων και αξιοποίηση υφιστάμενων τουριστικών λιμένων Την απλοποίηση και επιτάχυνση διαδικασιών αδειοδότησης και λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτωνΘέτουμε λοιπόν σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου, και καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του τουρισμού αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει τα σχόλια και τις συγκεκριμένες προτάσεις του στα ζητήματα που επιχειρείται να ρυθμιστούν.Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα ληφθούν σοβαρά υπόψη στο τελικό στάδ [...]

Περισσότερα »
12 Ιανουαρίου 2012, 12:0044 Άρθρα204 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ζητήματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Δημόσια Διαβούλευση για τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης (ΟΣΔ) και το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης έργων πνευματικής ιδιοκτησίας

Αγαπητές φίλες και φίλοι,Σας καλωσορίζουμε στη δημόσια διαβούλευση για τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης.Πρόκειται για ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό για τους δημιουργούς και τους καλλιτέχνες το οποίο συγχρόνως απασχολεί κι έναν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που μετέχουν στην οικονομική ζωή της χώρας. Παράλληλα πρόκειται για ένα ζήτημα αρκετά τεχνικό και σύνθετο.Αποφασίσαμε λοιπόν να θέσουμε σε δημόσια διαβούλευση όχι ένα έτοιμο σχέδιο νόμου αλλά τα ζητήματα τα οποία κρίνουμε ότι χρειάζονται νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους να υποβάλουν τις απόψεις τους και συγκεκριμένες προτάσεις για την επίλυση των σχετικών ζητημάτων. Παράλληλα με τη δημόσια διαβούλευση θα ξεκινήσει η διαδικασία σύνταξης σχεδίου νόμου, η οποία θα λάβει υπόψη της τα αποτελέσματα της διαβούλευσης.Στο συνημμένο κείμενο αναπτύσσονται τα προβλήματα του χώρου αυτού, οι βασικοί στόχοι της επικείμενης νομοθετικής ρύθμισης και ορισμένες γενικές αρχές οι οποίες θα πρέπει να διέπουν όλες τις τυχόν λύσεις που θα προταθούν και εν τέλει τη νομοθετική ρύθμιση.Καλούμε αφενός την κοινότητα των δημιουργών, καλλιτεχνών, πολιτιστικών βιομηχανιών και των φορέων που [...]

Περισσότερα »
10 Ιανουαρίου 2012, 12:0011 Άρθρα191 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Συνιδιοκτησία και Λειτουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων
Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο Υ.Α. "Πρότυπος Κανονισμός Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων"

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της απόφασης που αφορά στον πρότυπο Κανονισμό Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων του άρθρου 8 του ν. 4002/2011.Σκοπός της πιο πάνω απόφασης είναι να καταστεί δυνατή στην πράξη η εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου για τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα, ιδίως σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων.Ειδικότερα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο του Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας σύνθετου τουριστικού καταλύματος ως προς τα δικαιώματα και υποχρεώσεις επί των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών και κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων, τον φορέα διαχείρισης και λειτουργίας, τις ελάχιστες παρεχόμενες ξενοδοχειακές και τουριστικές υπηρεσίες, τις κοινές δαπάνες, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού και κατανομής αυτών στους ιδιοκτήτες των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων.Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 26/12/2011. Τα σχόλια και οι προτάσεις που θα υποβληθούν, θα αξιοποιηθούν για τον εμπλουτισμό και τη βελτίωση των [...]

Περισσότερα »
29 Δεκεμβρίου 2011, 23:5925 Άρθρα22 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Τεχνικές-λειτουργικές προδιαγραφές των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων
Δημόσια διαβούλευση επί σχεδίων αποφάσεων που αφορούν τις ενεργειακές και τις τεχνικές-λειτουργικές προδιαγραφές των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων των άρθρων 8 και 9 του ν. 4002/2011

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού θέτει σε δημόσια διαβούλευση τα σχέδια των αποφάσεων που αφορούν τις ενεργειακές και τις τεχνικές-λειτουργικές προδιαγραφές των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων των άρθρων 8 και 9 του ν. 4002/2011.Σκοπός των πιο πάνω αποφάσεων είναι να καταστεί δυνατή στην πράξη η εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου για τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα, ιδίως σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αδειοδότησης των νέων αυτών τουριστικών προϊόντων, τα οποία συνδυάζουν ξενοδοχειακά καταλύματα υψηλών προδιαγραφών, ειδικές τουριστικές υποδομές και τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.Συγκεκριμένα με τις προτεινόμενες αποφάσεις καθορίζονται:α) οι ειδικές ενεργειακές προδιαγραφές των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων καιβ) οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων.Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αντιμετωπίζεται καταρχάς το ζήτημα της καταλληλότητας των εκτάσεων στις οποίες μπορεί να χωροθετηθούν σύνθετα τουριστικά καταλύματα και τίθενται ενιαία και συνολικά κριτήρια για τη χορήγηση της σχετικής έγκρισης (τουριστική καταλληλότητα). Επίσης, καθορίζονται οι κτιριοδομικές και λειτουργικές προδιαγραφές των ξενοδοχείων, των ειδικών τουριστικών υποδομών [...]

Περισσότερα »
15 Δεκεμβρίου 2011, 12:0017 Άρθρα52 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε