• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ' | 4 Δεκεμβρίου 2010, 16:04

    Δεν νομίζω ότι η οριοθέτηση του ΛΣ - ΕΛ.ΑΚ ως Σώμα "ασφαλείας" εξυπηρετεί οποιονδήποτε ουσιώδη λόγο ή σκοπό. Σημειώνω ότι και η ΕΥΠ ανήκει στο ΥΠτΠ χωρίς ανάλογο προσδιορισμό ενώ ακόμα η ΕΛ.ΑΣ και η Π.Υ, δεν είναι στρατιωτικώς οργανωμένες. Θεωρώ σκόπιμη την απάλειψη του όρου "ασφαλείας", άποψη που δικαιολογείται και από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται, αν αυτές εξετασθούν συνολικά και ακόμα συγκριθούν με τις αντίστοιχες των Σωμάτων που χαρακτηρίζονται ως "ασφαλείας".