• Σχόλιο του χρήστη 'ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ' | 5 Δεκεμβρίου 2010, 22:27

    Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, Στο συγκεκριμένο άρθρο και για την υπαγωγή της λειτουργίας του νέοσυσταθέντος Σώματος στον Σ.Π.Κ θεωρώ ότι: α)Είναι το μόνο από τα σώματα ασφαλείας που υπάγεται σε Σ.Π.Κ.,ενώ εξίσου αποτελεσματικά λειτουργεί σήμερα η ΕΛ.ΑΣ παρότι δεν υπάγεται σε αυτόν αλλά στον ΚΟΙΝΟ ΠΟΙΝΙΚΌ ΚΏΔΙΚΑ. β)Τα στελέχη του όπως και τα στελέχη των λοιπών σωμάτων ασφαλείας δεν υπηρετούν σε στρατόπεδα όπως οι λοιποί στρατιωτικοί παρά σε υπηρεσίες εντός αστικών κέντρων και έχουν καθημερινή τριβή με πολίτες,ασκούν καθήκοντα προανακριτικού υπαλλήλου,προβαίνουν σε ελέγχους και βεβαιώνουν παραβάσεις,γεγονότα που καθιστούν την θέση τους δυσχερέστερη έναντι πιθανών εμπλοκών με πολίτες που επιδεικνύουν παραβατικές συμπεριφορές και που ορισμένοι εξ΄ αυτών δεν θα δίσταζαν να χρησιμοποιήσουν την υπαγωγή αυτή στο να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν πρόβλημα στο στέλεχος από το οποίο κατελήφθησαν παραβάτες, γεγονός που λειτουργεί ως τροχοπέδη στην άσκηση ελέγχου. γ)Η υπαγωγή του εν λόγω προσωπικού στον κοινό ποινικό κώδικα θα σημάνει λιγότερη γραφειοκρατία και εξοικονόμηση πόρων(οδοιπορικών), αφού τα στελέχη δεν θα αναγκάζονται να μετακινηθούν εκατοντάδες χιλιόμετρα για τέτοιες υποθέσεις, αλλά θα υπάγονται στα κατά τόπους κοινά ποινικά δικαστήρια. Εν κατακλείδι σας ευχαριστώ για την παρούσα δημοκρατική διαδικασία εκ της οποίας κατέστει δυνατό να σας καταθέσω την άποψη μου για το επιμέρους τούτο άρθρο!