• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΙΑΝΝΗΣ' | 13 Δεκεμβρίου 2010, 18:19

    Κε υπουργέ, εκσυγχρονισμός του Λιμενικού Σώματος με υπαγωγή του στον Σ.Π.Κ. δεν νοείται. Ο Σ.Π.Κ. αποτελεί απλώς το εργαλείο των υψηλόβαθμων, που στερούνται παιδείας, οργανωτικών και διοικητικών ικανοτήτων, προκειμένου να επιβάλλονται στους υφισταμένους τους, ειδικά όταν οι τελευταίοι διαθέτουν ικανότητες, άποψη και μόρφωση (σε αρκετές περιπτώσεις μεγαλύτερη των προϊσταμένων τους). Τα στελέχη του Λ.Σ. δεν έχουν ανάγκη από Σ.Π.Κ., έχουν ανάγκη από ουσιώδη εκπαίδευση, μετεκπαιδεύσεις, αλλά πρωτίστως έχουν την ανάγκη για επιβράβευση των τυπικών, ουσιαστικών προσόντων τους αλλά και της εργατικότητάς τους, μέσω ενός αξιοκρατικότερου συστήματος προαγωγών το οποίο θα προωθεί τους ικανότερους.