• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΗΣ' | 6 Ιουλίου 2011, 19:04

    Να αλλάξει η παρ.3 ως εξής: "Ο όρος «Εθελοντής Πυροσβέστης» χαρακτηρίζει κατ’ αποκλειστικότητα πολίτες που παρέχουν εθελοντικά μάχιμες υπηρεσίες σε Επαγγελματικές και Εθελοντικές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος".