• Σχόλιο του χρήστη 'Σπύρος Πολιτόπουλο' | 7 Ιουλίου 2011, 09:14

    αρθρο 11.2 στην περίπτωση όμως που δοθεί στο μόνιμο προσωπικό ειδική αποζημίωση τότε αυτομάτως θα παρέχεται και στους Εθελοντές πυροσβέστες χωρίς εισήγηση του κυρίου Αρχηγού