Άρθρο 11 Ηθικές και υλικές αμοιβές

 1. Στους Εθελοντές Πυροσβέστες απονέμονται, για εξαιρετικές πράξεις που υπερβαίνουν το καλώς εννοούμενο καθήκον, οι υλικές και ηθικές αμοιβές που προβλέπονται και για τους επαγγελματίες Πυροσβέστες. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία και τον τρόπο απονομής αυτών, εφαρμόζονται αναλογικά οι σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος.
 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, μετά από πρόταση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, μπορεί να παρέχεται εφ’ άπαξ ειδική αποζημίωση στους Εθελοντές Πυροσβέστες που έλαβαν μέρος στην αντιμετώπιση μεγάλων πυρκαγιών, εκτεταμένων θεομηνιών και άλλων καταστροφών, εξαιτίας των οποίων η περιοχή τους κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
 3. Στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας Εθελοντισμού, η 5η Δεκεμβρίου καθιερώνεται ως ημέρα του Εθελοντή Πυροσβέστη.
 • 15 Ιουλίου 2011, 07:23 | Θανάσης Ευαγγέλου

  Το «παράθυρο» σύμφωνα με το οποίο , αν κάποιος εθελοντής τραυματιστεί σε ώρα υπηρεσίας, μπορεί να μονιμοποιηθεί, πρέπει να «κλείσει».

 • 11 Ιουλίου 2011, 22:18 | Θεοδοσίου Μιχαήλ- Ιωάννης

  Στην παράγραφο 1 του παρόντος προτείνω να προστεθεί το δικαίωμα των εθελοντών πυροσβεστών να κάνουν χρήση του ν.2800/2000 περί εξαίρετης πράξης διότι όπως γνωρίζουμε ένας απλός πολίτης που διακρίνεται για μια εξαίρετη πράξη του δίνεται το δικαίωμα να καταταγεί στη σχολή δοκίμων πυροσβεστών καθ΄υπέρβαση και χωρίς εξετάσεις!Επίσης ένας επαγγελματίας πυροσβέστης αφού διακριθεί για μια εξαίρετη πράξη του δίνεται το δικαίωμα να πάρει βαθμό και να εισαχθεί στην σχολή Αρχιπυροσβεστών για παραδειγμα άνευ εξετάσεων.Οπότε για να υπάρχει ίση μεταχείρηση μεταξύ πολιτών πιστεύω πως πρέπει να προστεθεί στο παρόν άρθρο το δικαίωμα χρήσης και απο τους εθελοντές πυροσβέστες ο σχετικός νόμος.

 • 10 Ιουλίου 2011, 17:47 | Ιωάννης Γαιτανίδης

  Προτείνω να γίνονται αυτόματα συνδρομητές όλοι οι εθελοντές του διμηνιαίου περιοδικού του Π. Σ. «Πυροσβεστική Επιθεώρηση», χωρίς την καταβολή της ετήσιας συνδρομής αλλά τιμής ένεκεν, ως ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς τους.

 • 7 Ιουλίου 2011, 18:25 | Γεωργακόπουλος Ανδρέας

  Προτείνεται να απονέμονται μετάλλια στους Εθελοντές Πυροσβέστες που υπηρετούν 15, 25 και 35 χρόνια αντίστοιχα, όπως γίνεται στους Εθελοντές Πυροσβέστες των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών.

 • 7 Ιουλίου 2011, 09:14 | Σπύρος Πολιτόπουλο

  αρθρο 11.2 στην περίπτωση όμως που δοθεί στο μόνιμο προσωπικό ειδική αποζημίωση τότε αυτομάτως θα παρέχεται και στους Εθελοντές πυροσβέστες χωρίς εισήγηση του κυρίου Αρχηγού