• Σχόλιο του χρήστη 'Σπύρος Πολιτόπουλο' | 7 Ιουλίου 2011, 09:12

    Αρθρο 3.6 η εκπαίδευση των εθελοντών πυροσβεστών πραγματοποιείται από κοινού με τους μόνιμους πυροσβέστες