Άρθρο 3 Εκπαίδευση Εθελοντών Πυροσβεστών

 1. Η εισαγωγική βασική εκπαίδευση των υποψήφιων Εθελοντών Πυροσβεστών πραγματοποιείται στην Πυροσβεστική Ακαδημία. Η εκπαίδευση δύναται να πραγματοποιηθεί είτε σε κεντρικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, είτε σε περιφερειακό επίπεδο στις εγκαταστάσεις της οικείας Επαγγελματικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, είτε σε άλλο κατάλληλο χώρο.
 2. Η βασική εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για τους υποψήφιους Εθελοντές Πυροσβέστες, και έχει ως σκοπό την εξοικείωσή τους με το αντικείμενο του πυροσβεστικού έργου και τα καθήκοντα που πρόκειται να αναλάβουν. Με απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος συγκροτούνται δύο (2) Εκπαιδευτικές Σειρές κατ’ έτος, η πρώτη το μήνα Μάρτιο και η δεύτερη το μήνα Οκτώβριο. Η βασική εκπαίδευση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατόν είκοσι (120) ωρών. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης καταρτίζεται από την Πυροσβεστική Ακαδημία και εκτελείται κατά τρόπο ώστε να διευκολύνεται η παρακολούθησή του από τους εκπαιδευόμενους.
 3. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι υποβάλλονται σε πρακτικές δοκιμασίες και εφόσον τις ολοκληρώσουν επιτυχώς, υποβάλλονται σε γραπτή εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί το επίπεδο κατανόησης και αφομοίωσης των θεμάτων που διδάχθηκαν. Με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος εξέτασης των υποψήφιων Εθελοντών Πυροσβεστών.
 4. Οι αποτυχόντες στις πρακτικές δοκιμασίες δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις γραπτές εξετάσεις, στην ίδια εκπαιδευτική σειρά Οι αποτυχόντες στις πρακτικές ή και στις γραπτές δοκιμασίες, δύνανται να συμμετάσχουν σε επόμενες εκπαιδευτικές σειρές χωρίς περιορισμό.
 5. Στους επιτυχόντες χορηγείται πιστοποίηση εκπαίδευσης Εθελοντή Πυροσβέστη και ακολούθως, εγγράφονται στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντών Πυροσβεστών, παραλαμβάνουν την Ειδική Κάρτα Εθελοντή Πυροσβέστη και αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους στις Επαγγελματικές και Εθελοντικές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.
 6. Οι Εθελοντές Πυροσβέστες συμμετέχουν στην εκπαίδευση που πραγματοποιείται στις Επαγγελματικές και Εθελοντικές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις για την συνεχή εκπαίδευση του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού, κατά τη διάρκεια της Υπηρεσίας τους. Με μέριμνα των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και ευθύνη των Διοικητών των Επαγγελματικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών προγραμματίζεται και πραγματοποιείται κάθε έτος εκπαίδευση όλων των Εθελοντών Πυροσβεστών σε κοινό πρόγραμμα που καταρτίζεται από την Πυροσβεστική Ακαδημία.
 • 20 Ιουλίου 2011, 21:40 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  Η εκπαίδευση νομίζω οτι θα ήταν σωστότερο να ισχύσει και για τους παλαιότερους εθελοντές και όταν γίνετε να είναι ο εργαζόμενος πλήρως δικαιολογημένος για την απουσία απο την εργασία του.
  Θα ήθελα να ληφθεί υπόψην, η μεγάλη δυσκολία που υπάρχει για όσους εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, να απουσιάσουν ακόμα και για πιο σημαντικούς λόγους απο την εργασία τους υπό την απειλή τις απόλυσης, πόσο μάλλον για τον εθελοντισμό.

 • 20 Ιουλίου 2011, 14:58 | Φίτζιος Παναγιώτης

  Στην παρ. 5 να αντικατασταθεί το :παραλαμβάνουν «Ειδική Κάρτα Εθελοντή Πυροσβέστη», σε : παραλαμβάνουν «Ταυτότητα Εθελοντή Πυροσβέστη»

 • 20 Ιουλίου 2011, 12:55 | Nikos Petropoulos

  Το πρόγραμμα φαινεται επαρκές ποσοτικά (120 ώρες). Θετικό το ότι δίνεταιπροτεραιοτητα στις «πρακτικές δοκιμασίαες». Δεν γνωρίζω το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών της Ακαδημιας και αν αυτό ανταποκρίνεται σε διεθνή πρότυπα για να κρίνω την ποιότητα του εκπαιδευτικού προγράμμαος. Αν δεν προβλέπεται, οι εθελοντές πυροσβέστες θα πρέπει να εκπαιδευτούν και σε θέματα τραυματικού στρες που μπορούν να υποστούν και οι ίδιοι κατά την παρέμβασή τους. Τέλος, και με την προυπόθεση οτι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Π.Σ. ακολουθεί διεθνή πρότυπα, προτείνω η πιστοποιηση όλων των εθελοντικών οργανώσεων (περιλαμβανομένων και αυτών που έχουν ενταχθεί στη ΓΓΠΠ) να γίνεται από την Πυροσβεστική Ακαδημία.

  Νίκος Πετρόπουλος
  Κοινωνιολόγος

 • 19 Ιουλίου 2011, 16:04 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΣΎΛΛΟΓΟΙ Π.Χ ΚΥΝΗΓΗΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΎΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΦΎΛΑΞΗ ΔΑΣΩΝ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΘΕΡΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ. ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ; ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ(ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΚΟΨΙΜΟ ΜΙΚΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΆΜΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΕΝΤΡΑ). ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΑ ΔΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ, ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΝΑ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΟΥΤΕ Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΛΛΑ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ ΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ‘ΚΑΘΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ. ΕΚΤΟΣ ΜΗΠΩΣ Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΠΟΨΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΚΦΡΑΣΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΙΝ ΔΕΚΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΟΝΙΑ:»ΤΑ ΔΑΣΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΖΟΥΓΚΛΑ ΟΥΤΩΣ ΩΣΤΕ ΑΝ ΠΙΑΣΕΙ ΦΩΤΙΑ ΝΑ ΚΑΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥΝ ΟΛΙΚΑ». ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ;

 • 16 Ιουλίου 2011, 09:16 | Γεωργακόπουλος Ανδρέας

  Στην παρ. 5 προτείνεται να αντικατασταθεί το «Ειδική Κάρτα Εθελοντή Πυροσβέστη» από «Δελτίο Ταυτότητας Εθελοντή Πυροσβέστη» όπως ισχύει και στους συμβασιούχους Πυροσβέστες προκειμένου να αναγνωρίζονται σωστά οι Εθελοντές Πυροσβέστες αλλά και για να δοθεί η σωστή ονομασία σε δημόσιο έγγραφο το οποίο φέρνει φωτογραφεία του Εθελοντή.

 • Προτείνεται η αντικατάσταση της παραγράφου 5 ως εξής:
  5. Στους επιτυχόντες χορηγείται πιστοποίηση εκπαίδευσης Εθελοντή Πυροσβέστη και ακολούθως, εγγράφονται στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντών Πυροσβεστών, παραλαμβάνουν το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας και αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους στις Επαγγελματικές και Εθελοντικές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος. Το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας, χρησιμοποιείται μόνο για την απόδειξη της ιδιότητάς τους και δεν υποκαθιστά το αστυνομικό δελτίο ταυτότητας. Ο τύπος, τα διαλαμβανόμενα σε αυτό στοιχεία, το εκδίδον όργανο, και κάθε σχετικό θέμα καθορίζονται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

  Σχόλια:
  Η παραπάνω προσθήκη υπάρχει σε διάταξη για το συμβασιούχο πυροσβεστικό προσωπικό. Λόγοι ισότιμης αντιμετώπισης. Η λέξη «κάρτα» παραπέμπει σε κάτι το εμπορικό… Κάρτα Μέλους, Έκπτωτικη Κάρτα, Κάρτα Εισόδου κ.τ.λ.

 • Η πρώτη πρόταση τις παρ. 1 εννοεί τον φορέα που αναλαμβάνει την εκπαίδευση όχι το που λαμβάνει χώρα.
  Οπότε θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση του «στην» από τις λέξεις «από την».

 • Το Άρθρο 3 θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους Εθελοντές Πυροσβέστες, παλαιούς και νέους.

  Ευχαριστώ
  Με τιμή
  Παπαδόπουλος Γ. Δημήτρης
  Εθελοντής Αρχ/στης Π.Σ
  Π.Υ. Κω

 • 10 Ιουλίου 2011, 02:40 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Όσον αφορά την εκπαίδευση να έχουν τη δυνατότητα εφόσον το επιθυμούν να την παρακολουθήσουν και ήδη υπηρετούντες εθελοντές πυροσβέστες.Επίσης να καθιερωθεί εκπαίδευση εθελοντών Ανθυποπυραγών σε επίπεδο εκπαίδευσης εφέδρων αξιωματικών ενόπλων δυνάμεων επιλογή των οποίων να γίνεται με κριτήρια που θα καθορίζονται από το αρχηγείο μέσα από υπηρετούντες εθ.πυροσβέστες.

 • 9 Ιουλίου 2011, 22:21 | Σταυρου Μαριος

  στην παραγραφο 5 να αντικατασταθει η ειδικη καρτα εθελοντη πυροσβεστη με ταυτοτητα εθελοντη πυροσβεστη και στη συνεχεια να αντικαταστησει αυτη, την πολιτικη ταυτοτητα.η πολιτικη ταυτοτητα θα παραδιδεται στο Π.Σ. με την εναρξη της εθελοντικης ιδιοτητας και να επιστρεφεται με την ληξη αυτης.

 • 8 Ιουλίου 2011, 22:28 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΟΖΑΝΗΣ

  Είναι πολύ σημαντικό το να αναβαθμιστεί η διαδικασία της εκπαιδεύσεως. Με αυτόν τον τρόπο θα ωφεληθεί και το ΠΣ, αλλά θα διαφυλαχθεί και ο εθελοντισμός, με το να υπάρξει δηλαδή ένα φίλτρο αξιολογήσεως της καταλληλότητoς. Ενας από τους κυριότερους λόγους δυσπιστίας των μονίμων προς εμάς είναι αυτός,ότι δηλαδή δεν διαθέτουμε την αξιότητα του μαχίμου. Όλες οι παράγραφοι του άρθρου αυτού είναι προς την σωστή κατεύθυνση.

 • 7 Ιουλίου 2011, 17:20 | Γιωργος Τ

  1.Οι δημαρχοι να παραχωρισουν χωρους και ευκολιες για την ιδρυση των Πυ.Σταθμων.Πρεπει ο Εθ.Πυ να ειναι μερος της Τοπικης Αυτοδιοικισης.Θελουμε Πυ Σταθμοι να ειναι το κοσμημα μιας περιοχης,γεματο νεους.Ο δημοτης πρεπει να καταλαβει οτι εχει δυο επιλογες,Να πληρωνει για την ασφαλια του ή να προσφερει εθελοντισμο.
  2.Συχνες ασκησεις ωστε να παρει τη μορφη παιχνιδιου.Κανουμε κατι οχι μονο γιατι πρεπει αλλα και γιατι μας αρεσει και μας διασκεδαζει.
  3.Οι τοπικες κοινωνιες να εχουν τον ελεγχο των κλιμακιων
  Οταν ειναι κατι δικο μας το φροντιζουμε περισσοτερο..Εθελολ Πυροσβεστης σημενει συηδητοποιημενος και ενεργος πολιτης,το καλυτερο ειδος πολιτη που σημενει οτι τα κινητρα θα πρεπει να εμπλουτιστουν (πχ κοινωνικος τουρισμος προτεραιωτιτα,κινητη τηλεφωνια χωρις χρεωση μεταξυ μελων,)

 • 7 Ιουλίου 2011, 09:12 | Σπύρος Πολιτόπουλο

  Αρθρο 3.6 η εκπαίδευση των εθελοντών πυροσβεστών πραγματοποιείται από κοινού με τους μόνιμους πυροσβέστες

 • 7 Ιουλίου 2011, 09:56 | Σπύρος Πολιτόπουλο

  Για το άρθρο 3.2 θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα ώστε αν η εκπαίδευση είναι σε εργάσιμες ώρες να μπορούν οι εκπαιδευμένοι να είναι δικαιολογημένοι απόντες από την εργασία τους

 • 6 Ιουλίου 2011, 20:27 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Στην παρ. 5 να αντικατασταθεί το «Ειδική Κάρτα» από «Δελτίο» όπως ισχύει και στους συμβασιούχους Πυροσβέστες.