• Σχόλιο του χρήστη 'Γεωργακόπουλος Ανδρέας' | 8 Ιουλίου 2011, 10:31

    Η παράγραφος 5. καλό θα ήταν να επαναδιατυπωθεί καθώς ο αρχαιότερος Εθελοντής Πυροσβέστης μπορεί να μην είναι ο καταλληλότερος για τα καθήκοντα προϊσταμένου του κλιμακίου. Στο Π.Δ. 32/92 ήταν στην αποκλειστική κρίση του διοικητή της επαγγελματικής υπηρεσίας η επιλογή. Προτείνεται να επαναδιατυπωθεί ως εξής: «5. Τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου ασκεί ο αρχαιότερος από τους μόνιμους πυροσβεστικούς υπαλλήλους που υπηρετεί σ’ αυτούς. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί μόνιμος πυροσβεστικός υπάλληλος, τα καθήκοντα ασκεί +ένας+ από τους Εθελοντές Πυροσβέστες που υπηρετεί σ’ αυτόν, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Επαγγελματικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.»