• Σχόλιο του χρήστη 'Θεοδοσίου Μιχαήλ- Ιωάννης' | 11 Ιουλίου 2011, 22:26

    Στην παράγραφο 5 :Τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου ασκεί ο αρχαιότερος από τους μόνιμους πυροσβεστικούς υπαλλήλους που υπηρετεί σ’ αυτούς. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί μόνιμος πυροσβεστικός υπάλληλος, τα καθήκοντα ασκεί ένας από τους αρχαιότερους Εθελοντές Πυροσβέστες που θα κριθεί κατάλληλος κατά πληοψηφία από τριμελή επιτροπή (τουλάχιστον) που θα ορίσει ο εκάστοτε Διοικητής της οικίας Επαγγελματικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας .