• Σχόλιο του χρήστη 'Αλέξανδρος ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ' | 15 Ιουλίου 2011, 08:14

    Προς "ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ":Η παροχή μορίων-και μόνο αυτή η παροχή-σε Εθελ.Πυροσβέστες δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που αγαπούν πολύ περισσότερο από κάποιους "μόνιμους" αυτό το αντικείμενο να εξελιχθούν,όντας ήδη εκπαιδευμένοι και έμπειροι.Αυτό είναι αυτό δίκαιο σε μια διαδικασία προσλήψεων.Το αντίθετο θα ήταν άδικο.Προτείνω λοιπόν το ποσοστό επί των προσληφθέντων να αυξηθεί στο μέγιστο δυνατό (80%;),μαζί φυσικά με τη τήρηση των υπόλοιπων προϋποθέσεων.Όσον αφορά τη "στολή",φυσικά και άνθρωποι που επιτελούν το ίδιο έργο χρειάζεται επιχειρησιακά και για λόγους της αναγκαίας ομαδικότητας να φέρουν την ίδια στολή.Δε γνωρίζετε ίσως το γεγονός ο,τι φέρουν διαφορετικά διακριτικά στο εμπρός και πίσω μέρος της φόρμας εργασίας (και όχι "στολή") και ο,τι οι Διοικητές τους αξιολογούν και τους αξιοποιούν κατάλληλα. Υ.Γ.:Δεν έχω συμμετάσχει σε καμία διαδικασία πρόσληψης στο Π.Σ. από το 2001 οπότε και είμαι Εθ.Πυροσβέστης.Η αύξηση του ποσοστού θα επανδρώσει τις τάξεις του Π.Σ. με ανθρώπους με διαφορετικά ίσως κίνητρα αλλά θα αυξήσει κατά πολύ τη δύναμή του.Μένει στην Υπηρεσία να το χειριστεί κατάλληλα.Η Πολιτική Προστασία είναι πλέον αντικείμενο όλων.Όχι μόνο ενός κλειστού επαγγελματικού μηχανισμού.