• Σχόλιο του χρήστη 'ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Μ.' | 30 Νοεμβρίου 2009, 17:13

    Από μια γρήγορη ανάγνωση των ήδη ανηρτημένων σχολίων εξάγεται το εξής εύληπτο συμπέρασμα : Σχεδόν ουδείς έχει καταλάβει το ρόλο και τη λειτουργία του υπό ίδρυση Γραφείου. Ο πολίτης εμμένει να πιστεύει ότι το εν λόγω Γραφείο θα "δικάζει" τις αναφορές - καταγγελίες κατά ενστόλων και κατ' αυτό τον τρόπο θα σταματήσει να υφίσταται η ενδοϋπηρεσιακή συγκάλυψη! Αδυνατεί (μάλλον) να κατανοήσει ότι το Γραφείο θα λειτουργεί ως απλός διαβιβαστής αιτήσεων στα ήδη υφιστάμενα ορισθέντα για τον πειθαρχικό έλεγχο, υπηρεσιακά όργανα....