• Σχόλιο του χρήστη 'Σπύρος' | 8 Αυγούστου 2011, 11:21

    Το κενό 1,20μ είναι τόσο μικρό που θα μπορούσε είτε να γεφυρωθεί με μια σκάλα αλουμινίου ιδίου μήκους, ή μια κοντή τάβλα, ή ένα χαλί, ή και να υποσκαφθεί. Επίσης λίγο να 'στραβώσει' ο φράχτης, από δολιοφθορά, και η δίοδος θα έχει 'κλείσει', και θα μπορεί το στράβωμένο ΄τμήμα να χρησιμοποιηθεί σαν 'σκάλα' στο σημείο εκείνο. Χρειάζεται λοιπόμ μια ελάχιστη απόσταση τουλάχιστον 5 έως 10μ, ώστε να μπορούν να διασταυρώνονται τα 2 αυτοκίνητα της περιπολίας αλλά να αποφεύγονται τα παρπάνω. Επίσης θα βοηθήσει ιδιαίτερα καισ την συντήρηση του έργου. (Σημ. Ο διπλός φράκτης στην Καλιφόρνια-Μεξικό έχει (περίπου) ύψος 6μ, δίοδο πλάτους 50μ, και είναι φτιαγμένος με πασσάλους καρφωμένους σε επαφή μεταξύ τους ώστε να εξασφαλίζεται και η σωστή θεμελίωση) Σε κάθε περίπωση, προτείνω να κατασκευαστεί αρχικά, ως τεστ, ένα μικρό μήκος φράχτη, π.χ 20μ., να γίνουν όλες οι δοκιμές του για κάθε περίπτωση παραβίασης, δολιοφθοράς, κλπ και μετά να πάμε για τα υπόλοιπα 10χλμ. Ευχαριστώ.