• Σχόλιο του χρήστη 'Νικόλαος Θεοδώρου' | 8 Αυγούστου 2011, 20:16

    Το κενό πρέπει να είναι 5μ και πλέον ώστε να αποτραπεί μια ταχεία διέλευση με την χρήση σκάλας. Επίσης ο φράχτης θα πρέπει να επεκταθεί στο σύνολο της συνοριακής γραμμής Ελλάδας-Τουρκίας. Τέλος οι αστυνομικοί μετά την αποφοίτηση τους από τις αστυνομικές ακαδημίες να φυλάσσουν τα σύνορα στο σημείο του φράχτη για όσο διάστημα διαρκεί η στρατιωτική θητεία και με αμοιβή την ίδια ακριβώς που έχουν και οι λοιποί Έλληνες πολίτες. Μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος να εκδίδεται ΦΕΚ για την ένταξη τους στην ΕΛ.ΑΣ. Αποτελεί μέγα σκάνδαλο η απαλλαγή τους από την στρατιωτική θητεία που προφανώς έγινε στο παρελθών για να ικανοποιηθούν οι συντεχνίες του κλάδου.