• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΗΝΑΣ ΤΑΤΑΛΙΔΗΣ' | 9 Αυγούστου 2011, 17:56

    Είναι δυνατόν να υπάρξουν τεχνικές βελτιώσεις χωρίς αύξηση του κόστους (σχεδίαση και υλικά). Να επιβληθούν μεγάλες ρήτρες στον ανάδοχο για τις καθυστερήσεις του έργου -ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΝ. Να ληφθεί πρόνοια και για φυλάκια και για ηλεκτρονικά μέσα παρακολούθησης σε συνδυασμό με περιπόλους, αλλά και κάποια ή κάποιες δίοδοι για καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Το έργο πρέπει να προσεγγιστεί ως ενιαίο σύστημα αλληλοϋποστήριξης των επιμέρους τμημάτων και συστατικών του. Να προϋπολογισθούν και κονδύλια για την τακτική του συντήρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση που μας υποχρεώνει κι από πάνω να τους κρατάμε -τους λάθρα διερχομένους- πεσκέσι!