• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος Αδάμ' | 9 Αυγούστου 2011, 17:10

    Φρονώ ότι το κενό των 1,20 m είναι πολύ μικρό και εύκολο να παρακαμφθεί(γεφυρωθεί, να γίνει υπόσκαμψη κλπ.). Πρέπει να είναι τουλάχιστον 3-5 m με την ίδια τεχνική προδιαγρφή και δεν νομίζω ότι το κόστος κατασκευής του θα είναι μεγαλύτερο από το αρχικά υπολογισθέν.