• Σχόλιο του χρήστη 'Δημόπουλος Σταύρος' | 9 Αυγούστου 2011, 21:49

    1. Ο φράχτης πρέπει να τοποθετηθεί εντός των ορίων της Ελλάδας σε απόσταση από τα σύνορα τέτοια ώστε μεταξύ του φράχτη και των συνόρων των δυο χωρών να υπάρχει δρόμος, προκειμένου να είναι επισκέψιμος στην εξωτερική πλευρά ο φράχτης από τα συνεργεία συντήρησης και από τις δυνάμεις ασφαλείας. Επίσης πρέπει να προβλεφτεί και εσωτερικά δρόμος για τους ίδιους λόγους. 2. Στον φράχτη πρέπει να προβλεφθούν και οι αγωγοί αποχέτευσης όμβριων. 3. Πρέπει να προβλεφθούν κανάλια για καλωδιώσεις. Μετά την κατασκευή του φράχτη θα χρειαστεί να ηλεκτροδοτηθούν οι προβολείς καθώς και τυχόν ανιχνευτές. 4. Πρέπει να προβλεφθεί κάποιο σύστημα ανίχνευσης παραβίασης του φράχτη. Μπορεί να είναι θερμικοί ανιχνευτές, ακτίνες laser, αισθητήρες υπερύθρων ή συνδυασμός άλλων μεθόδων που έχουν δοκιμαστεί ήδη σε άλλες χώρες. 5.Πρέπει να προβλεφτούν οι διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα των τακτικών καθώς και των εκτάκτων εργασιών συντήρησης/επισκευής. Είναι σίγουρο ότι θα προσπαθήσουν πολλοί να τον παραβιάσουν, πρέπει να υπάρχει έτοιμο σχέδιο δράσης όταν αυτό συμβεί.