• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ' | 18 Αυγούστου 2011, 13:36

    Ο Ελληνικός Στρατός και ειδικά οι μονάδες του Μηχανικού, διαθέτουν όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία αλλά και τα μέσα για την υλοποίηση (κατασκευή αλλά και επίβλεψη της κατασκευής) του έργου. Συγκεκριμένα οι μονάδες του Μηχανικού διαθέτουν όλα τα απαραίτητα χωματουργικά μηχανήματα για την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών. Επιπλέον, υπάρχουν Τεχνικές Υπηρεσίες (Διευθύνσεις Στρατιωτικών Έργων) - και μάλιστα στην συγκεκριμένη περιοχή - στελεχωμένες με επιστημονικό προσωπικό που μπορούν να επιβλέψουν την εκτέλεση του έργου. Η εμπειρία τους δε, ξεπερνά κατά πολύ τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου έργου. Με δεδομένο τον περιορισμό των δαπανών για στρατιωτικά έργα, όλο αυτό το δυναμικό παραμένει ανεκμετάλλευτο και φυσικά "παθητικό". Μεγάλος αριθμός μηχανημάτων παραμένει αναξιοποίητος με αποτέλεσμα την φθορά λόγω αχρησίας ή την μη επισκευή σε περίπτωση βλάβης. Επίσης, το προσωπικό αμοίβεται κανονικά, χωρίς όμως και να εργάζεται σύμφωνα με τις δυνατότητές του αφού δεν υπάρχουν έργα για επίβλεψη. Προτείνεται, λοιπόν, την κατασκευή να αναλάβει το ΥΕΘΑ, με την καταβολή εκ μέρους του ΥΠΠ, των αντίστοιχων αποζημιώσεων που έχουν καθιερωθεί και ισχύουν ήδη από παλαιά. Δηλαδή το ΥΕΘΑ θα διαθέσει τα μηχανήματα και το προσωπικό για τα χωματουργικά έργα (με την καταβολή της αντίστοιχης αποζημιώσης από το ΥΠΠ) καθώς και την αντίστοιχη Τεχνική Υπηρεσία για την επίβλεψη του έργου. Η καθαυτή κατασκευή του φράχτη εκτιμώ ότι είναι μέσα στις δυνατότητες της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, αλλά λόγω έλλειψης προσωπικού πιθανώς να πρέπει να γίνει από εργολάβο. Με τον τρόπο αυτό αφενός οι Ένοπλες Δυνάμεις θα παρουσίασουν ένα έργο σημαντικό για την χώρα (λαμβάνοντας όμως αποζημίωση για την χρήση των μηχανημάτων και του προσωπικού, αφού και τα μηχανήματα χρειάζονται συντήρηση, καύσιμα κ.λ.π.) αφετέρου δε το κόστος θα περιορισθεί στο ελάχιστο δυνατό. Εαν δε, ανατεθεί και η κατασκευή στο ΥΕΘΑ τότε το κόστος θα περιορισθεί σχεδόν, μόνο στην προμήθεια των υλικών. Υπενθυμίζεται ότι το μεγαλύτερο μέρος από το οδικό δίκτυο της χώρας έγινε από τις Μονάδες του Μηχανικού (τότε ΜΟΜΑ)τις εποχές που υπήρχε σεβασμός για το δημόσιο χρήμα.