1. Συνοπτική Περιγραφή του Αντικειμένου του Έργου

Η ανάγκη περιορισμού της λαθρομετανάστευσης και του παράνομου εμπορίου προς την Ελλάδα, μέσω κυρίως του χερσαίου Ελληνο-Τουρκικού συνόρου στην περιοχή του Έβρου, οδήγησε στην απόφαση κατασκευής ενός τεχνητού εμποδίου (Φράχτη) που θα λειτουργήσει, παράλληλα με τα λοιπά επιτόπου μέσα περιφρούρησης των συνόρων, αποτρεπτικά στην είσοδο προς τη χώρα.

Το τμήμα που θα κατασκευαστεί ο φράκτης έχει συνολικό μήκος 10,3km περίπου και βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της Ελλάδος κατά μήκος των χερσαίων συνόρων μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας.

Στα πλαίσια της μελέτης του Έργου εκπονήθηκε γεωτεχνική έρευνα κατά μήκος του προβλεπόμενου έργου προκειμένου να διαπιστωθούν οι γεωλογικές και γεωτεχνικές συνθήκες που επικρατούν έτσι ώστε να εκπονηθούν οι απαιτούμενες μελέτες για το φράκτη και να ελαχιστοποιηθούν οι αβεβαιότητες κατά την κατασκευή του έργου σε ό,τι αφορά στις συνθήκες εδάφους. Συνολικά εκτελέστηκαν 18 φρέατα κατά μήκος της συνοριακής γραμμής και τα αποτελέσματα αυτών περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος με τίτλο “Παρουσίαση και αξιολόγηση γεωτεχνικής έρευνας” .

Παράλληλα με την γεωτεχνική έρευνα και για την ακριβή χωροθέτηση του έργου, εκπονήθηκε τοπογραφική αποτύπωση ζώνης κατά μήκος της περιοχής που θα κατασκευαστεί το Τεχνητό Εμπόδιο (Φράκτης). Αποτυπώθηκε το έδαφος της συνοριακής γραμμής, οι θέσεις των μεθοριακών πυραμίδων, ο γειτονικός χωματόδρομος (Ελληνική πλευρά), η βλάστηση (μεγάλα δένδρα) καθώς επίσης και οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό σημείο της περιοχής ενδιαφέροντος (μικρά υπόστεγα, δευτερεύοντες χωματόδρομοι κ.α.).

Ο φράχτης προβλέπεται να έχει μήκος 10.3Km περίπου και θα αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου σε ελληνικό έδαφος, κατά μήκος της συνοριακής γραμμής μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ο φράχτης θα αποτελείται από διπλή περίφραξη ισχυρού συρματοπλέγματος επί στύλων που θα συνίστανται από χαλύβδινες και γαλβανισμένες πρότυπες τυπικές διατομές. Ανάμεσα στις δύο περιφράξεις θα τοποθετηθούν χαλύβδινα λεπιδοφόρα και κωλουροειδή συρματοπλέγματα (κονσερτίνες). Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών, της διάταξης και της γεωμετρίας του τεχνητού εμποδίου (φράκτη) παρουσιάζονται στο σχετικό τεύχος μελέτης που φέρει τον τίτλο “Στατική Μελέτη”.

Όλες οι εκπονηθείσες μελέτες του έργου είναι διαθέσιμες στην αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

 • 20 Αυγούστου 2011, 10:59 | Χάρης

  Η προβλεπόμενη κατασκευή δεν λαμβάνει υπ’ όψη την πιθανότητα υπερκέρασης του φραγμού από παράνομα εισερχομένους, δια μέσου των παρόχθιων πλευρών του θύλακα.
  Προτείνεται επέκταση του φραγμού με χρήση σιδηροκατασκευών που θα προεκτείνουν το φράκτη εντός της κοίτης των ποταμών Έβρου και Άρδα, μέχρι την όριο γραμμή. Έτσι, θα καταστεί έτι δυσχερέστερη η χρήση αυτής της δυνατότητας λόγω της ορμητικής ροής των υδάτων.
  Το έργο περιορίζεται στην ανάπτυξη δομικής κατασκευής και μόνο, χωρίς να μεριμνά για την παράλληλη ανάπτυξη κατάλληλων ηλεκτρονικών/δικτυακών διατάξεων ώστε να:
  1. Επιτευχθεί έγκαιρος εντοπισμός μεμονομένων ατόμων ή ομάδων που κινούνται ύποπτα προς την Ελληνική πλευρά,
  2. Ασφαλισθεί η κατασκευή από δολιοφθορά με την ανάπτυξη συστημάτων αποτροπής,
  3. Επιτευχθεί εντοπισμός (σε πραγματικό χρόνο) απόπειρας παραβίασης του φράκτη και προσδιορισμός της τοποθεσίας, είτε επίγεια, είτε υπόγεια (ειδικά για το τελευταίο, αντίστοιχο πρόβλημα παραβίασης συνόρων -με την διάνοιξη συράγγων- αντιμετώπισαν και οι Ισραηλινές Αρχές),
  4. Ολοκληρωθούν τα ανωτέρω σε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα, με σκοπό να:
  i. κατευθύνονται με ακρίβεια οι δυνάμεις που θα κληθούν να επέμβουν,
  ii. περιορισθούν οι ανάγκες σε προσωπικό.
  Η προτεινόμενη διάταξη του φράκτη δεν προβλέπει την ύπαρξη ζώνης περιπολίας και επέμβασης, κατά τα πρότυπα άλλων αντίστοιχων κατασκευών (π.χ. Μελίγια, Ισπανικός θύλακας στο Μαρόκο). Φυσικά, θα πρέπει να προβλεφθούν και οι αντίστοιχες πύλες εισόδου/εξόδου στη ζώνη, ανά τακτά διαστήματα.

 • Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη συνεδρίασή του της 14ης Φεβρουαρίου 2011, αποφάσισε «όχι» στο φράχτη του διχασμού και της ξενοφοβίας. Το Περιφερειακό Συμβούλιο θεωρεί ότι αυτός ο φράχτης του «μίσους» θα είναι αναποτελεσματικός, επικίνδυνος από ανθρωπιστικής πλευράς, αλλά και μη συμβατός με τις προσπάθειες ανάδειξης της διασυνοριακότητας και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Βορείου Έβρου, της νέας γεωγραφίας, της νέας οικονομίας. Το ίδιο αποφάσισαν και τα 3 από τα 4 Δημοτικά Συμβούλια του Νομού Έβρου. Πιστεύουμε ότι η Κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να αρχίσει να σέβεται την άποψη των τοπικών κοινωνιών όταν αποφασίζει γι’ αυτές και στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να σεβαστεί την άποψη της τοπικής κοινωνίας του Νομού Έβρου και της Περιφέρειας ΑΜ-Θ.

 • 18 Αυγούστου 2011, 14:18 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ

  Η κατασκευή φράχτη στην όποια συνοριακή γραμμή, οφείλει να συνοδεύεται από οπτικοακουστικά μέσα, εάν θέλουμε να έχει αποδοτικότητα η επένδυση αυτή. Με τη ταυτόχρονη χρήση τέτοιων μέσων, ελαχιστοποιούμε το ανθρώπινο δυναμικό και ενεργοποιούμε στη θέση του, μόνο μηχανοκίνητα μέσα (ελικόπτερο, τζιπ κτλ.) με το minimum ανθρώπινου δυναμικού και τη μέγιστη απολετεσματικότητα, αφού θα προκύπτει δράση εστιασμένα και μόνο όταν υφίσταται ανάγκη. Αγνοώ το ύψος του προύπολογισμού ή του τελικού κόστους, αλλά καλό θα ήταν η συγκεκριμένη επένδυση να «βλέπει» σε βάθος χρόνου, με αποτελεσματικότητα και με το minimum δυνατό λειτουργικό κόστος.

 • 18 Αυγούστου 2011, 13:36 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Ο Ελληνικός Στρατός και ειδικά οι μονάδες του Μηχανικού, διαθέτουν όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία αλλά και τα μέσα για την υλοποίηση (κατασκευή αλλά και επίβλεψη της κατασκευής) του έργου. Συγκεκριμένα οι μονάδες του Μηχανικού διαθέτουν όλα τα απαραίτητα χωματουργικά μηχανήματα για την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών. Επιπλέον, υπάρχουν Τεχνικές Υπηρεσίες (Διευθύνσεις Στρατιωτικών Έργων) – και μάλιστα στην συγκεκριμένη περιοχή – στελεχωμένες με επιστημονικό προσωπικό που μπορούν να επιβλέψουν την εκτέλεση του έργου. Η εμπειρία τους δε, ξεπερνά κατά πολύ τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου έργου.
  Με δεδομένο τον περιορισμό των δαπανών για στρατιωτικά έργα, όλο αυτό το δυναμικό παραμένει ανεκμετάλλευτο και φυσικά «παθητικό». Μεγάλος αριθμός μηχανημάτων παραμένει αναξιοποίητος με αποτέλεσμα την φθορά λόγω αχρησίας ή την μη επισκευή σε περίπτωση βλάβης. Επίσης, το προσωπικό αμοίβεται κανονικά, χωρίς όμως και να εργάζεται σύμφωνα με τις δυνατότητές του αφού δεν υπάρχουν έργα για επίβλεψη. Προτείνεται, λοιπόν, την κατασκευή να αναλάβει το ΥΕΘΑ, με την καταβολή εκ μέρους του ΥΠΠ, των αντίστοιχων αποζημιώσεων που έχουν καθιερωθεί και ισχύουν ήδη από παλαιά. Δηλαδή το ΥΕΘΑ θα διαθέσει τα μηχανήματα και το προσωπικό για τα χωματουργικά έργα (με την καταβολή της αντίστοιχης αποζημιώσης από το ΥΠΠ) καθώς και την αντίστοιχη Τεχνική Υπηρεσία για την επίβλεψη του έργου. Η καθαυτή κατασκευή του φράχτη εκτιμώ ότι είναι μέσα στις δυνατότητες της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, αλλά λόγω έλλειψης προσωπικού πιθανώς να πρέπει να γίνει από εργολάβο.
  Με τον τρόπο αυτό αφενός οι Ένοπλες Δυνάμεις θα παρουσίασουν ένα έργο σημαντικό για την χώρα (λαμβάνοντας όμως αποζημίωση για την χρήση των μηχανημάτων και του προσωπικού, αφού και τα μηχανήματα χρειάζονται συντήρηση, καύσιμα κ.λ.π.) αφετέρου δε το κόστος θα περιορισθεί στο ελάχιστο δυνατό. Εαν δε, ανατεθεί και η κατασκευή στο ΥΕΘΑ τότε το κόστος θα περιορισθεί σχεδόν, μόνο στην προμήθεια των υλικών.
  Υπενθυμίζεται ότι το μεγαλύτερο μέρος από το οδικό δίκτυο της χώρας έγινε από τις Μονάδες του Μηχανικού (τότε ΜΟΜΑ)τις εποχές που υπήρχε σεβασμός για το δημόσιο χρήμα.

 • 17 Αυγούστου 2011, 21:40 | Θοδωρής Π

  Ακόμα το συζητάμε λοιπόν. Η εξαγγελία έχει γίνει εδώ και μήνες και ακόμα το συζητάμε. Τί να πούμε? Το στηρίζουμε και το περιμένουμε!!!
  Ας κινηθούν λίγο πιο γρήγορα οι υπεύθυνοι. ΟΚ, να υπάρχει διαβούλευση, αλλά είναι απίστευτο πόσο αργά κινούμαστε σε αυτήν τη χώρα…

 • 17 Αυγούστου 2011, 18:37 | ALEKAZAN

  ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ( ΦΡΑΧΤΕΣ) ΔΕΝ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΝ ΕΞΑΘΛΙΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΟΥΝ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΥΧΗ.
  ΤΟ ΕΡΓΟ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΣΠΑΤΑΛΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
  ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΙ Η ΙΤΑΛΙΑ ΠΛΕΟΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΥΘΕΙ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟ ΘΕΜΑ .

 • 17 Αυγούστου 2011, 18:12 | Γιάννης Μεταξάς

  Η πρόσφατη εκπομπή της Μάγιας Τσόκλη ( πρωτοπροβλήθηκε την Κυριακή 12.6.2011 ) για τον Έβρο και τους λαθρομετανάστες τα είπε όλα, εξ ιδίων λοιπόν τα βέλη ( η κ. Τσόκλη είναι κυβερνητική βουλευτής, άρα ψηφοφόρος των επαίσχυντων νόμων για το μεταναστευτικό, το μνημόνιο, το μεσοπρόθεσμο και ποιος ξέρει τι άλλο ακόμη ).
  Για να μην μας κοροϊδεύετε άλλο:
  Όσο κάποιοι κερδίζουν μαύρο χρήμα από τους λαθρομετανάστες, δεν πρόκειται να γίνει τίποτε. Ο φράχτης θα είναι άλλη μια εργολαβία (του «εθνικού» άραγε εργολάβου; )
  Όσο τα κυκλώματα εκμεταλλεύσεως αλλοδαπών επιθυμούν να λειτουργούν και να αγοράσουν έναντι πινακίου φακής το κέντρο της Αθήνας, πάλι δεν πρόκειται να γίνει τίποτε.
  Αν θέλετε ( επιστημονική φαντασία! ) να αποτραπεί η είσοδος λαθρομεταναστών, η λύση είναι επαναλειτουργία των ναρκοπεδίων στον Έβρο με ηλεκτροφόρα σύρματα και καταυλισμοί των συλλαμβανομένων σε ακατοίκητα νησιά κοντά στα μικρασιατικά παράλια. Οι φρουρές να κάνουν στραβά μάτια σε όποιον επιχειρεί να αποδράσει προς τα εκεί και να πυροβολούν όποιον επιχειρεί να φύγει προς τα ενδότερα της χώρας μας. Οι λαθρομετανάστες να απαλλάσσονται των συνεπειών αυτών για 3 χρόνια αν καταδώσουν τους διακινητές τους μέχρι τα σύνορά μας και εντός αυτών!