• Σχόλιο του χρήστη 'Χάρης' | 20 Αυγούστου 2011, 10:59

    Η προβλεπόμενη κατασκευή δεν λαμβάνει υπ’ όψη την πιθανότητα υπερκέρασης του φραγμού από παράνομα εισερχομένους, δια μέσου των παρόχθιων πλευρών του θύλακα. Προτείνεται επέκταση του φραγμού με χρήση σιδηροκατασκευών που θα προεκτείνουν το φράκτη εντός της κοίτης των ποταμών Έβρου και Άρδα, μέχρι την όριο γραμμή. Έτσι, θα καταστεί έτι δυσχερέστερη η χρήση αυτής της δυνατότητας λόγω της ορμητικής ροής των υδάτων. Το έργο περιορίζεται στην ανάπτυξη δομικής κατασκευής και μόνο, χωρίς να μεριμνά για την παράλληλη ανάπτυξη κατάλληλων ηλεκτρονικών/δικτυακών διατάξεων ώστε να: 1. Επιτευχθεί έγκαιρος εντοπισμός μεμονομένων ατόμων ή ομάδων που κινούνται ύποπτα προς την Ελληνική πλευρά, 2. Ασφαλισθεί η κατασκευή από δολιοφθορά με την ανάπτυξη συστημάτων αποτροπής, 3. Επιτευχθεί εντοπισμός (σε πραγματικό χρόνο) απόπειρας παραβίασης του φράκτη και προσδιορισμός της τοποθεσίας, είτε επίγεια, είτε υπόγεια (ειδικά για το τελευταίο, αντίστοιχο πρόβλημα παραβίασης συνόρων -με την διάνοιξη συράγγων- αντιμετώπισαν και οι Ισραηλινές Αρχές), 4. Ολοκληρωθούν τα ανωτέρω σε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα, με σκοπό να: i. κατευθύνονται με ακρίβεια οι δυνάμεις που θα κληθούν να επέμβουν, ii. περιορισθούν οι ανάγκες σε προσωπικό. Η προτεινόμενη διάταξη του φράκτη δεν προβλέπει την ύπαρξη ζώνης περιπολίας και επέμβασης, κατά τα πρότυπα άλλων αντίστοιχων κατασκευών (π.χ. Μελίγια, Ισπανικός θύλακας στο Μαρόκο). Φυσικά, θα πρέπει να προβλεφθούν και οι αντίστοιχες πύλες εισόδου/εξόδου στη ζώνη, ανά τακτά διαστήματα.