• Σχόλιο του χρήστη 'Αναστάσιος' | 18 Σεπτεμβρίου 2011, 08:27

    Εκτιμώ ότι θα πρέπει να προβλεφτεί και η ύπαρξη προσωπικού με γνώσεις σε θέματα ηλεκτρονικού πολέμου και ηλεκτρονικού φάσματος για την διασφάλιση τυχόν παρεμβάσεων στα συστήματα ναυσιπλοΐας των σκαφών από έκνομες ενέργειες και την εξασφάλιση της πληρότητας της διερεύνησης.