• Σχόλιο του χρήστη 'Ν.Νικολιάς.' | 20 Δεκεμβρίου 2011, 23:31

    1...( και ενεργούν μετά από εντολή του,) να τροποποιηθεί σε....ενεργούν με την συγκατάθεση του. Η έκφραση προϋποθέτει διαβούλευση μεταξύ του επικεφαλής της ομάδας ασφαλείας και του Πλοιάρχου. ...( ιδιαιτέρως εφόσον αυτός είναι άμεσα επικείμενος και δεν μπορεί αλλιώς να αποτραπεί,) προτείνεται να διαγραφεί τελείως καθόσον, επιφέρει ανυπέρβλητα εμπόδια στην επιχειρησιακή ικανότητα και ετοιμότητα της αντίδρασης. 2.(Τα όπλα και τα πυρομαχικά) να προστεθεί...και λοιπός φορητός εξοπλισμός ασφαλείας... 3...( δεν επιτρέπεται ) να αντικατασταθεί με την έκφραση..."συνιστάται να αποφεύγεται", ώστε να μην είναι απολύτως απαγορευτική διάταξη.