• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Χάψος' | 21 Δεκεμβρίου 2011, 12:30

    Όταν το πλοίο καταπλεύσει σε λιμάνι που από τη νομοθεσία του απαγορεύεται η ύπαρξη όπλων επί εμπορικών πλοίων, πώς θα αντιμετωπιστεί από τον Κυβερνήτη? Αν σε ανάλογο λιμάνι ολοκληρώνεται η επιμίσθωση της ομάδος ένοπλων φρουρών και απαιτείται η αποβίβασή τους για επιστροφή στη "βάση" τους, τα όπλα θα παραμείνουν επί του πλοίου εφόσον τους απαγορευτεί (προφανώς) να φέρουν οπλισμό κατά την επιστροφή τους, ή θα τα πετάνε στη θάλασσα πριν τον είσπλου στο λιμάνι, κατά τη συνήθη πρακτική που εφαρμόζεται και σήμερα?