• Σχόλιο του χρήστη 'Ε ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ' | 21 Δεκεμβρίου 2011, 14:54

    Ο νόμος πρέπει να γίνει σαφέστερος. Πρέπει να γίνει διάκριση της χρήσεως των όπλων, υπό την έννοια ότι δύνανται να φέρονται από τους επιφορτισμένους άνδρες ή γυναίκες του πληρώματος και της χρήσεως υπό στενή εννοία, δηλ. της βολής εναντίον επιτιθέμενων στόχων. Είναι προφανές ότι, εφόσον το πλοίο διέρχεται από επικίνδυνα νερά, η χρήση υπό την πρώτη έννοια πρέπει να είναι ελεύθερη. Η βολή εναντίον προσώπων ή πλοίων πρέπει να επιτρέπεται υπό πολύ αυστηρότερες προϋποθέσεις. Η απαγόρευση συντήρησης δεν είναι ορθή. Πρεπει να είναι επιτρεπτή οποτεδήποτε κρίνει ο πλοίαρχος. Η απαγόρευση απλώς δηλώνει αδικαιολόγητο φοβικό σύνδρομο. Εκεί που πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη σημασία είναι η εκπαίδευση, η επάρκεια και η εν γένει ορθή επιλογή των φρουρών, κάτι που, όμως, αποτελεί περισσότερο ευθύνη των πλοιοκτητών και όχι του νομοθέτη. Καλό πάντως θα ήταν να επέμβει ρυθμιστικά, αλλά χωρίς υπερβολές, ο νομοθέτης στο συγκεκριμένο ζήτημα.