• Σχόλιο του χρήστη 'Αναστάσιος Φέγγος' | 21 Δεκεμβρίου 2011, 18:00

    Δεν προσδιορίζονται : α. Κανόνες εμπλοκής για τη χρήση των όπλων και πυρομαχικών β. Δίκαιο που θα διέπει πλοία που έχουν Ελληνική σημαία ή περνάν από τα χωρικά ύδατα και κάνουν χρήση οπλισμού γ. Κανόνες περίθαλψης και ενταφιασμού των θυμάτων σε περίπτωση εμπλοκής δ. Κανόνες αποθήκευσης των πυρομαχικών σύμφωνα με κάποια πρότυπα (πχ ΝΑΤΟ) ε. Ευθύνες σε περίπτωση ατυχήματος από την άσκοπη χρήση ή αποθήκευση των πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών και σχέση του Ελληνικού Δημοσίου με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Προτείνω την αναγραφή στο νομοσχέδιο ότι: "η χρήση του οπλισμού - πυρομαχικών περισυλλογής τραυματιών και ενταφιασμού θα διέπεται από τους κανόνες εμπλοκής που έχει εγκρίνει το Ελληνικό έθνος κατά τη συμμετοχή του σε ειρηνευτικές αποστολές και έχουν εγκριθεί από το ΝΑΤΟ" και επίσης ότι "διεκδικήσεις ασφαλιστικών εταιρειών κατά του Ελληνικού δημοσίου θα εκδικάζονται με βάση το Ελληνικό δίκαιο και θα βαρύνουν τις πλοιοκτήτριες εταιρείες"