• Σχόλιο του χρήστη 'Ευθύμιος Μαργαρίτης' | 21 Δεκεμβρίου 2011, 23:16

    Λόγω της σοβαρότητας του θέματος της οπλοφορίας, θεωρώ απαραίτητα τα κάτωθι για τους υποψήφιους φρουρούς: 1- Να έχουν απολυτήριο από τον Ε.Σ. με ένδειξη ικανότητας Ι-1. 2- Να φέρουν την ελληνική υπηκοότητα. 3- Να υπάρχει απόδειξη της εκπαίδευσης τους σε χρήση οπλισμού (πχ προϋπηρεσία σε ειδικές δυνάμεις), διαφορετικά να εκπαιδεύονται με ευθύνη του πλοιοκτήτη και την έγκριση της καταλληλότητας της εκπαίδευσης από αρμόδια Δημόσια υπηρεσία (πχ ΔΥΚ, Ε.Α.).