• Σχόλιο του χρήστη 'Χ. Τσιαχρής' | 22 Δεκεμβρίου 2011, 20:05

    Για ποιόν λόγο δεν επιτρέπεται στους ιδιώτες φρουρούς να φέρουν τα όπλα σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, ειδικά όσο το πλοίο βρίσκεται σε διεθνή ύδατα; Είναι δυνατό η εξοικείωση των φρουρών με τον οπλισμό που φέρει το κάθε πλοίο και η συντήρησή του να γίνεται κατά τη διέλευση από επικίνδυνες περιοχές; Η επίδειξη και μόνο του οπλισμού - χωρίς τη χρήση του - αποτελεί μέσο που αποτρέπει τις επιθέσεις πειρατών. Εφόσον υπάρξει η κατάλληλη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των ιδιωτών φρουρών, ειδικά σε θέματα κανόνων εμπλοκής και νόμιμης άμυνας, και με δεδομένο ότι ο κάθε ιδιώτης φρουρός ευθύνεται ατομικά για κάθε παράβαση του νόμου (π.χ. παραβίαση εγκεκριμένων κανόνων εμπλοκής, υπέρβαση του δικαιώματος νόμιμης άμυνας) θεωρώ ότι οι ομάδες ασφαλείας θα έπρεπε να χρεώνονται τον ατομικό οπλισμό τους με την είσοδό τους στο πλοίο. Ο αρχηγός της ομάδας ασφαλείας θα πρέπει να ενημερώνει τον πλοίαρχο για την επικείμενη χρήση των όπλων για την αντιμετώπιση πειρατικής επίθεσης και όχι να αναμένει εντολές από αυτόν. Δεν είναι δυνατό να αναμένουμε από τον πλοίαρχο να έχει γνώσεις τακτικής. Αυτή είναι δουλειά της ομάδας ασφαλείας που λογοδοτεί στον πλοιοκτήτη. Ο πλοίαρχος θα πρέπει να έχει διαφορετικές αρμοδιότητες, όπως η παροχή διοικητικής μέριμνας στην ομάδα ασφαλείας και η άσκηση των καθηκόντων του που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία σε περίπτωση που διαπραχθεί έγκλημα από ιδιώτη φρουρό.