• Σχόλιο του χρήστη 'N. Λ.άζαρης' | 2 Ιανουαρίου 2012, 18:42

    Απαιτείται η τροποποίηση ή καλύτερα η προσαρμογή του νόμου 2168/1993 ο οποίος προβλέπει Όπλα επί Ελληνικών πλοίων με απόφαση υπουργού εμπορικής ναυτιλίας (άρθρο 9 του νόμου 2168/1993)και ο οποίος δεν φαίνεται με σαφήνεια, να έχει ληφθεί υπόψη. Το κυριότερο που πρέπει να υπάρχει στον παραπάνω νόμο, είναι να προβλέπεται η αγορά, κατοχή και η διακίνηση φορητού οπλισμού στρατιωτικών προδιαγραφών, δηλαδή πολεμικών τυφεκίων, για τέτοιου είδους επιχειρήσεις. O τρόπος φύλαξης και οι διαδικασίες χρήσης του οπλισμού, θα πρέπει ν'αναφέρονται στο Σχέδιο Ασφαλείας του πλοίου. Ο Διαχωρισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ κυβερνήτη και προσωπικού ασφάλειας τοποθετείται μεν σωστά με βάση την διεθνή συνθήκη για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα,(Safety Of Life At Sea, SOLAS) και τον διεθνή κώδικα ασφαλείας λιμένων και πλοίων, ISPS. Δεν αμφισβητείται η εξουσία του κυβερνήτη επί του πλοίου. Η τακτική χρησιμοποίηση του οπλισμού είναι αρμοδιότητα του επικεφαλής των ένοπλων φρουρών. Η σχεδίαση της άμυνας του πλοίου κατά τη διέλευσή του από επικίνδυνη περιοχή με εφαρμογή ακολουθητέων κανόνων εμπλοκής και χρήσης βίας, πρέπει να προηγείται με την συμμετοχή του κυβερνήτη, ώστε να είναι ενήμερος και σύμφωνος με τον τρόπο αντίδρασης σε κάθε περίπτωση. Θα πρέπει να διευκρινισθεί όμως, ότι η χρήση οπλισμού για την αυτοάμυνα ή την προστασία τρίτου που κινδυνεύει άμεσα η ζωή του, από επιτιθέμενο που εφαρμόζει θανατηφόρα βία, γίνεται αυτεπάγγελτα.