• Σχόλιο του χρήστη 'Τάσος Αλεξόπουλος' | 5 Ιανουαρίου 2012, 17:23

    Ο ένοπλος φρουρός, είναι η έσχατη ελπίς στο να υπερτερήσει των επιτιθέμενων, επίδοξων πειρατών, και να αποτρέψει την κατάληψη του πλοίου/φορτίου και την αιχμαλωσία και επιβαινόντων. Βεβαίως, τυχόν ποσοστό απωλειών δεν μπορεί να προβλεφθεί. Αντίθετα, η έγκαιρη αναγνώριση της όποιας απειλής, υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, ημέρα και νύχτα και σε απόσταση από 6km έως 12km από το πλοίο, δίνει: • πολύ μεγαλύτερο χρόνο απόκρισης στο πλήρωμα και πιθανής διαφυγής/ απομάκρυνσης του πλοίου με αύξηση της ταχύτητας, αλλαγή πορείας και κατάλληλων ελιγμών αλλά και • οργάνωση της άμυνας από τους όποιους φρουρούς, • κάνει την ειδοποίηση των αρχών να έχει νόημα. Mε αυτό τον τρόπο δημιουργείται ένα πρώτο στάδιο αντιμετώπισης της απειλής και επιτυγχάνεται μόνο με κάμερες θερμικής απεικόνισης (thermal imagers), πλήρως υδατοστεγείς και αντοχής στις συνθήκες πλοίου (fully marinized) και τοποθετημένες σταθερά (fixed installation) πάνω από τη γέφυρα, δικτυωμένη σε υπάρχουσα οθόνη (monitor) εντός της γέφυρας και παρακολουθούμενη από τη βάρδια και όχι κατ΄ ανάγκη από τους φρουρούς. Οι κάμερες αυτές είναι “slave” στο radar και μπορούν να ελέγχουν, μέχρι 28 προεπιλεγμένους στόχους με τη μέθοδο κλειδώματος στο στόχο (lock on the target) χωρίς την ανάγκη ουδενός χειροκίνητου χειρισμού απο την εκάστοτε βάρδια. Οι ειδοποιήσεις (alarm) της κάμερας, είναι οπτικές και ακουστικές (visual and audio). Σε απόσταση στόχου/απειλής τα 4km απο το πλοίο, μπαίνουμε σε δεύτερο στάδιο αντιμετώπισης της απειλής. Με τη χρήση High Power NON-LETHAL Laser, τοποθετημένο επί της autostabilized πλατφόρμας της θερμικής κάμερας, και χάριν ευθυγράμμισης (alignment) που έχει προηγηθεί κατα την εγκατάστασή του, ακολουθείται ο εγκλωβισμένος πλέον στόχος, δηλαδή το επιτιθέμενο πλοιάριο. Η ενεργοποίησή του στα 4km δημιουργεί μία ομοιογενή, στο σύνολο του εύρους της, δέσμη, διαμέτρου 4-8m καταύγαση του στόχου, με ισχύ ίση με 500 εκατομμύρια κηρία!! Ουδείς των επιβαινόντων μπορεί να κοιτάξει ή να σημαδέψει προς το μέρος του πλοίου. Όσο δε πλησιάζει, προς αυτό, το συναίσθημα της ναυτίας, της προσωρινής τύφλωσης και η απώλεια προσανατολισμού, λειτουργεί αποτρεπτικά, χωρίς να προξενείται μόνιμη βλάβη. (Ο συγκεκριμένος τύπος Laser, δεν αντιμετωπίζεται με γυαλιά για Laser του εμπορίου, αντίθετα, η χρήση τους επιτείνει τα συμπτώματα). Η ανωτέρω τεχνολογία αιχμής, είναι διαθέσιμη στο εμπόριο, αν και δαπανηρή στο αρχικό κόστος κτήσης, είναι αμελητέο το κόστος συντήρησης μετά την απόκτησή και την τοποθέτηση, ενώ εξασφαλίζεται το πλοίο, ότι θα έχει την αποτρεπτική αυτή ικανότητα, σε όποιες θάλασσες και αν πλέει, με φρουρούς ή χωρίς, σε διαύλους ή παράλια επικίνδυνα, αλλά και στην ανοικτή θάλασσα. Το κόστος αποσβένεται γρήγορα, όταν επιτευχθεί μείωση στα επασφάλιστρα και δεν διατρέχει κανείς τον κίνδυνο να παραβεί τη σύμβαση (να είναι “in breach of contract”), λόγω της παρουσίας/χρήσης πολεμικών όπλων και της απώλειας αποζημιώσεων εξαιτίας της παρουσίας των άλλως... ένοπλων φρουρών!! Τέλος, το πλοίο, πλήρωμα, το φορτίο, oι ναυλωτές, οι ασφαλιστές πλοίων, φορτίου, ναύλου, K+R πολεμικών κινδύνων, οι πάντες δηλαδή, ωφελούνται από τη μόνιμη παρουσία της θερμικής κάμερας που αποτελεί ένα επιπλέον Βοηθητικό Σύστημα Πλοήγησης (Navigational Aid System), για safe navigation σε όλες τις δύσκολες συνθήκες, όπως η ομίχλη, η νύχτα, οι στενοί δίαυλοι, η αποφυγή συγκρούσεων, ο εντοπισμός παγόβουνων, πετρελαιοκηλίδων και τόσα άλλα, με η ... χωρίς ένοπλους φρουρούς.