• Σχόλιο του χρήστη 'UnTT' | 10 Φεβρουαρίου 2013, 23:17

    Οι συγκεκριμένες διατάξεις και ειδικά του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υφίστανται ήδη σε νομοθετήματα των Σωμάτων που ανήκουν στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Πυροσβεστικό Σώμα, Ελληνική Αστυνομία), αλλά και της υπό κατάργηση με το παρόν σχέδιο νόμου, Επιτελικής Μονάδας. Η τελευταία προφανώς καταργείται καθ' όσον δεν αποδείχθηκε λειτουργική και ουσιώδης. Τι πρόκειται να προσφέρει το υπό δημιουργία Τμήμα; Το ερώτημα τίθεται ειδικά, δεδομένου ότι η εκπροσώπηση στους διεθνείς και ευρωπαϊκούς θεσμούς αφορά το Υπουργείο ως σύνολο (ειδικά στην Ε.Ε. που μιλάμε για Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και όχι για Συμβούλιο Δικαιοσύνης, Πολιτικής Προστασίας και Αστυνομίας) και όχι ως επιμέρους Σώματα. Το ίδιο ισχύει και για την εκπροσώπηση στις ειρηνευτικές και αστυνομικές αποστολές. Ποια λοιπόν η προστιθέμενη αξία του νέου Τμήματος τη στιγμή που δεν καταργούνται οι υφιστάμενες δομές;