• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος Παπαϊωάννου' | 6 Οκτωβρίου 2010, 13:01

      Να καταργηθούν συνολικά όλα τα άρθρα του νόμου 2168/1993 που έχουν σχέση με την κατοχή, διακίνηση και χρήση όπλων από τους πολίτες.  Δηλαδή τα άρθρα 1 έως 30, καθώς και τα εδάφια α και β της παρ.1 του άρθρου 38. Να καταργηθούν όλες οι μετέπειτα τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του Ν.2168.  Ενδεικτικά αναφέρω τις παρακάτω, ίσως υπάρχουν και άλλες που δεν γνωρίζω:   Απόφαση 3009/2/20στ του Υπ.Δημ.Τάξης, ΦΕΚ: Β41/1994, Νο6 (Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών χορήγησης αδειών αγοράς και κατοχής κυνηγετικών όπλων και συναφή θέματα) Απόφαση 3009/2/27γ του Υπ.Δημ.Τάξης, ΦΕΚ: Β795/1994, Νο4 (Τηρούμενα βιβλία και υποχρεώσεις εμπόρων όπλων, πυρομαχικών [κλπ]) Απόφαση 3009/2/25γ του Υπ.Δημ.Τάξης, ΦΕΚ: Β892/1994, Νο3 (Οροι, προϋποθέσεις και διαδικασία αγοράς και εξαγωγής από αλλοδαπούς όπλων και φυσιγγίων [κλπ]) Αρθρο 4 του 2334/1995, ΦΕΚ: Α184/1995 (Τροποποίηση του ν.2168/1993 ΦΕΚ 147Α) Αρθρο 4 του 2452/1996, ΦΕΚ: Α283/1996 (Τροποποίηση διατάξεων του ν.2168/1993) Αρθρο 9 του 3169/2003, ΦΕΚ: Α189/2003 (Τροποποίηση διατάξεων του ν.2168/1993 ΦΕΚ 147Α)   ... και αφού καταργηθούν όλα τα παραπάνω, Να συνταχθεί εξ αρχής ένας νέος, πλήρης νόμος με τίτλο: Κατοχή, διακίνηση και χρήση όπλων από τους πολίτες. Με την παρούσα πρόταση νόμου, θα πρέπει κανείς να ψάχνει σε 7-8 νόμους και αποφάσεις για να καταλάβει τί ισχύει τελικά και τί όχι. Και βέβαια, κατά τη σύνταξη του νέου νόμου, να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι προτάσεις των εμπλεκόμενων φορέων (Κυνηγετική Συνομοσπονδία, Σκοπευτική Ομοσπονδία, ΠΕΒΕΚΕ κλπ) καθώς και η σχετική νομοθεσία των υπολοίπων χωρών της Ευρώπης. Νίκος Παπαϊωάννου, 6/10/2010