• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος Παπαϊωάννου' | 7 Οκτωβρίου 2010, 11:01

    Η παρακάτω αναφορά στην παράγραφο 3Α του σχεδίου νόμου: "Η σήμανση αυτή πρέπει να εμφανίζεται σε ουσιώδες τμήμα του πυροβόλου όπλου, ώστε η καταστροφή της να καθιστά το όπλο άχρηστο" προήλθε από λανθασμένη μετάφραση της πρωτότυπης Οδηγίας 2008/51/ΕΚ της 21/5/2008: "The marking shall be affixed to an essential component of the firearm, the destruction of which would render the firearm unusable" Προφανώς αναφέρεται στην καταστροφή του ίδιου του ουσιώδους τμήματος του όπλου και όχι στην καταστροφή της σφραγίδας. Γενικά, πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα το πρωτότυπο αγγλικό κείμενο ως προς τα μεταφραστικά λάθη. Σχετικό link: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0051:EN:NOT Η παράγραφος 3Β προέρχεται από το παρακάτω απόσπασμα της οδηγίας το οποίο προφανώς αναφέρεται σε εργοστασιακή συσκευασία (κουτί των 5, των 10 ή των 25) γεμάτων φυσιγγίων και όχι σε φυσίγγια γεμισμένα στο σπίτι για ιδιωτική χρήση: Member States shall ensure that each elementary package of complete ammunition is marked so as to provide the name of the manufacturer, the identification batch (lot) number, the calibre and the type of ammunition. Προς αποφυγή κάθε παρεξήγησης, πρέπει να διευκρινιστεί σαφώς ότι η γόμωση και αναγόμωση φυσιγγίων λειόκαννου όπλου για ιδιωτική χρήση επιτρέπεται χωρίς ειδική άδεια και χωρίς περιορισμούς, όπως ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και στην Αμερική. Να διευκρινιστεί επίσης ότι επιτρέπεται η κατοχή και η αναγόμωση μεταχειρισμένων καλύκων λειόκαννων όπλων χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό.  Σε άλλες χώρες πωλούνται μεταχειρισμένοι κάλυκες για αναγόμωση από ιδιώτες. Π.χ εδώ: http://www.cabelas.com/product/Winchester-Once-Fired-AA-Hulls/704598.uts Η ιδιωτική αναγόμωση φυσιγγίων πρέπει να διατηρηθεί.  Αφενός είναι μια ευχάριστη και δημιουργική ασχολία, αφετέρου κινεί ένα μέρος της αγοράς (μηχανές και υλικά αναγόμωσης) και επιπλέον συμβάλει στη μείωση της μόλυνσης του περιβάλλοντος από τους άδειους κάλυκες. Γενικά η παράγραφος 3Β πάσχει και θα πρότεινα την παρακάτω διατύπωση: Η εργοστασιακή κατασκευή (γόμωση) φυσιγγίων πυροβόλων όπλων (ραβδωτών και λειόκαννων) επιτρέπεται, μόνον εφόσον φέρουν σήμανση σε κάθε στοιχειώδη μονάδα συσκευασίας τους (κουτί), κατά τρόπο ώστε να προκύπτει το όνομα του κατασκευαστή, ο αναγνωριστικός αριθμός παρτίδας (LOT), το διαμέτρημα και ο τύπος του φυσιγγίου. Η ερασιτεχνική γόμωση και η αναγόμωση φυσιγγίων λειόκαννων όπλων επιτρέπεται χωρίς άδεια και χωρίς περιορισμούς, αποκλειστικά και μόνο για ιδιωτική χρήση. Ειδικά για τα φυσίγγια λειόκαννων όπλων, θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου, να αναγράφεται υποχρεωτικά το μήκος του κάλυκα, το βάρος των σκαγίων που περιέχουν, το νούμερο των σκαγίων και η μέση διάμετρός τους.  Προσωπικά θα ήθελα και την ημερομηνία κατασκευής (έστω μήνας/έτος), αν δεν αποτελεί ευδιάκριτο τμήμα του αριθμού παρτίδας. Για την αναγόμωση μεταλλικών φυσιγγίων ραβδωτών όπλων δεν έχω ιδία άποψη δεδομένου ότι μέχρι στιγμής απαγορεύεται η κατοχή και η χρήση τους στην Ελλάδα (πλην σκοπευτηρίων). Νίκος Παπαϊωάννου, 7/10/2010