Άρθρο 4

1. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.2168/1993, προστίθενται παρ. 3Α και 3Β ως εξής:

«3Α. Η κατασκευή ή η συναρμολόγηση πυροβόλων όπλων ή μερών τους, επιτρέπεται εφόσον φέρουν σήμανση στην οποία να περιλαμβάνεται το όνομα του κατασκευαστή, η χώρα ή ο τόπος κατασκευής, ο αριθμός σειράς και το έτος κατασκευής (εάν δεν αποτελεί μέρος του αριθμού σειράς). Η σήμανση αυτή πρέπει να εμφανίζεται σε ουσιώδες τμήμα του πυροβόλου όπλου, ώστε η καταστροφή της να καθιστά το όπλο άχρηστο.

3Β. Η κατασκευή, η γόμωση ή η αναγόμωση φυσιγγίων πυροβόλων όπλων ως και η κατασκευή ή η γόμωση φυσιγγίων κυνηγετικών όπλων, επιτρέπεται εφόσον φέρουν σήμανση σε κάθε στοιχειώδη μονάδα συσκευασίας τους, κατά τρόπο ώστε να προκύπτει το όνομα του κατασκευαστή, ο αναγνωριστικός αριθμός παρτίδας (LOT), το διαμέτρημα και ο τύπος του πυρομαχικού».

2. Η περίπτ. α΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν.2168/1993, αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Οι παραβάτες των διατάξεων των παρ. 1, 3Α, 3Β και 4 τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000€) έως τριάντα χιλιάδων (30.000€) ΕΥΡΩ».

 • 11 Οκτωβρίου 2010, 21:14 | Παντελής Καλαποθάκης

  «3Α. Η κατασκευή ή η συναρμολόγηση πυροβόλων όπλων ή μερών τους, επιτρέπεται εφόσον φέρουν σήμανση στην οποία να περιλαμβάνεται το όνομα του κατασκευαστή, η χώρα ή ο τόπος κατασκευής, ο αριθμός σειράς και το έτος κατασκευής (εάν δεν αποτελεί μέρος του αριθμού σειράς). Η σήμανση αυτή πρέπει να εμφανίζεται σε ουσιώδες τμήμα του πυροβόλου όπλου, η καταστροφή του οποίου θα καθιστά το όπλο άχρηστο».    Κάπως έτσι βγάζει νόημα.

 • strong>Π.Ε.Β.Ε.Κ.Ε
  (Πανελλήνια Ένωση Βιοτεχνών Εμπόρων Κυνηγετικών Ειδών)
  Μέλος της Α.E.C.A.C

  Κρατίνου 7, Αθήνα, 105 51
  Τηλ. 210-3224 102 – http://www.peveke.grpeveke@otenet.gr


  Άρθρο 4.

  Η μετάφραση της οδηγίας 2008/15/εε έχει γίνει λάθος. Το αρχικό κείμενο στα Αγγλικά, αναφέρει ότι η σήμανση αυτή πρέπει να εμφανίζεται σε ουσιώδες τμήμα του πυροβόλου όπλου, ώστε αν αυτό καταστραφεί να καθίσταται το όπλο άχρηστο.

  Ενώ επιτρέπεται η γόμωση πυρομαχικών για λειόκανα όπλα (κυνηγετικά φυσίγγια) από ιδιώτες, απαγορεύεται η αναγόμωση. Είναι μία απαγόρευση εκτός λογικής που πιθανότατα συγχέεται με την φοβία της αναγόμωσης πυρομαχικών για ραβδωτά όπλα (μεταλλικά πυρομαχικά). Ζητούμε την ελεύθερη αναγόμωση πυρομαχικών για λειόκανα όπλα (κυνηγετικά φυσίγγια) για ιδιωτική χρήση. Επιτρέπεται σε όλη την Ευρώπη.

  Συμφωνούμε να είναι απαραίτητη η αναγραφή του αριθμού LOT στην συσκευασία των φυσιγγίων, αλλά να εξαιρείται η δήλωσή του (LOT) κατά τις διαδικασίες εισαγωγής. Είναι πρακτικά αδύνατον οι κατασκευαστές του εξωτερικού καθώς και οι παραλήπτες, να δίνουν τέτοια στοιχεία πριν ή μετά την φόρτωση.

  Με εκτίμση
  Το Δ.Σ

 •  
   ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΜΕΛΟΣ: F.A.C.E.& C.I.C.
  ΕΔΡΑ: ΦΩΚΙΩΝΟΣ 8 & ΕΡΜΟΥ
  ΑΘΗΝΑ-Τ.Κ. 105 63
  Τηλ.: 210-32.31.271 – Fax.: 210-32.22.755
  http://www.ksellas.gr, email: info@ksellas.gr
      

  ΑΘΗΝΑ     8-10-2010                             
   
  Θέμα: «Σχέδιο Νόμου για την τροποποίηση διατάξεων  του ν.2168/1993 για τα όπλα και εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/51/ΕΚ.».
   
  Ενόψει της τροποποίησης του ισχύοντος νόμου για τα όπλα θεωρούμε
  αναγκαίο να τονίσουμε ιδιαίτερα, ότι ο νέος νόμος πρέπει να ρυθμίζει θέματα τα
  οποία κατά το παρελθόν δημιούργησαν σχετικά προβλήματα και τα οποία έχουν
  σχέση, με την κατοχή και τη χρήση κυνηγετικών όπλων.
  Α. Παρουσιάζοντας τις συγκεκριμένες μας προτάσεις του κεφαλαίου Β του παρόντος σας γνωρίζουμε τους λόγους που μας οδηγούν στις προτάσεις αυτές:
  1)         Για την αγορά κυνηγετικού όπλου αλλά και την έκδοση και ανανέωση
  Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει Κυνηγετική
  άδεια εν ισχύ ή να έχει λήξει όχι περισσότερο από τρία χρόνια από την ημερομηνία
  υποβολής αίτησης για την χορήγηση ΑΚΚΟ ή την αγορά του.
  Ο λόγος της πρότασης αυτής είναι προφανής. Το κυνηγετικό όπλο πρέπει να χορηγείται αποκλειστικά και μόνο για κυνήγι και όχι για λόγους προσωπικής ασφάλειας.Eπομένως, όποιος δεν επιθυμεί άδεια θήρας (που έχει θέση οπλοφορίας και οπλοχρησίας) τότε να ζητά ειδική άδεια οπλοφορίας.
  2)         Η χορήγηση της βεβαίωσης ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης
  άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου να ακολουθεί την ίδια διαδικασία και να απαιτεί
  τα ίδια δικαιολογητικά όπως και για την έκδοση της Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού
  Όπλου και η διάρκεια ισχύος της και οι προϋποθέσεις ανανέωσης να ακολουθούν
  αυτές ακριβώς της ΑΚΚΟ.
  3)   Η άδεια θήρας να αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό και προϋπόθεση για την απόκτηση   κυνηγετικού   όπλου   επειδή   επέχει   θέση   άδειας   οπλοφορίας   και οπλοχρησίας πρέπει να χορηγείται στον  αιτούντα προσωπικά ή  μέσω τρίτου εφοδιασμένου με ειδικό ατομικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Εξαιρούνται της
  υποχρέωσης αυτής μόνο οι αναγνωρισμένοι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Κυνηγετικοί Σύλλογοι οι οποίοι λόγω του αυξημένου ελέγχου που ασκεί σε αυτούς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  μπορούν να καταθέτουν αίτηση έκδοσης άδειας θήρας για λογαριασμό των μελών τους.

  4)   Για την άδεια θήρας, η οποία αποτελεί προϋπόθεση έκδοσης ΑΚΚΟ ή χορήγησης της βεβαίωσης ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου είναι απαραίτητο ο ενδιαφερόμενος να προσκομίζει
  ιατρική βεβαίωση από ψυχίατρο ή ειδικό παθολόγο οπότε στην περίπτωση αυτή χρειάζεται η προσκόμιση στον παθολόγο του βιβλιαρίου υγείας για την διαπίστωση τυχόν ψυχικής νόσου ή χρήσης ψυχοτρόπων φαρμάκων.

  5)   Σε περίπτωση λήξης της ΑΚΚΟ ο ενδιαφερόμενος μπορεί, πέραν ποινών
  που προβλέπονται στο παρόντα νόμο, να ζητήσει έκδοση άδειας κατοχής του όπλου
  εφόσον καταβάλει πρόστιμο ύψους τουλάχιστον 200 €.

  6)   Η χρήση ραβδωτού όπλου για το κυνήγι είναι αναγκαίο να επιτραπεί για
  λόγους διαχείρισης των οπληφόρων θηραμάτων αλλά και λόγω προσαρμογής μας
  προς τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ειδικές βέβαια προϋποθέσεις που έχουμε ήδη περιγράψει στο παραπάνω έγγραφο μας.

  Β. Ειδικότερα προτείνουμε τα εξής:

  7)   Και στις δύο περιπτώσεις α – β της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν.2168/1993 να προστεθεί η φράση «εφ’ όσον είναι κάτοχοι άδειας θήρας ως κατωτέρω ορίζεται τόσο για τα  λειόκαννα όσο και για τα ραβδωτά».

  8)   Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν.2168/1993 προστίθεται η φράση «… .και είναι κάτοχοι κυνηγετικής αδείας».

  9)   Στην περίπτωση δ’ του ιδίου άρθρου 6 του ν.2168/1993 αντί του διαζευκτικού (ή) προστίθεται ο συμπλεκτικός σύνδεσμος «και».

  10)Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
  «Τα κυνηγετικά όπλα κατέχονται και χρησιμοποιούνται μόνο από κατόχους άδειας θήρας».Εάν από κληρονομικό δικαίωμα ή από δωρεά έγινε τρίτος κύριος του κυνηγετικού όπλου, οφείλει εντός οκταμήνου να εφοδιαστεί με άδεια θήρας. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν θέλει ή δεν μπορεί να εφοδιαστεί με άδειας θήρας και εν συνεχεία με δελτίο κατοχής, οφείλει είτε να μεταβιβάσει το όπλο σε τρίτο κάτοχο άδειας ή να εκδοθεί άδεια κατοχής όπλου που αποτελεί συλλεκτικό ή οικογενειακό κειμήλιο, απαγορευμένης της χρήσης του για οποιοδήποτε αιτία. Η μεταφορά κυνηγετικού όπλου στην ύπαιθρο μετά την λήξη της κυνηγετικής περιόδου απαγορεύεται. Οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα…»

  11) Η παράγραφος 10 άρθρου 10 του ν.2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
  α)«Η άδεια θήρας εκδίδεται από τις δασικές αρχές και αποτελεί προϋπόθεση έκδοσης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου. Για την χορήγηση άδειας κατοχής ραβδωτού κυνηγετικού όπλου ή συνδυασμού ραβδωτού και λειόκαννου, απαιτείται, πέραν των άλλων δικαιολογητικών, ο αιτών να έχει εφοδιαστεί κατά τα προηγούμενα της αίτησης πέντε (5) συνεχή έτη, με νόμιμη άδεια θήρας. Ανακληθείσα, για οποιοδήποτε λόγο, άδειας θήρας, δε συνυπολογίζεται.
   
  β) Η άδεια θήρας για λόγους ασφαλείας χορηγείται στον αιτούντα προσωπικά ή σε τρίτον εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Το ίδιο ισχύει και για την κατάθεση της αίτησης. Των υποχρεώσεων της παραγράφου αυτής εξαιρούνται τα μέλη των αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Κυνηγετικών Συλλόγων, λόγω του αυξημένου ελέγχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επί των συνεργαζόμενων Κυνηγετικών Συλλόγων.
   
  γ)Η οπλοφορία με κυνηγετικά όπλα απαγορεύεται εκτός των περιπτώσεων της χρήσης για άσκηση θήρας ή σκοποβολής και της μετάβασης και επιστροφής στους χώρους αυτούς. Στις περιπτώσεις αυτές κατά την διέλευση από κατοικημένες περιοχές τα όπλα πρέπει να φέρονται κενά και εντός θήκης».

  12)Η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.2168/1993 τροποποιείται ως ακολούθως: «Κυνηγετικά όπλα είναι τα επωμιζόμενα μονόκαννα, δίκαννα, επαναληπτικά και ημιαυτόματα που έχουν το εσωτερικό της κάννης λείο ή ραβδωτό ή συνδυασμός αυτών, μήκος κάννης….»

  13)Στο τέλος της ανωτέρω περίπτωσης β’ προστίθεται το κατωτέρω εδάφιο:
  «Τα ραβδωτά κυνηγετικά όπλα μπορούν να έχουν διαμέτρημα από 5 έως 11 χιλιοστά. Εξαιρούνται τα όπλα που μπορούν να δεχθούν φυσίγγια των τύπων 7,62 Χ 51 και 5,6 Χ 45.«Τα φυσίγγια των κυνηγετικών όπλων πρέπει να είναι κεντροφλεγή».

  14)Στο εδάφιο α της παρ 1 του άρθρου 2. στο εδάφιο ε’ της παρ.2 του άρθρου 2, στο εδάφιο 10Α  της παρ.5 του άρθρου 2, στο εδάφιο 3Α της παρ.1 του άρθρου 4, στα εδάφια α,β και δ της παρ. 1 του άρθρου 5, στα εδάφιο α και β της παρ. 3 του άρθρου 5, στα εδάφια β, ε, στ, και ζ της παρ. 1 του άρθρου 9 αντικαθίσταται η λέξη «μερών» με τη  φράση «ουσιωδών συστατικών μερών».
   
  Σημειώνουμε ότι τις προτάσεις αυτές τις έχουμε  εξηγήσει στους αρμόδιους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και έχουμε αποκομίσει την αίσθηση ευνοϊκής αποδοχής από μέρους των.
  Υ.Γ.: Ελπίζουμε έστω την τελευταία στιγμή να αναρτήσετε το σύνολο των προτάσεων μας σε όλα τα σχετικά άρθρα. Δεν κατανοούμε να κάνετε επιλεκτική παρουσίαση των δικών μας προτάσεων.
   
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
   

  ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑΣ                                   ΙΩΑΝ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

 • 10 Οκτωβρίου 2010, 23:28 | ΘΕΜΗΣ ΑΡΩΝΗΣ

  Εάν θέλετε να πάει μπροστά η ελληνική σκοποβολή, και για να πάει μπροστά , πρέπει να επιτραπεί στην ΕΛΛΑΔΑ η αναγόμωση σκοπευτικών φυσιγγίων όπως  γίνετε σε όλες τής χώρες τις ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ. Και αυτό γιατί πρώτον ,τα φυσίγγια που κυκλοφορούν στα εμπορικά καταστήματα είναι πολύ πιο ακριβά από αυτά που θα φτιάχναμε , ( ΑΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΤΑΝ ΟΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙ) που φτιάχνει ο ξένος σκοπευτής ,  δεύτερων θα  κοιτάμε στα μάτια αγωνιστικά, τους ξένους σκοπευτές αφού θα έχουμε φτιάξει ένα φυσίγγιο στα μέτρα του σκοπευτικού μας όπλου , ( ΓΡΗΓΟΡΟ, ΕΥΘΎΒΟΛΟ , ΚΑΙ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΛΑΚΤΙΣΜΑ, ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΗΡΕΊ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΙΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ. ) με ΠΟΛΛΗ ΠΙΟ ΛΙΓΑ  ΧΡΗΜΑΤΑ   και όχι να μας πουλάνε  οι έμποροι ότι θέλουν και όσο θέλουν.και τρίτων τα σκοπευτικά φυσίγγια που μας πουλάνε στα εμπορικά καταστήματα δεν είναι σκοπευτικά …. είναι επιχειρησιακά φυσίγγια  για τα σώματα ασφάλειας κ.τ.λ. με αποτέλεσμα τα  περισσότερα όπλα που χρησιμοποιούμαι οι ΕΛΛΗΝΕΣ σκοπευτές να μην  δουλεύουν με αυτά τα φυσίγγια……

 • 10 Οκτωβρίου 2010, 22:24 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΛΛΑΣ

  Για να ανεβει το σκοπευτικο επιπεδο στην Ελλαδα πρεπει να επιτραπει η αναγωμωση. Φτηνο πυρομαχικο για τον αθλητη = περισσοτερη προπονηση. Περισσοτερη προπονηση =υψιλο επιπεδο αθλητη.

 • 10 Οκτωβρίου 2010, 20:02 | Κακαβούλας Ιωάννης

   

   

  Κατ αρχήν δεν βλέπω να υπάρχει προσπάθεια  να γίνει ένας νέος νόμος περί όπλων που θα ενσωματώνει χαρακτηριστικά άλλων ευρωπα’ι’κών κρατών και το σπουδαιότερο ενσωμάτωση της ευρωπα’ι’κής νομοθεσίας.πρόκειτε περισσότερο για συραφή ενός νόμου που φτιάχτηκε σχεδόν στο πόδι τη δεκαετία του 90 και που σήμερα όλα σχεδόν τα άρθρα του είναι ξεπερασμένα.
  Κινήστε πάλι στο ίδιο οπλοφοβικό δημόσιο σύστημα και θεωρήτε  όλους τους πολίτες παράνομους από την αρχή.
  Συγκεκριμένα είμαι σκοπευτής τουλάχιστον δέκα πέντε χρόνια,η πολιτεία μου δίνει το δικαίωμα να κατέχω όπλα και φυσίγγια  για την άσκηση μου στη σκοποβολή,δεν μου δίνει όμως το δικαίωμα να αναγομώνω τα δικά μου φυσίγγια,γιατί;αν αρχίσω να αναγόμωνω φυσίγγια θα γίνω ξαφνικά  εγκληματίας;με τα  όπλα και τα φυσίγγια  που νομίμως κατέχω δεν μπορούσα να γίνω;κύριοι πάψτε να θεωρήτε όλους τους πολίτες ύποπτους,καταλάβετε ότι δεν μπορείτε περιορίζοντας  τα νόμιμα όπλα  να ελένξετε τα παράνομα,για τον απλό  λόγο  ότι δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ τους,επίσης γιατί θα πρέπει κάθε φορά που έχω ανάγκη αγοράς φυσιγγίων να πηγαίνω στην αστυνομία με ένα σωρό δικαιολογητικά για να βγάλω άδεια και πολλές φορές  αυτή την άδεια να κάνω να την πάρω 2-3 μήνες,δεν προάγετε έτσι το άθλημα και πολύ περισσότερο απασχολούμε την αστυνομία απο άλλα σημαντικότερα πράγματα.είναι δυνατόν μια άδεια φυσιγγίων να περνά από 4-5 διαφορετικά γραφεία για να καταλήξει να την υπογράψει ο αστυνομικός διευθυντής,δουλειά που θα μπορούσε να την κάνει ένας απλός αστυνομικός.σε όλη την Ευρώπη οι κάτοχοι αδειών όπλων μπορούν  να αναγομώνουν φυσίγγια αλλά και σε περίπτωση που δεν θέλουν μπορούν με την επίδειξη της αδείας τους σε ένα οπλοπώλη να τα αγοράσουν .

  ΠΡΟΤΑΣΗ.η παράγραφος 3β να  γίνει ως εξής
  Η κατασκευή, η γόμωση ή η αναγόμωση φυσιγγίων πυροβόλων όπλων ως και η κατασκευή ή η γόμωση φυσιγγίων κυνηγετικών όπλων, επιτρέπεται εφόσον φέρουν σήμανση σε κάθε στοιχειώδη μονάδα συσκευασίας τους, κατά τρόπο ώστε να προκύπτει το όνομα του κατασκευαστή, ο αναγνωριστικός αριθμός παρτίδας (LOT), το διαμέτρημα και ο τύπος του πυρομαχικού».
  Οι παραπάνω προδιαγραφές δεν ισχύουν αν προορίζονται για την άσκηση στη σκοποβολή.
   
  Κακαβούλας Ιωάννης  Αθλητής  σκοποβολής    Εκπαιδευτής- Διεθνής κριτής
   

 • 10 Οκτωβρίου 2010, 15:20 | ΤΑΧΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

  Εμπιστευτείτε τους πολίτες σας, εμπιστευτείτε τους αθλητές σας της σκοποβολής της χώρας μας, όπου φέρνουν διακρίσεις στην χώρα μας για την σκοποβολή σε πανελλήνιο, πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.Μπορειτε να μας βοηθησετε…..και περιμενουμε περισσοτερα απο εσας

 • 10 Οκτωβρίου 2010, 08:35 | Παναγιώτης

   
  Γιατί δεν υιοθετείται το Γερμανικό νομοθέτημα, έστω, περί σκοπευτικών όπλων, εάν θέλετε να εφαρμόσετε ένα ολοκληρωμένο, πρακτικό, νόμο δικαίου. Αποτελεί πρότυπο, αξιόπιστο και εφαρμόσιμο, σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.

   

 • 10 Οκτωβρίου 2010, 02:19 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΜΑΣ

  Άλλη μία διάταξη με στείρο «απαγορεύεται», που αρνείται στους ‘Ελληνες πολίτες αυτό που οι λοιποί Ευρωπαίοι πολίτες απολαμβάνουν.
  Άλλη μια έκφραση των φοβικών συνδρόμων της εκτελεστικής εξουσίας η οποία προτιμά να απαγορεύει, αντί να δίνει λύση, απλά επειδή έτσι βολεύεται.
  Δώστε στους Έλληνες πολίτες τα δικαιώματα που έχουν και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, δεν υπάρχουν αποχρώντες λόγοι μεγαλύτερων περιορισμών.
  Κάθε λογικός και μη διακατεχόμενος από φοβικά σύνδρομα άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί ότι η απαγόρευση της αναγόμωσης δεν προσφέρει σε τίποτε στο ζητούμενο, δηλαδή στην δημόσια ασφάλεια. Διότι, ο αριθμός των φυσιγγίων που θα αναγομώσει ο κάθε νόμιμος κάτοχος όπλου σκοπευτής ή κυνηγός και, επομένως, θα έχει στην κατοχή του, πάλι μπορεί να ελεγχθεί, μέσω των επί μέρους υλικών που θα προμηθευτεί για την αναγόμωση. Καταρρίπτεται λοιπόν το όποιο τυχόν επιχείρημα ότι η αναγόμωση θα δημιουργήσει ανεξέλεγκτη παραγωγή και παράνομη διακίνηση φυσιγγίων.
  Και, δεν νομίζω ότι κομίζω γλαύκα εις Αθήνας όταν επισημαίνω ότι, εφόσον στην υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχει η ελεύθερη αναγόμωση, εάν πράγματι υπήρχε περίπτωση παράνομης διακίνησης εκ του λόγου αυτού, τότε  και η απαγόρευση αυτή της αναγόμωσης δεν έχει νόημα, αφού (θεωρητικά) μπορούν τα φυσίγγια που αναγομώνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη να έρχονται ανεξέλεγκτα και στην Ελλάδα, από την στιγμή που δεν υπάρχουν πια σύνορα.
   

 • 10 Οκτωβρίου 2010, 00:57 | Φουκαράκης Δημήτρης

  Θα πρότεινα, λόγω του ότι είναι απαραίτητο για λόγους αθλητικούς, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς να γίνεται αναγόμωση των φυσιγγίων σκοπευτικών πυροβόλων όπλων, να προβλεφτεί η σήμανση των υλικών που θα χρησιμοποιούνται από τους αθλητές-αναγομωτές να υπάρχει κατά την εισαγωγή τους από τους εμπόρους και να επιδεικνύονται οι συσκευασίες τους σε κάθε αστυνομικό έλεγχο, θέτωντας ένα όριο παραγωγής και κατοχής ανά κατεχόμενο σκοπευτικό όπλο.

 • 9 Οκτωβρίου 2010, 17:17 | Κωνσταντίνος Λυμπίκης

  Να  επιτραπεί σε σκοπευτές η γόμωση-αναγόμωση φυσσιγγίων σκοποβολής «αποκλειστικά για ατομική χρήση».   Ο βασικός λόγος είναι η χαμηλότερη κατά κανόνα ισχύ των πυρομαχικών που απαιτούνται για την σκοποβολή.  Επίσης το σύνολο των πυρομαχικών που απαιτούνται για την σκοποβολή (πιστολίου-τυφεκίου)  είναι εισαγόμενα, με οποια οικονομική συνέπεια έχει αυτό.

 • 9 Οκτωβρίου 2010, 16:37 | Κωνσταντίνος Σαρδης

  Για την πληρέστερη κάλυψη των περιπτώσεων ιδιογόμωσης προτείνω την τροποποίηση:
  3Β. Η κατασκευή, η γόμωση ή η αναγόμωση φυσιγγίων πυροβόλων όπλων ως και η κατασκευή ή η γόμωση φυσιγγίων κυνηγετικών όπλων, επιτρέπεται εφόσον φέρουν σήμανση σε κάθε στοιχειώδη μονάδα συσκευασίας τους, κατά τρόπο ώστε να προκύπτει το όνομα του κατασκευαστή, ο αναγνωριστικός αριθμός παρτίδας (LOT), το διαμέτρημα και ο τύπος του πυρομαχικού». Της παρούσας διάταξης εξαιρείται η κατασκευή, γόμωση και η αναγόμωση φυσιγγίων που δεν προορίζονται για εμπορική χρήση.
  Η προτεινόμενη τροποποίηση βολεύει τους πάντες, τα εμπορικά φυσίγγια θα φέρουν πλέον τα στοιχεία του και οι ιδιογομωτές θα γεμίζουν για σκοπευτική και θηρευτική χρήση.

 • 9 Οκτωβρίου 2010, 07:39 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Δεν είναι λίγοι οι σκοπευτές της Πρακτικής Σκοποβολής στην Ελλάδα που ασχολούνται με αυτό το άθλημα  και επιβάλλεται η αναγόμωσης των φυσιγγίων πυροβόλων όπλων,  διότι  επιτρέπεται σχεδόν  σε όλη την Ευρώπη αλλά και θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του αθλήματος( μιας και »υστερούμε» εν αντιθέσει των Ευρωπαίων συναθλητών μας), και  οικονομικά και ποιοτικά κάθε σκοπευτή λόγω κόστους  αλλά και  ποιότητα των παραγομένων φυσιγγίων .

 • Είναι απαραίτητη η εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Θα πρέπει να επιτραπεί και στην χώρα μας η αναγόμωση φυσιγγίων, όπως και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
  Παρακαλώ με την ευκαιρία αυτής της διαβούλευσης, για την από μέρους σας επανεξέταση και νομοθετική ρύθμιση, της δυνατότητας δηλαδή, της αναγόμωσης των φυσιγγίων σκοποβολής, από τους νόμιμους σκοπευτές κατόχους αδειών σκοπευτικών ραβδωτών ή λειόκαννων όπλων.
  Είναι ανάγκη να αναγομώνουν μόνοι τους οι σκοπευτές – αθλητές της σκοποβολής, τα φυσίγγια σκοποβολής για τα ραβδωτά ή λειόκαννα σκοπευτικά όπλα που χρησιμοποιούν στην σκοποβολή, γιατί είναι πολύ χαμηλότερης ισχύος και διαφορετικών προδιαγραφών από αυτά που παράγονται και εισάγονται στην χώρα μας από διάφορες εταιρίες κατασκευής πυρομαχικών του εξωτερικού, τα οποία είναι φτιαγμένα για αστυνομική ή στρατιωτική χρήση. Είναι επίσης χαμηλότερου κόστους, με αποτέλεσμα να μπορούν οι σκοπευτές να κάνουν περισσότερες προπονήσεις και έτσι να βελτιώσουν τις επιδώσεις τους και να έχουν τη δυνατότητα να ανταγωνισθούν στα ίσα τους υπόλοιπους Ευρωπαίους συναδέλφους τους.
  Με Τιμή
  Σταύρος Σταυρίδης
   
  Αθλητής – Εκπαιδευτής σκοποβολής

 • Από την στιγμή που ως πολιτεία και ως νομοθέτες, μας εμπιστεύεστε χρόνια τώρα, την πολύ μεγάλη ευθύνη της κατοχής και φύλαξης ενός η περισσοτέρων σκοπευτικών ραβδωτών ή λειόκαννων πυροβόλων όπλων, καθώς και την κατοχή – χρήση και φύλαξη των σκοπευτικών φυσιγγίων  για την χρήση αυτών, για  στην άσκηση του αθλήματος της σκοποβολής και μάλιστα αφού πρωτύτερα έχετε διασφαλίσει και εξασφαλίσει με κάθε πρόσφορο και αυστηρό τρόπο, ότι αποδεδειγμένα είμαστε οι νομιμότεροι των νομιμότερων πολιτών αυτής της χώρας και δικαίως αξίζουμε αυτής σας της εμπιστοσύνης, είναι παράδοξο και σχήμα οξύμωρο να μην μας εμπιστεύεστε ταυτόχρονα για την αναγόμωση των φυσιγγίων σκοποβολής για τα ίδια μας τα πυροβόλα ραβδωτά σκοπευτικά όπλα.
  Παρακαλώ λοιπόν με την ευκαιρία της παρούσας διαβούλευσης, για την από μέρους σας επανεξέταση και νομοθετική ρύθμιση του θέματος της δυνατότητας αναγόμωσης των φυσιγγίων σκοποβολής, από τους νόμιμους σκοπευτές κατόχους αδειών σκοπευτικών ραβδωτών ή λειόκαννων όπλων ή από τους νόμιμα αναγνωρισθέντες από τα Πρωτοδικεία της χώρας και ταυτόχρονα μέλη της ΣΚΟΕ σκοπευτικούς συλλόγους.
   
  ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Είναι ανάγκη να αναγομώνουν μόνοι τους οι σκοπευτές – αθλητές της σκοποβολής, τα φυσίγγια σκοποβολής για τα ραβδωτά ή λειόκαννα σκοπευτικά όπλα που χρησιμοποιούν στην σκοποβολή, γιατί είναι πολύ χαμηλότερης ισχύος και διαφορετικών προδιαγραφών από αυτά που παράγονται και εισάγονται στην χώρα μας από διάφορες εταιρίες κατασκευής πυρομαχικών του εξωτερικού, τα οποία είναι φτιαγμένα για αστυνομική ή στρατιωτική χρήση.
   
  Πραγματική εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και ευρωπαϊκό κεκτημένο του παρόντος νόμου, θα ήταν να επιτραπεί και στην χώρα μας η αναγόμωση, όπως και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
   
  Εμπιστευτείτε τους πολίτες σας, εμπιστευτείτε τους αθλητές σας της σκοποβολής της χώρας μας, όπου φέρνουν διακρίσεις στην χώρα μας για την σκοποβολή σε πανελλήνιο, πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
   
  Καθιερώστε, ρυθμίστε και νομοθετείστε σήμερα με την ευκαιρία διαβούλευσης του παρόντα Νόμου, την εκπαίδευση των αθλητών – σκοπευτών που επιθυμούν την αναγόμωση  των φυσιγγίων τους για αθλητική χρήση, σε ΚΕΚ (κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης) σε όλη την χώρα στην ειδικότητα του αναγομωτού, ώστε αυτοί να αναγομώνουν τα σκοπευτικά τους φυσίγγια με γνώση και πάνω από όλα με ασφάλεια. 

                Με Τιμή
           Μάρκου Ανδρέας
  Αθλητής σκοποβολής – Πάτρα

 • 8 Οκτωβρίου 2010, 22:10 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ

  3 β . με την παράγραφο αυτή στερείτε το δικαίωμα του κάθε κυνηγού και σκοπευτή να αναγομώνει τα φυσίγγια του προς προσωπική χρήση καταντώντας τον όμηρο των ορέξεων των μεγαλοεισαγωγέων και οικονομικά στραγγαλίζετε κάθε έννοια σκοπευτικής δραστηριότητας και διεθνούς συναγωνισμού , ευνοώντας σκανδαλωδώς τους εμπόρους . Τα εμπορικά φυσίγγια είναι για γενική χρήση και δεν ταιριάζουν το ίδιο σε όλα τα όπλα του ιδίου τύπου και διαμετρήματος και φυσικά δεν έχουν ποτέ τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Καθιστάτε τους Έλληνες τους τελευταίους συγγενής των άλλων Ευρωπαίων.

 • 8 Οκτωβρίου 2010, 19:27 | ΚΑΤΣΙΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Από έναν απλό Έλληνα σκοπευτή.
  Όσον αφορά την αναγόμωση φυσιγγίων σκοποβολής πυροβόλων όπλων είμαι της γνώμης ότι πρέπει να επιτραπεί όχι γιατί έτσι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη αλλά γιατί την συγκεκριμένη στιγμή ο Έλληνας αθλητής θα πρέπει να αντέξει πάνω από όλα οικονομικά ( διαφορά κόστους αναγόμωσης με αγορά ) έτσι ώστε να  Συνεχίσει τον αθλητικό του σκοπό και βέβαια να μπορέσει να ανταγωνιστεί τους ξένους αθλητές επί ίσους όρους ( ποιότητα φυσιγγίων ).
  Μπορεί να επαναλαμβάνομαι με πολλές άλλες απόψεις, αλλά πραγματικά αυτή είναι η αλήθεια!!

 • ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΜΕΛΟΣ: F.A.C.E.& C.I.C.
   
  ΕΔΡΑ: ΦΩΚΙΩΝΟΣ 8 & ΕΡΜΟΥ
   
  ΑΘΗΝΑ-Τ.Κ. 105 63
   
  Τηλ.: 210-32.31.271 – Fax.: 210-32.22.755
   
  http://www.ksellas.gr, email: info@ksellas.gr
   
   
   
                 ΑΘΗΝΑ     8-10-2010
   
   
  Θέμα: «Σχέδιο Νόμου για την τροποποίηση διατάξεων  του ν.2168/1993 για τα όπλα και εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/51/ΕΚ.».
   
   
  Ενόψει της τροποποίησης του ισχύοντος νόμου για τα όπλα θεωρούμε αναγκαίο να τονίσουμε ιδιαίτερα, ότι ο νέος νόμος πρέπει να ρυθμίζει θέματα τα οποία κατά το παρελθόν δημιούργησαν σχετικά προβλήματα και τα οποία έχουν σχέση, με την κατοχή και τη χρήση κυνηγετικών όπλων.
   
   
  Α. Παρουσιάζοντας τις συγκεκριμένες μας προτάσεις του κεφαλαίου Β του παρόντος σας γνωρίζουμε τους λόγους που μας οδηγούν στις προτάσεις αυτές:
   
   
  1)   Για την αγορά κυνηγετικού όπλου αλλά και την έκδοση και ανανέωση Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει Κυνηγετική άδεια εν ισχύ ή να έχει λήξει όχι περισσότερο από τρία χρόνια από την ημερομηνία
  υποβολής αίτησης για την χορήγηση ΑΚΚΟ ή την αγορά του.
  Ο λόγος της πρότασης αυτής είναι προφανής. Το κυνηγετικό όπλο πρέπει να χορηγείται αποκλειστικά και μόνο για κυνήγι και όχι για λόγους προσωπικής ασφάλειας. Επομένως, όποιος δεν επιθυμεί άδεια θήρας (που έχει θέση οπλοφορίας και οπλοχρησίας) τότε να ζητά ειδική άδεια οπλοφορίας.
   
   
  2)  Η χορήγηση της βεβαίωσης ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου να ακολουθεί την ίδια διαδικασία και να απαιτεί τα ίδια δικαιολογητικά όπως και για την έκδοση της Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου και η διάρκεια ισχύος της και οι προϋποθέσεις ανανέωσης να ακολουθούν αυτές ακριβώς της ΑΚΚΟ.
   
   
   
   
  3)   Η άδεια θήρας να αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό και προϋπόθεση για την απόκτηση   κυνηγετικού   όπλου   επειδή   επέχει   θέση   άδειας   οπλοφορίας   και οπλοχρησίας πρέπει να χορηγείται στον  αιτούντα προσωπικά ή  μέσω τρίτου εφοδιασμένου με ειδικό ατομικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής μόνο οι αναγνωρισμένοι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Κυνηγετικοί Σύλλογοι οι οποίοι λόγω του αυξημένου ελέγχου που ασκεί σε αυτούς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  μπορούν να καταθέτουν αίτηση έκδοσης άδειας θήρας για λογαριασμό των μελών τους.
   
  4)   Για την άδεια θήρας, η οποία αποτελεί προϋπόθεση έκδοσης ΑΚΚΟ ή χορήγησης της βεβαίωσης ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου είναι απαραίτητο ο ενδιαφερόμενος να προσκομίζει ιατρική βεβαίωση από ψυχίατρο ή ειδικό παθολόγο οπότε στην περίπτωση αυτή χρειάζεται η προσκόμιση στον παθολόγο του βιβλιαρίου υγείας για την διαπίστωση τυχόν ψυχικής νόσου ή χρήσης ψυχοτρόπων φαρμάκων.
   
  5)   Σε περίπτωση λήξης της ΑΚΚΟ ο ενδιαφερόμενος μπορεί, πέραν ποινών που προβλέπονται στο παρόντα νόμο, να ζητήσει έκδοση άδειας κατοχής του όπλου
  εφόσον καταβάλει πρόστιμο ύψους τουλάχιστον 200 €.
   
  6)   Η χρήση ραβδωτού όπλου για το κυνήγι είναι αναγκαίο να επιτραπεί για λόγους διαχείρισης των οπληφόρων θηραμάτων αλλά και λόγω προσαρμογής μας προς τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ειδικές βέβαια προϋποθέσεις που
  έχουμε ήδη περιγράψει στο παραπάνω έγγραφο μας.
   
  Β. Ειδικότερα προτείνουμε τα εξής:
   
  7)   Και στις δύο περιπτώσεις α – β της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν.2168/1993 να προστεθεί η φράση «εφ’ όσον είναι κάτοχοι άδειας θήρας ως κατωτέρω ορίζεται τόσο για τα  λειόκαννα όσο και για τα ραβδωτά».
   
  8)   Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν.2168/1993 προστίθεται η φράση «… .και είναι κάτοχοι κυνηγετικής αδείας».
   
  9)   Στην περίπτωση δ’ του ιδίου άρθρου 6 του ν.2168/1993 αντί του διαζευκτικού (ή) προστίθεται ο συμπλεκτικός σύνδεσμος «και».
   
  10)Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
   
  «Τα κυνηγετικά όπλα κατέχονται και χρησιμοποιούνται μόνο από κατόχους άδειας θήρας».Εάν από κληρονομικό δικαίωμα ή από δωρεά έγινε τρίτος κύριος του κυνηγετικού όπλου, οφείλει εντός οκταμήνου να εφοδιαστεί με άδεια θήρας. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν θέλει ή δεν μπορεί να εφοδιαστεί με άδειας θήρας και εν συνεχεία με δελτίο κατοχής, οφείλει είτε να μεταβιβάσει το όπλο σε τρίτο κάτοχο άδειας ή να εκδοθεί άδεια κατοχής όπλου που αποτελεί συλλεκτικό ή οικογενειακό κειμήλιο, απαγορευμένης της χρήσης του για οποιοδήποτε αιτία. Η μεταφορά κυνηγετικού όπλου στην ύπαιθρο μετά την λήξη της κυνηγετικής περιόδου απαγορεύεται. Οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα…»
   
  11) Η παράγραφος 10 άρθρου 10 του ν.2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
   
  α)«Η άδεια θήρας εκδίδεται από τις δασικές αρχές και αποτελεί προϋπόθεση έκδοσης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου. Για την χορήγηση άδειας κατοχής ραβδωτού κυνηγετικού όπλου ή συνδυασμού ραβδωτού και λειόκαννου, απαιτείται, πέραν των άλλων δικαιολογητικών, ο αιτών να έχει εφοδιαστεί κατά τα προηγούμενα της αίτησης πέντε (5) συνεχή έτη, με νόμιμη άδεια θήρας. Ανακληθείσα, για οποιοδήποτε λόγο, άδειας θήρας, δε συνυπολογίζεται.
   
  β) Η άδεια θήρας για λόγους ασφαλείας χορηγείται στον αιτούντα προσωπικά ή σε τρίτον εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Το ίδιο ισχύει και για την κατάθεση της αίτησης. Των υποχρεώσεων της παραγράφου αυτής εξαιρούνται τα μέλη των αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Κυνηγετικών Συλλόγων, λόγω του αυξημένου ελέγχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επί των συνεργαζόμενων Κυνηγετικών Συλλόγων.
   
  γ)Η οπλοφορία με κυνηγετικά όπλα απαγορεύεται εκτός των περιπτώσεων της χρήσης για άσκηση θήρας ή σκοποβολής και της μετάβασης και επιστροφής στους χώρους αυτούς. Στις περιπτώσεις αυτές κατά την διέλευση από κατοικημένες περιοχές τα όπλα πρέπει να φέρονται κενά και εντός θήκης».
   
  12)Η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.2168/1993 τροποποιείται ως ακολούθως: «Κυνηγετικά όπλα είναι τα επωμιζόμενα μονόκαννα, δίκαννα, επαναληπτικά και ημιαυτόματα που έχουν το εσωτερικό της κάννης λείο ή ραβδωτό ή συνδυασμός αυτών, μήκος κάννης….»
   
  13)Στο τέλος της ανωτέρω περίπτωσης β’ προστίθεται το κατωτέρω εδάφιο:
   
  «Τα ραβδωτά κυνηγετικά όπλα μπορούν να έχουν διαμέτρημα από 5 έως 11 χιλιοστά. Εξαιρούνται τα όπλα που μπορούν να δεχθούν φυσίγγια των τύπων 7,62 Χ 51 και 5,6 Χ 45.«Τα φυσίγγια των κυνηγετικών όπλων πρέπει να είναι κεντροφλεγή».
   
  14)Στο εδάφιο α της παρ 1 του άρθρου 2. στο εδάφιο ε’ της παρ.2 του άρθρου 2, στο εδάφιο 10Α  της παρ.5 του άρθρου 2, στο εδάφιο 3Α της παρ.1 του άρθρου 4, στα εδάφια α,β και δ της παρ. 1 του άρθρου 5, στα εδάφιο α και β της παρ. 3 του άρθρου 5, στα εδάφια β, ε, στ, και ζ της παρ. 1 του άρθρου 9 αντικαθίσταται η λέξη «μερών» με τη  φράση «ουσιωδών συστατικών μερών».
   
   Σημειώνουμε ότι τις προτάσεις αυτές τις έχουμε  εξηγήσει στους αρμόδιους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και έχουμε αποκομίσει την αίσθηση ευνοϊκής αποδοχής από μέρους των.
   
   
   
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑΣ

  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΙΩΑΝ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

 • 8 Οκτωβρίου 2010, 11:05 | ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ

  Σαν σκοπευτής πιστεύω οτι το θέμα της αναγόμωσης των φυσιγγίων πυροβόλων όπλων θα πρεπει να το δείτε με  ανοικτό μυαλό διότι και επιτρέπεται σχεδόν  σε όλη την Ευρώπη αλλά και θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του αθλήματος ( λόγω κόστους  αλλά και λόγω ποιότητας των παραγομένων φυσιγγίων) .

 • Σχετικά με το 3α, έχει γίνει λάθος στην μετάφραση της οδηγίας 2008/15/εε. Το αρχικό κείμενο στα Αγγλικά, αναφέρει ότι η σήμανση αυτή πρέπει να εμφανίζεται σε ουσιώδες τμήμα του πυροβόλου όπλου, ώστε αν αυτό καταστραφεί να καθίσταται το όπλο άχρηστο
   
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0051:el:NOT
   

 • 7 Οκτωβρίου 2010, 13:01 | Νικήτας Κυπρίδημος

  ΕΠΕΙΓΟΝ!

  Η παραπάνω επισήμανση μου για το ανέφικτο της διάταξης για την σήμανση ενισχύεται από αναφορά στο αρχικό αγγλικό κείμενο της Οδηγίας ΕΕ που είναι:

  «»The marking shall be affixed to an essential component of the firearm, the destruction of which would render the firearm unusable.»»

  Η Οδηγία αναφέρει ότι όταν το ΤΜΗΜΑ του όπλου που φέρει την σήμανση καταστραφεί τότε το όπλο καθίσταται ανενεργό. Η ελληνική μετάφραση όπως περιέχεται στο νομοσχέδιο αναφέρεται στην καταστροφή της ίδιας της ΣΗΜΑΝΣΗΣ η καταστροφή της οποίας καθιστά το όπλο ανενεργό:  «Η σήμανση αυτή πρέπει να εμφανίζεται σε ουσιώδες τμήμα του πυροβόλου όπλου, ώστε η καταστροφή της να καθιστά το όπλο άχρηστο.» 

  Η σωστή διατύπωση θα ήταν «»Η σήμανση αυτή πρέπει να εμφανίζεται σε ουσιώδες τμήμα του πυροβόλου όπλου, ώστε η καταστροφή ΤΟΥ  να καθιστά το όπλο άχρηστο.» 

  ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν το κείμενο περάσει ως έχει τότε ΟΛΑ τα όπλα, στρατιωτικά, αστυνομικά, κυνηγετικά και σκοπευτικά θα καθιστούν παράνομα διότι είναι αδύνατο να υπάρξει τρόπος αδρανοποίησης του όπλου με την απλή διαγραφή ή αφαίρεση της σήμανσης του (αύξοντα αριθμό και  λοιπές σφραγίδες σήμανσης).

  Νικήτας Κυπρίδημος

 • Η παρακάτω αναφορά στην παράγραφο 3Α του σχεδίου νόμου:
  «Η σήμανση αυτή πρέπει να εμφανίζεται σε ουσιώδες τμήμα του πυροβόλου όπλου, ώστε η καταστροφή της να καθιστά το όπλο άχρηστο»
  προήλθε από λανθασμένη μετάφραση της πρωτότυπης Οδηγίας 2008/51/ΕΚ της 21/5/2008:
  «The marking shall be affixed to an essential component of the firearm, the destruction of which would render the firearm unusable»
  Προφανώς αναφέρεται στην καταστροφή του ίδιου του ουσιώδους τμήματος του όπλου και όχι στην καταστροφή της σφραγίδας.
  Γενικά, πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα το πρωτότυπο αγγλικό κείμενο ως προς τα μεταφραστικά λάθη.
  Σχετικό link: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0051:EN:NOT
  Η παράγραφος 3Β προέρχεται από το παρακάτω απόσπασμα της οδηγίας το οποίο προφανώς αναφέρεται σε εργοστασιακή συσκευασία (κουτί των 5, των 10 ή των 25) γεμάτων φυσιγγίων και όχι σε φυσίγγια γεμισμένα στο σπίτι για ιδιωτική χρήση:
  Member States shall ensure that each elementary package of complete ammunition is marked so as to provide the name of the manufacturer, the identification batch (lot) number, the calibre and the type of ammunition.
  Προς αποφυγή κάθε παρεξήγησης, πρέπει να διευκρινιστεί σαφώς ότι η γόμωση και αναγόμωση φυσιγγίων λειόκαννου όπλου για ιδιωτική χρήση επιτρέπεται χωρίς ειδική άδεια και χωρίς περιορισμούς, όπως ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και στην Αμερική.
  Να διευκρινιστεί επίσης ότι επιτρέπεται η κατοχή και η αναγόμωση μεταχειρισμένων καλύκων λειόκαννων όπλων χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό.  Σε άλλες χώρες πωλούνται μεταχειρισμένοι κάλυκες για αναγόμωση από ιδιώτες.
  Π.χ εδώ: http://www.cabelas.com/product/Winchester-Once-Fired-AA-Hulls/704598.uts
  Η ιδιωτική αναγόμωση φυσιγγίων πρέπει να διατηρηθεί.  Αφενός είναι μια ευχάριστη και δημιουργική ασχολία, αφετέρου κινεί ένα μέρος της αγοράς (μηχανές και υλικά αναγόμωσης) και επιπλέον συμβάλει στη μείωση της μόλυνσης του περιβάλλοντος από τους άδειους κάλυκες.
  Γενικά η παράγραφος 3Β πάσχει και θα πρότεινα την παρακάτω διατύπωση:
  Η εργοστασιακή κατασκευή (γόμωση) φυσιγγίων πυροβόλων όπλων (ραβδωτών και λειόκαννων) επιτρέπεται, μόνον εφόσον φέρουν σήμανση σε κάθε στοιχειώδη μονάδα συσκευασίας τους (κουτί), κατά τρόπο ώστε να προκύπτει το όνομα του κατασκευαστή, ο αναγνωριστικός αριθμός παρτίδας (LOT), το διαμέτρημα και ο τύπος του φυσιγγίου.
  Η ερασιτεχνική γόμωση και η αναγόμωση φυσιγγίων λειόκαννων όπλων επιτρέπεται χωρίς άδεια και χωρίς περιορισμούς, αποκλειστικά και μόνο για ιδιωτική χρήση.
  Ειδικά για τα φυσίγγια λειόκαννων όπλων, θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου, να αναγράφεται υποχρεωτικά το μήκος του κάλυκα, το βάρος των σκαγίων που περιέχουν, το νούμερο των σκαγίων και η μέση διάμετρός τους.  Προσωπικά θα ήθελα και την ημερομηνία κατασκευής (έστω μήνας/έτος), αν δεν αποτελεί ευδιάκριτο τμήμα του αριθμού παρτίδας.
  Για την αναγόμωση μεταλλικών φυσιγγίων ραβδωτών όπλων δεν έχω ιδία άποψη δεδομένου ότι μέχρι στιγμής απαγορεύεται η κατοχή και η χρήση τους στην Ελλάδα (πλην σκοπευτηρίων).
  Νίκος Παπαϊωάννου, 7/10/2010

 • 6 Οκτωβρίου 2010, 22:16 | Αναστασιος Σύρμας

  Αρθρο 4 παρ. 3β
  Συνεχίζεται στο ίδιο «φοβικό» πνεύμα ο ιδιότυπος ελληνικός διαχωρισμός  μεταξύ πυρομαχικών λειόκανων (τα οποία εσφαλμένα ο συντάκτης του σχεδίου ονομάζει «κυνηγετικά») και ραβδωτών πυροβόλων όπλων.  Αυτός ο διαχωρισμός δεν προβλέπεται στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες με τις οποίες θέλουμε να εναρμονίσουμε τον Νόμο και αποτελεί αυθαίρετη πρωτοβουλία των συντακτών.
  Ακόμη δε και στα πυρομαχικά λειόκανων (κατά το σχέδιο «κυνηγετικών»), οι συμπληρωματικές  διατάξεις καταργούν χωρίς λόγο το δικαίωμα του ερασιτέχνη-ιδιογομωτή να κατασκευάζει τα δικά του φυσίγγια. Αυτή η παραδοσιακή ενασχόληση εθιμικά υπάρχει από αρχής των πυροβόλων όπλων, αφού μόνο πρόσφατα η βιομηχανική παραγωγή πυρομαχικών αντικατέστησε την ιδιοκατασκευή. Το μόνο όφελος προκύπτει για τους εισαγωγείς πυρομαχικών οι οποίοι θα ορίζουν ολιγοπωλιακά το καθεστώς της αγοράς, αφού με τις νέες διατάξεις δεν υπάρχει εναλλακτική λύση πέρα από την αγορά εργοστασιακών φυσιγγίων.
  Η προσπάθεια εναρμόνισης του Νόμου θα πρέπει να καταργεί το διαχωρισμό των πυρομαχικών σε αυθαίρετες κατηγορίες και να εξασφαλίσει το δικαίωμα του ιδιώτη κυνηγού/σκοπευτή να κατασκευάζει μόνος τα πυρομαχικά του, επεκτείνοντας αντί να περιορίζει αυτό που το δικαίωμα που  προϋπήρχε από καταβολής του Ελληνικού Κράτους.

 • 6 Οκτωβρίου 2010, 21:51 | Βικτωρας Τζουγκρακης

  Καλο θα ηταν να μην υπαρξει απαγορευση οποιασδηποτε γομωσης, ή αναγομωσης φυσιγγιων, κυνηγετικων ή μη. Χωρις καμμια επιπλεον αδεια, ή επιβαρυνση οικονομικη, εφοσον βεβαια το κανει για προσωπικη χρηση, και οχι επαγγελματικα. Οι νομιμα εχοντες αδεια σκοπευτη ή κυνηγου, εχουν δικαιωμα κατοχης αναλογων πυρομαχικων, και ειναι οξυμωρο να μην εχουν δικαιωμα να γεμιζουν μονοι τους τα δικα τους. Ειναι και οικολογικοτερο και ειναι κατι που γινεται ηδη σε ολη την Ευρωπη.
   
   
   

 • 6 Οκτωβρίου 2010, 10:22 | Μανθόπουλος Γεώργιος


  ΝΟΜΟΣ ΥΠ

   

  ‘ ΑΡΙΘ. 2514

  ΦΕΚ Α

   

  ‘140 27.6.1997  Αρθρο

   

  88

  1.

   

  Οι δικαιούχοι αδείας κτήσεως πυροβόλου όπλου απαλλάσσονται από την
  υποχρέωση αδείας ή την κτήση πυρομαχικών προοριζόμενων για το όπλο

  αυτό.

   

   

   

   

   

 • 6 Οκτωβρίου 2010, 10:46 | Μανθόπουλος Γεώργιος

  Κατι που απολαμβάνουν οι σκοπευτές στις περισσότερες χώρες είναι το δικαίωμα στην αναγόμωση φυσιγγίων το οποιο και διευκολύνει ιδιαίτερα τους νέους αθλητές και καθιστά την σκοποβολή ενα λιγότερο «ακριβό» άθλημα. Στην πατρίδα μας είναι αλλη μια περίπτωση απαγόρευσης. Αλλη μια υποχρέωση που δέν συμβαδίζει με τις λοιπές χώρες της Ε.Ε. ειναι και η απαιτηση για άδεια αγοράς φυσιγγίων σκοποβολής την στιγμη που η Ευρωπαική οδηγία ορίζει οτι ο νομιμος κατοχος σκοπευτικού όπλου μπορεί ελευθερα να αγοράζει τα απαραιτητα φυσιγγια. Ας έχει την δυνατοτητα ο αθλητής να αγοράζει απο τον εμπορο και ας εχει την υποχρεωση ο εμπορος να ενημερώνει τις αρχές για την αγορά. Ενας αθλητής κατναλώνει σε προπονήσεις και αγώνες αρκετές εκατονταδες φυσιγγια και πρακτικά δεν πρεπει να μπλεκει με επιπλέονγραφειοκρατικες διαδικασιες, ουτε βεβαια και οι αρμοδιες υπηρεσίες.

 • 6 Οκτωβρίου 2010, 09:51 | Κωνσταντίνος Σαρδης

  Η προτεινόμενη τροποποίηση της παραγράφου 3β ουσιαστικά καθιστά παράνομη την γόμωση και αναγόμωση από τους κυνηγούς για προσωπική χρήση. Δημιουργείται έτσι δύο σημαντικά προβλήματα για κατόχους όπλων:
  1) Νομικό κενό για όλους τους νόμιμους (έως τώρα) κατόχους μικρών μηχανών γόμωσης κυνηγετικών φυσιγγίων οι οποίοι κηρύσσονται παράνομοι για τα φυσίγγια  που έχουν στην κατοχή τους και γόμωσαν οι ίδιοι αφού δεν πληρούν τις προδιαγραφές της παρούσας διάταξης!  Επίσης στην συνέχεια απαγορεύει την περαιτέρω γόμωση φυσιγγίων για προσωπική κυνηγετική χρήση αφού κανένας ιδιώτης δεν δυνάται να αναφέρει LOT στα 10,20 ή 50 φυσίγγια που γομώνει.
  2) Ουσιαστικά αδρανοποιείται σημαντικός αριθμός λεικόκαννων όπλων των οποίων η παραγωγή φυσιγγίων είτε σταμάτησε είτε δεν εισάγονται στην Ελλάδα (π.χ. cal32 και cal24). Σε αυτά τα διαμετρήματα η γόμωση για προσωπική χρήση ήταν η μοναδική λύση που υπήρχε για χρήση του όπλου. Εάν δεν υπάρχουν πυρομαχικά τότε το όπλο ουσιαστικά είναι αδρανές.
  Προτείνω την προσθήκη στην παράγραφο 3Β:
  <<
  3Β. Η κατασκευή, η γόμωση ή η αναγόμωση φυσιγγίων πυροβόλων όπλων ως και η κατασκευή ή η γόμωση φυσιγγίων κυνηγετικών όπλων, επιτρέπεται εφόσον φέρουν σήμανση σε κάθε στοιχειώδη μονάδα συσκευασίας τους, κατά τρόπο ώστε να προκύπτει το όνομα του κατασκευαστή, ο αναγνωριστικός αριθμός παρτίδας (LOT), το διαμέτρημα και ο τύπος του πυρομαχικού». Της παρούσας διάταξης εξαιρείται η γόμωση και η αναγόμωση για προσωπική χρήση των φυσιγγίων προοριζομένων αποκλειστικά για κυνηγετική χρήση. >>


  Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω πως σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες η γόμωση και η αναγόμωση φυσιγγίων για όπλα  εφόσον προορίζονται για κυνήγι είτε σκοποβολή ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ χωρίς πολύπλοκες διατάξεις.  Απλώς η νόμιμη κατοχή του όπλου είναι αρκετή για να επιτρέψει την κατασκευή , γόμωση και αναγόμωση για χρήση από τον κάτοχο του όπλου ( προσωπική χρήση). Αυτό ισχύει όχι μόνο για τα φυσίγγια λειόκαννων όπλων αλλά και για τα ραβδωτά επίσης (οι σκοπευτές ραβδωτών επιτρέπεται να ιδιογομώνουν τα πυρομαχικά τους)

  Ευχαριστώ.

 • 5 Οκτωβρίου 2010, 22:49 | Νίκος Ταλαβέρος Κυνηγός

  Προτείνω να προστεθεί και η πιο κάτω παράγραφος.
  3Δ. Η κατασκευή ή η γόμωση ή η αναγόμωση φυσιγγίων πυροβόλων όπλων, σε περίπτωση που γίνεται ερασιτεχνικά από τους ίδιους τους κυνηγούς ή σκοπευτές, σύμφωνα με παραδεκτές μεθόδους και σε μικροποσότητες, απαγορεύεται πώληση και η χρήση του προϊόντος σε τρίτα πρόσωπα.
  Επιτρέπεται η πιστοποίηση και ανάπτυξη νέων καινοτόμων μεθόδων παραγωγής φυσιγγίων από ερασιτέχνες αναγομωτές, καθώς και η πώληση της πιστοποιημένης τεχνογνωσίας, προς υλοποίηση από τη Βιομηχανία.
  Ο κυνηγός ή ο σκοπευτής, υποχρεούται να δηλώνει την πρόθεσή του να κατασκευαζει ερασιτεχνικά φυσίγγια για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες, ταυτόχρονα με την έκδοση ή αναθεώρηση Δελτίου Κατοχής Κυνηγετικού Οπλου, προκειμένου να εξεταστούν οι ελάχιστες απαιτούμενες γνωστικές δυνατότητές του για την διατήρηση των συνθηκών ασφαλείας, καθώς και του χώρου που θα ασκεί με ασφάλεια την συγκεκριμένη μη εμπορική δραστηριότητα. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπεται για παραδοσιακούς ή ερευνητικούς και μόνο λόγους και θα αναφέρεται ευκρινώς στο Δ.Κ.Κ.Ο.
  Την ευθύνη της ποιότητας του ερασιτεχνικού προϊόντος θα την έχει ο αναγομωτής, ο οποίος υποχρεώνεται να δέχεται δειγματοληπτικό έλεγχο επί των προϊόντων του, των συνθηκών και της διαδικασίας που ακολουθεί.
   

 • Τόσο στους σκοπευτικούς, όσο και στους κυνηγετικούς κύκλους είναι γνωστό ότι πολλοί είναι οι σκοπευτές και οι κυνηγοί, που αναγομώνουν μόνοι τους φυσίγγια των οποίων τις πρώτες ύλες (κάλυκες, καψύλλια, μπαρούτη, βύσματα κτλ) έχουν νομίμως προμηθευτεί από οπλοπωλεία. Πιστεύω λοιπόν, ότι η εξαίρεση όλων αυτών που κατέχουν με δελτίο κατοχής πυροβόλο όπλο από το άρθρο 4 παρ. 3β, είναι επιτακτική. Είναι οξύμωρο το σχήμα, να κρίνει η πολιτεία ότι πληρεί κάποιος τις προϋποθέσεις για την κατοχή ενός πυροβόλου όπλου και έτοιμων φυσιγγίων και να μην μπορεί να κατέχει νόμιμα, υλικά γομώσεως.  Πέρα την ποιοτική διαφορά του αναγομωμένου φυσιγγίου με ένα έτοιμο του εμπορείου, υπάρχει και η σοβαρή διαφοροποίηση του οικογενειακού οικονομικού προϋπολογισμού, κάτι που θα πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψιν! Τέλος θα αποφύγετε να μετατρέψετε εκούσια αρκετούς μέχρι πρότινος έννομους πολίτες, σε παράνομους κατόχους εκρηκτικών υλών, καθότι η διαδικασία ανταλλαγής στα οπλοπωλεία θα είναι αρκετά χρονοβόρα δεδομένου ότι δεν προτίθεται κανείς να «πετάξει» τα χρήματά του παραδίδοντας τα, στα αστυνομικά τμήματα. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.

 • 5 Οκτωβρίου 2010, 18:50 | Γιάννης Τσιμπερίδης

  Με το παρόν άρθρο 3β ως είναι διατυπωμένο, στην ουσία απαγορεύετε ολοκληρωτικά την ερασιτεχνική αναγόμωση όλων των φυσιγγίων  και καθιστάτε παράνομους όλους τους κυνηγούς που για οικονομικούς λόγους κάνουν ίδια αναγόμωση των φυσιγγίων τους.  Πως είναι δυνατόν ένας κυνηγός να σημάνει έναν κενό κάλυκα με το όνομα του (όντας κατασκευαστής του φυσιγγίου), τον αναγνωριστικό αριθμό παρτίδας (LOT), το διαμέτρημα και τον τύπο του πυρομαχικού?    Ακόμη και τα εμπορικά πωλούμενα φυσίγγια δεν έχουν όλα αυτά τα στοιχεία επ΄αυτών, αλλά μόνο τον αριθμό του διαμετρήματος, τα υπόλοιπα στοιχεία υπάρχουν στην συσκευασία των φυσιγγίων.
  Θα πρέπει το Υπουργείο να εξετάσει τρόπους αδειοδότησης και ορθής χρήσης της αναγόμωσης φυσιγγίων και να Νομοθετήσει με τρόπο που θα διευκολύνει τον πολίτη στην εξάσκηση του χόμπι του ή του αθλήματός του.
  Θα πρότεινα την εξής διατύπωση της παραγράφου:
  3Β. Η κατασκευή, η γόμωση ή η αναγόμωση φυσιγγίων πυροβόλων όπλων ως και η κατασκευή ή η γόμωση φυσιγγίων κυνηγετικών όπλων, επιτρέπεται για ιδιωτική χρήση με την προυπόθεση ότι ο χρήστης έχει εφοδιαστεί με σχετική άδεια των αστυνομικών αρχών.
   
   

 • 5 Οκτωβρίου 2010, 18:24 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Θα ήταν σκόπιμο το θέμα της αναγόμωσης να επανεξετασθεί διότι για άλλη μια φορά ο Ελληνας τίθεται σε μειονεκτική θέση έναντι των άλλων ευρωπαίων εταίρων μια και η αναγόμωση επιτρέπεται σε όλα σχεδόν τα κράτη της ΕΟΚ .Επιπλέον μεσούσης της οικονομικής κρίσης κρίνεται σκόπιμο να  επιτραπεί προκειμένου να μειωθεί το κόστος
  άθλησης΄.

 • 5 Οκτωβρίου 2010, 16:46 | Βασίλης Κατσιαούνης

    Θα πρέπει να επιτραπεί η αναγόμωση καθώς υπάρχουν ή μπορει να βρεθούν τρόποι ελεγχου των αναλώσιμων. Η σκοποβολή έχει χτυπηθεί οικονομικά και η αναγόμωση είναι ο μόνος τρόπος να ανέβει το επίπεδο. Εξάλλου στις σύγχρονες Ευρωπαικές χώρες επιτρέπεται κάτι τέτοιο. Θα ήταν ΟΡΘΟ μέσα από αυτή την αναθεώρηση επιτέλους να σκεφτείτε τους χρήστες όπλων για πολιτισμικούς (αθλητισμός) σκοπούς.
   Βασίλης Κ.

 • Παρακαλείστε με την ευκαιρία της παρούσας διαβούλευσης, όπως με νομοθετική σας ρύθμιση, προβλεφθεί και ρυθμιστεί η δυνατότητα αναγόμωσης φυσιγγίων σκοποβολής από τους αθλητές των αγωνισμάτων  του αθλήματος  της σκοποβολής στην χώρα μας και για όλα εκείνα τα αγωνίσματα που χρησιμοποιούν τα επιτρεπόμενα από τον παρόντα νόμο πυροβόλα σκοπευτικά όπλα και φυσίγγια σκοποβολής.
   Ειδικότερα και πιο συγκεκριμένα, να επιτρέπεται όπως και σε  άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης…. με την οδηγία της οποίας σήμερα προσπαθούμε να εναρμονιστούμε και να ενσωματώσουμε στην δική μας νομοθεσία, ώστε κάθε μεμονωμένος αθλητής – σκοπευτής  με επίσημο δελτίο σκοπευτού ΣΚΟΕ και νόμιμα εκδοθέν δελτίο κατοχής πυροβόλου σκοπευτικού όπλου ή  κάθε νόμιμα αναγνωρισμένος σκοπευτικός σύλλογος της             ΣΚΟΕ για τα νόμιμα μέλη του, να δύναται να αναγομώσει τα φυσίγγια σκοποβολής που του είναι απαραίτητα και του χρειάζονται για τις αθλητικές ανάγκες, δραστηριότητες και υποχρεώσεις του ιδίου ή των μελών του σκοπευτικού συλλόγου.
  Μια τέτοια πρόβλεψη και ρύθμιση στον παρόντα  υπό διαβούλευση νόμο, είναι απολύτως απαραίτητη κατά την σημερινή οικονομική συγκυρία, γιατί το κόστος των φυσιγγίων όταν αναγομώνονται είναι σαφώς πολύ μικρότερο (ΕΩΣ ΚΑΙ 50%) από αυτό των εισαγόμενων από το εξωτερικό  εργοστασιακών φυσιγγίων και έτσι δίνεται ή δυνατότητα στους σκοπευτές να κάνουν τις προπονήσεις και τους αγώνες τους οικονομικότερα, με μεγαλύτερο αριθμό φυσιγγίων και με την δυνατότητα αυτή να μπορούν με αξιώσεις και απαιτήσεις να ανεβάσουν τις αθλητικές τους επιδόσεις, το αγωνιστικό και ανταγωνιστικό τους επίπεδο, αλλά και της Ελληνικής σκοποβολής γενικότερα πανευρωπαϊκά και παγκόσμια.
  Δοθείσης ευκαιρίας θα πρέπει να γίνει κατανοητό, ιδιαίτερα από εσάς πού ασχολείσθε με τις νομοθετικές ρυθμίσεις των σκοπευτικών θεμάτων στην χώρα μας, ότι τα φυσίγγια πυροβόλων όπλων πού χρησιμοποιούνται από τους αθλητές της σκοποβολής, είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά πού παράγονται από τις διάφορες βιομηχανίες παραγωγής φυσιγγίων ανά τον κόσμο, φυσίγγια τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για στρατιωτική  ή αστυνομική χρήση και ή ισχύς και προδιαγραφές αυτών δεν προάγουν και δεν εξυπηρετούν σε καμία περίπτωση τα σκοπευτικά δεδομένα, στάνταρς και ζητούμενα από τους αθλητές της σκοποβολής.
  Επίσης το όφελος για την ελληνική οικονομία, ιδιαίτερα την σημερινή δύσκολη χρονικά στιγμή, από την εξοικονόμηση συναλλάγματος που σήμερα σπαταλάμε για την εισαγωγή πυρομαχικών από το εξωτερικό θα είναι τεράστια.
  Επίσης ο κλάδος των οπλοπωλών που θα δραστηριοποιηθεί, ώστε να παρέχει τα απαραίτητα αναλώσιμα υλικά και  μηχανήματα αναγόμωσης, θα αναζωογονηθεί οικονομικά, καθώς οι δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι που απασχολούνται στον τομέα αυτό θα έχουν απασχόληση και εργασία και νέες ακόμα περισσότερες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν.
  Τέλος ταχύρυθμα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης (ΚΕΚ) ειδικότητας αναγομωτού θα μπορούσαν να δημιουργηθούν ανά την επικράτεια, ώστε πιστοποιημένα και με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια να πραγματοποιείται σε αυτά πιστοποιημένη εκπαίδευση στις τεχνικές της αναγόμωσης, έτσι με ασφάλεια να πραγματοποιείται αυτή και στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες .
  ΜΕ ΤΙΜΗ
  Μάρκου Ανδρεας – ΠΑΤΡA
   Αθλητής Σκοποβολής

 • Η παρακάτω διάταξη είναι τεχνικά αδύνατη:

  «3Α. Η κατασκευή ή η συναρμολόγηση πυροβόλων όπλων ή μερών τους, επιτρέπεται εφόσον φέρουν σήμανση στην οποία να περιλαμβάνεται το όνομα του κατασκευαστή, η χώρα ή ο τόπος κατασκευής, ο αριθμός σειράς και το έτος κατασκευής (εάν δεν αποτελεί μέρος του αριθμού σειράς). Η σήμανση αυτή πρέπει να εμφανίζεται σε ουσιώδες τμήμα του πυροβόλου όπλου, ώστε η καταστροφή της να καθιστά το όπλο άχρηστο.»΄
  Είναι τεχνικά αδύνατη η σήμανση με τρόπο ώστε η διαγραφή της να καθιστά το όπλο άχρηστο. Ο αριθμός εντυπώνεται στο ατσάλι η άλλο υλικό με σφραγίδα. Η διαγραφή της σφραγίδας δεν μπορεί να καταστήσει το όπλο συνολικά αδρανές, τουλάχιστον όχι στα όπλα όπως αυτά κατασκευάζονται σήμερα.

  Επίσης οι περιορισμοί στην κατασκευή, συναρμολόγηση και εξαγωγή (πολλαπλές εγκρίσεις και συναρμοδιότητες υπουργών) καθιστούν την κατασκευή, συναρμολόγηση και εξαγωγή σκοπευτικών και κυνηγετικών όπλων στην Ελλάδα ουσιαστικά αδύνατη.

   Η ουσιαστική απαγόρευση της κατασκευής δίνει ένα σημαντικό εμπορικό πλεονέκτημα σε γειτονικές χώρες που παράγουν και εξάγουν κυνηγετικά και σκοπευτικά όπλα στην Ελλάδα (Τουρκία, Ιταλία, Ιτσπανία κλπ)  ενώ ακυρώνει κάθε προσπάθεια ή ακόμη και σκέψη Ελλήνων κατασκευαστών για συμμετοχή στο διεθνές εμπόριο κυνηγετικών και σκοπευτικών όπλων.  Προφανώς πρόκειται για αβλεψία και όχι για εσκεμμένη υποβοήθηση των εμπόρων και κατασκευαστών άλλων χωρών.

  Η συνεχιζόμενη απαγόρευση της κατοχής διοπτρών δεν καταφέρνει τίποτε το ουσιαστικό στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας ενώ κατασπαταλεί πολύτιμο αστυνομικό χρόνο που μπορεί να αφιερωθεί σε πιο παραγωγικούς σκοπούς. Οι διόπτρες είναι, εκτός από σκοπευτικό βοήθημα, και σύστημα ασφαλείας που μειώνει τα ατυχήματα σε κυνήγια τριχωτών θηραμάτων, όπως αυτό του αγριόχοιρου, και για αυτό σε μερικά ευνομούμενα κράτη επιβάλλεται η χρήση τους (πχ Ελβετία) ενώ σε άλλα (Βρετανία) ενθαρρύνεται η χρήση τους σε κυνήγι τριχωτών θηραμάτων.

  Νικήτας Κυπρίδημος

  Αθήνα

  5 Οκτωβρίου 2010

 • 4 Οκτωβρίου 2010, 21:28 | ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  Σαν σκοπευτης πιστευω οτι το θεμα της αναγωμωσης των φυσιγγιων σκοποβολης πυροβολων οπλων θα πρεπει να το δειτε με ποιο ανοικτο μυαλο διοτι και επιτρεπεται σε ολη την Ευρωπη αλλα και με τον ιδιο καταρχην ελεγχο οπως και με τα ολοκληρωμενα φυσιγγια θα βοηθησει στην αναπτυξη του αθληματος και λογω κοστους αλλα και λογω συμβατοτητας των μικρων ομολογουμενως ποσοτητων που χρειαζεται ενας σκοπευτης με τα κατεχομενα γιαυτο το λογω οπλα αλλα και λογω ποιοτητας των παραγωμενων φυσιγγιων.Επισης επειδη δεν μπορουμε να γινουμε ολοι εργοστασιαρχες παραγωγης φυσιγγιων αν με καποιο τροπο σκεφτητε την αρση της απαγορευσης της προσωπικης αναγομωσης να απαλειφθει μερος του α.4 παρ.3β διοτι κατουσιαν απαγορευει ακομα και την μεχρι τωρα επιτρεπομενη αναγομωση κυνηγετικων φυσιγγιων.
  ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ