• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος Παπαϊωάννου' | 8 Οκτωβρίου 2010, 12:40

    Ο όρος "κυνηγετικά όπλα" όπως χρησιμοποιείται στον ν.2168/1993 είναι λανθασμένος και πρέπει να αντικατασταθεί από τον όρο "λειόκαννα όπλα", σε όσα σημεία του νόμου 2168 υπάρχει σχετική αναφορά. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, με τον όρο "κυνηγετικά όπλα" χαρακτηρίζονται, εκτός από τα λειόκαννα, και τα  ραβδωτά (ημιαυτόματα, επαναληπτικά, μονόκαννα, δίκαννα, τρίκαννα) συγκεκριμένων προδιαγραφών και διαμετρημάτων. Επιπλέον, είναι προφανές ότι τα λειόκαννα όπλα, εκτός από το κυνήγι χρησιμοποιούνται και για σκοποβολή σε πήλινους δίσκους στα ολυμπιακά αθλήματα του trap και του skeet, στο sporting και στην πρακτική σκοποβολή. Τέτοιες αναφορές υπάρχουν στα παρακάτω άρθρα του αρχικού νόμου 2168/1993 και πρέπει να απαληφθούν: Αρθρο 1, παράγραφος 1, περιπτώσεις α και ζ Αρθρο 2, παράγραφος 2, περιπτώσεις α και ιε Αρθρο 2, παράγραφος 8, περίπτωση δ Στην παράγραφο α του άρθρου 1 πρέπει να προστεθεί διευκρίνηση για τα εναλασσόμενα εσωτερικά ή εξωτερικά τσοκάκια των λειόκαννων όπλων, τα οποία μπορεί να είναι και ραβδωτά για μεγαλύτερη διασπορά των σκαγίων. Κάτι τέτοιο π.χ: Επιτρέπεται τα λειόκανα όπλα να φέρουν προσθαφαιρούμενο βιδωτό τμήμα κάννης (τσοκάκι), μήκους όχι μεγαλύτερο των 20 εκατοστών, το οποίο μπορεί να φέρει και ραβδώσεις στο εσωτερικό του, το οποίο δεν συνυπολογίζεται στο μήκος της κάννης και το οποίο μπορεί να βιδώνεται εσωτερικά στο στόμιο της κάννης ή εξωτερικά ως επέκταση αυτής. Τα τσοκάκια δεν περιλαμβάνονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και δεν χρειάζονται άδεια για την εισαγωγή, αγορά, κατοχή και χρήση τους. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του ν.2168 πρέπει να οριστούν και τα δίκαννα όπλα, ακόμα και τα τρίκαννα κυνηγετικά όπλα που είναι αρκετά δημοφιλή στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Προτείνω τη συνολική αναδιατύπωση της παραγράφου 4 ως εξής: α. Αυτόματο είναι το όπλο που περιλαμβάνει αποθήκη φυσιγγίων ή δέχεται προσθαφαιρούμενο γεμιστήρα, οπλίζεται και γεμίζεται αυτόματα μετά από κάθε βολή και μπορεί να βάλλει περισσότερα από ένα φυσίγγια με παρατεταμένη πίεση της σκανδάλης. β. Ημιαυτόματο είναι το όπλο που περιλαμβάνει αποθήκη φυσιγγίων ή δέχεται προσθαφαιρούμενο γεμιστήρα, οπλίζεται και γεμίζεται αυτόματα μετά από κάθε βολή αλλά βάλλει μόνο ένα φυσίγγιο σε κάθε πίεση της σκανδάλης. γ. Επαναληπτικό είναι το όπλο που περιλαμβάνει αποθήκη φυσιγγίων ή δέχεται προσθαφαιρούμενο γεμιστήρα αλλά μετά από κάθε βολή απαιτεί ενέργεια του χειριστή για να οπλίσει και να γεμίσει. δ. Απλής βολής με μία, δύο ή τρείς κάννες (στις οποίες περιλαμβάνονται αναπόσπαστα και οι θαλάμες), δεν φέρει αποθήκη φυσιγγίων ή προσθαφαιρούμενο γεμιστήρα, η κάθε κάννη του οπλίζεται και γεμίζεται χειροκίνητα μετά από κάθε βολή και μπορεί να δεχτεί μόνο ένα φυσίγγιο ανά κάννη. Γενικότερα όμως, όπως σχολίασα και σε άλλο άρθρο, είναι επιτακτική ανάγκη να καταργηθούν συνολικά όλα τα άρθρα του 2138 που έχουν σχέση με όπλα, καθώς και όλες οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του.  Ολες αυτές οι τροποποιήσεις και συμπληρώσεις καθώς και η παρούσα πρόταση νόμου είναι απλά μπαλώματα σε ένα νόμο που ήδη πάσχει από πολλές απόψεις. Πρέπει να συνταχθεί εξαρχής ένας νέος νόμος για τα όπλα, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές νομοθεσίες και πρακτικές των υπολοίπων κρατών της Ευρώπης. Και βεβαίως να ληφθεί σοβαρά υπόψη η συνθήκη Σένγκεν (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφ.7 Περί πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών, Αρθρα 77-83) η οποία από το 1997 αποτελεί νόμο του κράτους μας (Ν.2514, ΦΕΚ Α 140/1997) και την οποία θα έπρεπε οπωσδήποτε να βάλετε δεξιά στα links της διαβούλευσης (Σχετικό Υλικό). Νίκος Παπαϊωάννου, 8/10/2010