• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλειος Χρήστου' | 26 Ιουλίου 2013, 18:07

    Η διεύθυνση πληροφοριών είναι άχρηστη. Τόσες ειδικές διαυθύνσεις μπορούν να συλλέγουν και επεξεργάζονται τα στοιχεία του τομέα αρμοδιότητός τους (τροχαία, τουρισμός, τάξη, ασφάλεια, αλλοδαπών κλπ). Μην φτιάξετε άλλη μια υδροκέφαλη, αργόσχολη και αργόμισθη υπηρεσία, το προσωπικό της οποίας για να δικαιολογεί το μισθό τους θα φορτώνει τους μάχιμους με ανούσιες αναφορές, στατιστικά και γραφειοκρατία.