• Σχόλιο του χρήστη 'Αλεξανδρος' | 27 Ιουλίου 2013, 13:25

    η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας πρέπει να καταργηθεί και οι αρμοδιότητες να μεταφερθούν στην Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος και Αντιμετώπισης Τρομοκρατίας (Υ.Δ.Ο.Ε.Α.Τ.). εξάλλου στο άρθρο 11 του παρόντος προβλέπεται η ΥΔΟΕΑΤ και μάλλον πάμε για επικάλυψη αρμοδιοτήτων και περαιτέρω σύγχυση σε θέματα εθνικής σημασίας. Μια σύγχρονη Υπηρεσία σε θέματα ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ που να υπάγεται απευθείας στον Γενικό Επιθεωρητή Ασφαλείας και δεν θα χρειάζεται "μεταφορέα και μεταφραστή διαταγών" το F. B. I. δεν έχει πάνω του μια επιτελική υπηρεσία να του δίνει εντολές όποτε γιατί να μην είναι έτσι και στην δική μας περίπτωση. Μεταφορά του Τμήματος Ταυτοτήτων της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας στην Δ/νση Διαβατηρίων και μετονομασίας της σε Διεύθυνση Ταυτοτήτων και Διαβατηρίων και μεταφορά της στον Κλάδο Διοικητικού του Α. Ε. Α. Οι Διευθύνσεις Ασφαλείας Αττικής, Θεσσαλονίκης και των Διευθύνσεων Ασφαλείας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος σε θέματα κρατικής ασφάλειας θα λαμβάνουν διαταγές - κατευθύνσεις - οδηγίες απευθείας από την Υ.Δ.Ο.Ε.Α.Τ. χωρίς την μεσολάβηση άλλης Υπηρεσίας.