• Σχόλιο του χρήστη 'Δ.Σ.' | 5 Αυγούστου 2013, 12:59

    Θα πρέπει οι αρμόδιοι για το σχεδιασμό των Υπηρεσιών Πληροφοριών (εθνικών, στρατιωτικών και αστυνομικών) στην Ελλάδα να "εξισορροπήσουν οργανικά" το ρόλο (υποχρεώσεις & καθήκοντα) ένστολου και πολιτικού προσωπικού. Στις ανεπτυγμενες χώρες, σε αυτή τη διάκριση δεν προσδίδεται αξία. Αξία έχει η παιδεία (ακεραιότητα χαρακτήρα), η εκπαίδευση (επιστημονική ειδίκευση), η κατάρτιση (σχολεία πληροφοριών) κι η εμπειρία (επαγγελματική προϋπηρεσία)του -ενός τύπου, ανεξαρτήτου προελεύσεως- Προσωπικού Πληροφοριών.