• Σχόλιο του χρήστη 'George P' | 22 Νοεμβρίου 2018, 21:16

    Θα είναι πολύ καλό να αφήσουν επιτέλους στο αστυνομικό προσωπικό, να μπορεί να αγοράζει και να κατέχει με άδεια της αρμόδιας αρχής συσκευές φωτισμού του στόχου και συσκευές τύπου ερυθράς κουκίδας τα λεγόμενα Red Dot για την άσκηση αυτών στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Όλα τα παραπάνω να φέρουν συγκεκριμένο αριθμό παραγωγής και ιχνηλατησης.