• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΑΒΒΑΣ' | 23 Νοεμβρίου 2018, 14:42

    Προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 6 του ισχύοντος Ν.2168/1993 και συγκεκριμένα της παραγράφου 5 αυτού με την αναφορά ότι από την αναφερόμενη υποχρέωση για την έκδοση άδειας για την αγορά πιστολιών, φυσιγγίων κτλ εξαιρούνται οι κάτοχοι άδειων εμπορίας πιστολιών κτλ όταν προμηθεύονται τα είδη αυτά από άλλους εμπόρους στο εσωτερικό της χώρας. Η ιχνηλάτηση των όπλων αυτών μπορεί να πραγματοποιείται με την περιοδική υποβολή σχετικών καταστάσεων από τον αγοραστή έμπορο ή αμέσως μετά την αγορά των ειδών αυτών ο οποίος θα μνημονεύει το είδος κλπ αναγνωριστικά στοιχεία των όπλων που αγόρασε και πλέον διαθέτει προς πώληση στην αρμόδια αστυνομική αρχή όπου υπάγεται η επιχείρησή του. Κατά τον τρόπο αυτό θα διευκολύνεται η εμπορία των ειδών αυτών, θα μειωθεί η γραφειοκρατία και ο χρόνος για την πραγματοποίηση της αγοραπωλησίας, ενώ η διαδικασία αγορά από εμπόρους θα γίνει πιο αναλογική, μιας και αφορά προδήλως διακίνηση ειδών τα οποία διακινούνται μεταξύ οντοτήτων των οποίων η καταλληλότητα για την εμπορία των αναφερόμενων ειδών έχει ήδη ελεγχθεί με την έκδοση στο πρόσωπό τους της άδειας εμπορίας που κατέχουν.