• Σχόλιο του χρήστη 'Chouvardas Konstantinos' | 3 Μαΐου 2019, 13:18

    Για την παράγραφο 4. 'Το προσωπικό της Εθνικής Αρχής, οι Συντονιστές Έκτακτης Ανάγκης και το προσωπικό των οργανικών μονάδων πολιτικής προστασίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο τελεί σε διαρκή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών'. Πρέπει να θεσπιστεί επίδομα ετοιμότητας κατα αναλογία των ιατρών οι οποίοι έχουν εφημερίες ετοιμότητας.